[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Monipuolinen musiikkimies

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 13 13:49:36 EET 2016


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Osmo Kekäläinen <olmokek at icloud.com> FL, Joensuu
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Lampila, Raija: Ralf Gothónin soiva elämä. Teos, 2016. 448 sivua.


Monipuolinen musiikkimies
---------------------------------------------------------

Ralf Gothónin soiva elämä on menestystarina, joka kuvaa ja kartoittaa
kohteensa ajattelevana, toimivana ja ympäristöönsä vaikuttavana tekijänä,
unohtamatta myöskään menestykseen liittyviä kielteisiä piirteitä,
kulissien takasta elämää. 

 

Raija Lampilan laatima henkilökuva Ralf Gothónista (s. 1946),
pianotaiteilijasta ja musiikin monitoimimiehestä, on sekä laajuudeltaan että
sisällöltään runsas ja rehevä. Kirjoittaja tuntee kohteensa jo 1970-luvulta
alkaen, jolloin he opiskeluaikanaan tapasivat ensimmäisiä kertoja
Sibelius-Akatemiassa. Alkusanoissaan kirjoittaja kertoo, että teoksen
pääteemana on itse musiikki, sekä Ralf Gothónin ajatukset pianotaiteesta,
liedistä, kamarimusiikista, orkesterinjohtamisesta, säveltämisestä ja
musiikin opettamisesta. Kirjan tiedot perustuvat pääosin Gothónin omiin
muisteluihin sekä hänen kirjallisiin teoksiinsa, joiden varaan kirjoittaja
laatii kohteensa elämäkerran lapsuudesta nykypäivään saakka. Gothónin
ääni pääsee teoksessa hyvin kuuluville sekä taiteilijana että ihmisenä,
mutta hänen persoonansa ja lahjakkuutensa eri puolia valottavat myös hänen
lähisukulaisensa, ystävänsä ja taiteilijatoverinsa.Kuva: Ralf Gothón, Lehtikuva.

Gothónin roolit

Teos ei ole tavanomainen, lineaarisesti etenevä elämäkerta, vaikka teoksen
ensimmäistä osaa lukiessa tämä ajatus saattaakin nousta mieleen.
Rakenteellisesti se on jäsennelty Gothónin useiden musiikki- ja
kulttuurielämässä omaksumien roolien varaan. Vain teoksen ensimmäisen osan,
Elämä pianistina, kymmenen lukua esittelevät kohteen lapsuuden Raumalla ja
hänen taiteilijan uransa keskeisimmät saavutukset yhtenäisenä, kronologisena
jaksona. Se kertoo Gothónin elämän ja uran tärkeimmät virikkeet ja vaiheet,
kotona alkaneen musiikkiharrastuksen ja opiskeluajan Sibelius-Akatemiassa ja
Hessenissä sekä ystävyys- ja seurustelusuhteet että ensimmäisen avioliiton
antaen tilaa myös ystävien ja kollegoiden muistoille ja kommenteille.

Gothóni on osallistunut myös musiikkifestivaalien organisoimiseen ja
johtamiseen sekä merkittävien kansainvälisten suhteiden solmimiseen. Näitä
ovat mm. yhdysvaltalainen Gilmore-palkinto, kuten myös kulttuuri- ja
musiikkisiltojen luominen Kiinan, Egyptin, Turkin ja Azerbaidžanin kanssa.
Tämä jakso esittelee hieman myös Gothónin ajatuksia ja asenteita ja elämän
arvoja. Osan huipentaa “unelma ystävien yhteisöstä”, jossa Gothóni aikoi
ostaa Karibian mereltä saaren ja perustaa sinne oman valtion, jonka kaikilla
kansalaisilla olisi diplomaattipassi.

Toinen osa, Musiikin monitaituri, on edellistä laajempi, noin 240 sivua, mutta
rakenteeltaan epäyhtenäisempi. Se siirtyilee aiheesta toiseen, mutta
syventää ensimmäisessä osassa esiteltyjä teemoja, esittelee ja erittelee
Gothónin useita eri rooleja ja tehtäviä sekä näihin liittyviä arvoja ja
asenteita musiikkielämässä. Esille nousevat omina jaksoinaan mm.
lied-pianistin ura, kamarimuusikko, levymuusikko, säveltäjä, kapellimestari,
taiteellinen johtaja, organisaattori, pedagogi ja musiikin professori sekä
näihin liittyvät esteettiset, eettiset ja pedagogiset periaatteet.

Kaksi alalukua on omistettu muusikkouden kehittymiselle ja tulkintojen ja
musiikin kielen esteettisille pohdinnoille sekä Gothónin
elämänfilosofisille, elämän mysteeriä, syntyä ja tarkoitusta koskeville
pohdiskeluille, jotka saavat paljon vaikutteita itämaisista filosofioista.
Esille tulevat myös konsertoivan muusikon kohtaamat negatiiviset kokemukset,
kehnohkot konserttitilat, epävireiset pianot, konserttijärjestäjien
laiminlyönnit, Gilmore-palkinnon kulissien takaa löytyvä karu todellisuus
sekä pianokilpailujen tuomarityöskentelyyn ja arviointiin liittyvät ongelmat.

Tämä jäsentelyperiaate toimii varsin hyvin. Lukija saa elämäkerralliset
tiedot nopeasti ja suppeasti esitettynä, mutta esille nostettuja elämän
vaiheita ja niihin liittyviä merkityksiä tarkastellaan lähemmin teoksen
toisessa osassa. Tämä käsittelytapa saattaa kuitenkin herättää lukijan
mielessä ajatuksen siitä, lähdetäänkö tässä taas lapsuuden Raumalta
saakka johtelemaan joitakin taiteilijan monipuoliseen elämään liittyviä
säikeitä ja kehityslinjoja. Valittu rakenne antaa kuitenkin mahdollisuuden
tarkastella Gothónin henkilökuvan eri puolia syvällisemmin. Näin varsinainen
elämäkertajakso ei jumiudu pidemmäksi ajaksi erittelemään ja pohdiskelemaan
tiettyjä elämänvaiheita tai luovuuden ja esteettisen ajattelun kehittymistä,
vaan syventää näitä erillisissä jaksoissa.

Teokseen valitut 41 valokuvat, joista osa on värillisiä, luovat visuaalisen
kuvan Gothónin elämästä ja taiteilijan urasta. Kuvallinen kertomus alkaa
3-vuotiaasta viuluviikarista, josta kehittyy pianovirtuoosi, kamarimuusikko,
opettaja, kapellimestari ja vihdoin musiikkijuhlien organisaattori. Kuvat luovat
myös ajankuvaa. Niiden avulla on kiinnostavaa seurata esimerkiksi muodin ja
pukeutumisen muutoksia runsaan 60 vuoden aikana.

Laatikoita ja luetteloita

Varsinaisen leipätekstin väliin on sijoitettu joitakin laatikkotekstejä,
joissa luettelomaisesti esitellään kaikki Gothónin kantaesitykset ja hänen
pedagogisia ajatuksiaan, mutta myös Maris Gothónin muistoja varttumisesta
boheemissa kulttuuriperheessä. Toinen luettelo, Taiteellinen toiminta, listaa
Gothónin esiintymiset orkesterien solistina, kamarimuusikkona,
pianotaiteilijana, kapellimestarina, hänen kamarimusiikkipartnerinsa sekä
festivaalit, taiteelliset johtajuudet, pedagogisen toiminnan ja kutsut
kansainvälisten kilpailujen tuomaristoon. Myös Gothónin sävellykset ja
sovitukset sekä yhteistyö äänitejulkaisijoiden kanssa ja kirjallinen
tuotanto esitellään suppeasti tässä luettelossa. Näiden lisäksi teoksen
loppuun on sijoitettu aikasuora, joka vuosi vuodelta luettelee kaikki Gothónin
tärkeimmät elämäntapahtumat syntymästä nykyhetkeen saakka.
Henkilöhakemisto päättää luetteloiden sarjan.

Aineiston runsaus ja kaiken tämän (detalji)tiedon kahlaaminen läpi, tuntuu
hengästyttävältä urakalta, mutta se kannattaa. Se tarjoaa henkilökuvan
lahjakkaasta ja monipuolisesta taiteilijasta ja sodanjälkeisestä aikakaudesta,
johon kuuluvat musiikin opetuksen kehittyminen, mestarikurssit,
konsertti-instituutio, musiikkifestivaalit ja oopperajuhlat. Kaikki tämä
kerrotaan tavalla, jossa kuuluu sekä taiteilijan itsensä että hänen
perheenjäsentensä, ystäviensä ja kollegoidensa ääni. Erityisen antoisa
teos on Gothónin faneille ja pianotaiteen ystäville. He löytävät sen
sivuilta paljon kiinnostavaa tutkittavaa.

 

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/


Lisätietoja postituslistasta H-verkko