[H-verkko] CFP: Uudet ajat vanhoissa kartanoissa - innovaatiot, urbanisoituminen ja yhteiskunnan murroskohdat

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Helmi 12 15:36:17 EET 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Uudet ajat vanhoissa kartanoissa - innovaatiot, urbanisoituminen ja yhteiskunnan
murroskohdat
---------------------------------------------------------
Call for Papers
Uudet ajat vanhoissa kartanoissa - innovaatiot, urbanisoituminen ja yhteiskunnan
murroskohdat
15.-17.8.2016

Pohjoismainen linna- ja kartanosymposium järjestetään kolmatta kertaa
Suomessa elokuussa 2016. Symposiumin aluksi on konferenssipäivä Helsingissä,
ja sitä seuraavat ekskursiot Hämeen ja Helsingin seudun kartanoihin.

Pyydämme tutkijoilta ja muilta pohjoismaisten kartanoiden kanssa
työskenteleviltä esitelmäehdotuksia (15 minuuttia + 10 minuuttia keskustelu).
Myös lyhyemmät projektiesittelyt ovat tervetulleita.

Symposiumissa voi esitelmöidä ja keskustella ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi
tai englanniksi.

Korkeintaan sivun pituinen abstrakti lähetetään Nina Edgren-Henrichsonille
viimeistään 30.3.2016:
nina.edgren-henrichson at sls.fi

Konferenssin maksu on 100 euroa. Siihen sisältyy konferenssipäivä, ekskursiot
ja lounaat 15.-17.8. sekä päivälliset 15.-16.8.2016.

Tervetuloa verkostoitumaan pohjoismaisten kartanotuntijoiden kanssa!


Ks. tarkemmat tiedot alla olevasta ruotsinkielisestä esitelmäkutsusta.* * * * * * * * * * * * * *
Konferensinbjudan - Call for Papers

Nya tider i gamla gårdar - innovationer, urbanisering och samhällets
brytpunkter
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2016

15-17/8 2016
* * * * * * * * * * * * * *


I augusti 2016 ordnas Nordiskt symposium för slotts- och herrgårdsforskning
för tredje gången i Finland. Konferenstemat är ”Nya tider i gamla
gårdar”.

Temat är valt för att belysa hur förutsättningarna, verksamheten och miljön
på gamla herrgårdar har påverkats och förändrats av samhällsutvecklingen
och urbaniseringen under 1800-talet till i dag, men vi välkomnar också
föredrag om äldre skeden av samhällelig förändring och tidigare
brytpunkter.

Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.
Under den första dagen belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av några
inbjudna talare, varefter vi samlas i workshoppar för konferensdeltagarnas egna
föredrag och för diskussioner.

Vi inbjuder forskare och andra som arbetar med herrgårdar i Norden att inkomma
med förslag på föredrag (15 minuter + 10 minuter diskussion).

Vi välkomnar också kortare presentationer av nya forskningsprojekt eller andra
projekt som anknyter till konferenstemat.

Abstrakt på högst en sida sänds till Nina Edgren-Henrichson –
nina.edgren-henrichson at sls.fi – senast den 30 mars 2016. Bifoga rubrik, några
nyckelord och kontaktinformation. Besked om godkännande ges inom april 2016.

Vi ber om förslag på föredrag om förändring, anpassning, innovationer och
brytningar, till exempel:
– reformer och innovationer inom lantbruk och godsekonomi
– ny teknik: lantbrukets mekanisering, hushållets och hemmets tekniska
nyheter
– förändringar i herrgårdssamhället och arbetskraften
– förändring inom arvsrätt och andra juridiska aspekter
– herrgården möter nya politiska krav
– herrgårdsturism och herrgården i populärkulturen
– herrgårdens byggnader och mark i mötet med urbaniseringen och växande
städer
– herrgården som plats i modern värld, förändringar i herrgårdslandskapet

Efter konferensdagen på Svenska litteratursällskapet i Helsingfors 15/8 2016
ordnas exkursioner till Tavastland (16/8 2016) och i Helsingforsregionen (17/8
2016) under ledning av bl.a. professor Bo Lönnqvist.

Anmälan om konferensdeltagande utan föredrag till Nina Edgren- Henrichson –
nina.edgrenhenrichson at sls.fi – senast den 31 maj 2016.

Konferensavgift: 100 euro. I konferensavgiften ingår konferensdag, exkursioner,
luncher 15–17/8 och middagar 15–16/8 2016.

Arbetsgrupp:
projektchef Nina Edgren-Henrichson, Svenska litteratursällskapet i Finland
docent, Johanna Ilmakunnas, forskardoktor, Helsingfors universitet/Finlands
Akademi
fil. dr Janne Haikari, Jyväskylä universitet
tekn. dr Ranja Hautamäki, landskapsarkitekt, Tammerfors stad
fil. dr Alex Snellman, Helsingfors universitet
docent Henrika Tandefelt, t.f. universitetslektor, Helsingfors universitet
fil. dr Maria Vainio-Kurtakko, t.f. förste arkivarie, Svenska
litteratursällskapet i Finland

Symposiet arrangeras av arbetsgruppen och Svenska litteratursällskapet i
Finland i samarbete med Nordiskt nätverk för slotts- och herrgårdsforskning.

Kontakt:
Nina Edgren-Henrichson: nina.edgren-henrichson at sls.fi
Svenska litteratursällskapet i Finland
PB 158
00171 Helsingfors, Finland

Henrika Tandefelt: henrika.tandefelt at helsinki.fi
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 58
00014 Helsingfors universitet, Finland

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Alex Snellman <alex.snellman at outlook.com>
Ilmoitus vanhentuu: 1.6.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://herregaardsforskning.dk/netvaerknetwork/nordisk-slots-og-herregaardssymposium/nordisk-slots-og-herregaardssymposium-2016.aspx