[H-verkko] Arvosteltavaksi: Atlantiksen syksyn 2016 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ma Elo 22 13:01:16 EEST 2016


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X). Jos haluat arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut [at] gmail.com: ilmoita kirjan nimi ja kustantaja sekä oma postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

***
Atlantis – tarjolle syksy 2016

David Lindén: Hemming Gadh
Vasatidens gudfader

Berättelsen om Hemming Gadh är en berättelse om Sveriges mest skandalomsusade präst, som också var katolsk biskop, krigare och diplomat.

Han kände sig lika hemma i Vatikanens korridorer som i Smålands skogar. Han doktorerade i kyrkorätt i Rom, var en effektiv propagandamakare, tillverkade eget krut och svor på italienska. Det är också en berättelse om det medeltida Sverige, när grunden för vår nationalstat lades, om dess krig och härskande elit.
***
Edith Hahn Beer: Den tyske officerens hustru
En judinnas överlevnad i Nazityskland

Edith Hahn var en frispråkig ung judisk kvinna i Wien som insåg att det var klokast att gå under jorden när nazisterna tog makten. Med hjälp av en väninna vars identitet hon övertog flydde hon till München. Där träffar hon en tysk officer och nazist som blir kär i henne. Trots att Edith till sist berättar att hon är judinna gifter de sig och han hjälper till att hålla hennes identitet hemlig. Denna sanna berättelse är lika spännande som en roman och samtidigt ett unikt personligt vittnesbörd om terror och rädsla, men också om mod och humanitet mot alla odds.
Översättning: Margareta Eklöf
***
Johan Östling: Humboldts universitet
Bildning och vetenskap i det moderna Tyskland

I ett bidrag till den samtida diskussionen om kunskap, bildning och vetenskap skildrar Johan Östling, docent i historia, universitetets idé med Humboldts universitet som centrum i en idéhistorisk studie. Denna tyska institution var det första moderna universitetet med tanken att förena forskning och undervisning. Humboldttraditionen har dock aldrig varit statisk och en nyckelfråga är hur traditionen har förvandlats och ersatts av andra akademiska ideal.
***
Johan Gabriel Oxenstierna: Skördarne. Dagens stunder

Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818) beklädde rikets högsta ämbeten men var också skald. Han är den store naturskildraren på den gustavianska parnassen. Ingen har målat den svenska landsbygden i skönare färger än Oxenstierna gör i det mäktiga poemet Skördarne. Med Dagens stunder skapade han en diktcykel som ger uttryck åt människans skiftande stämningar, från morgonens jublande levnadslust till nattens grubbleri över intigheten och evigheten. Skaldebrevet Disa visar Oxenstierna som elegant verskåsör.
Urval och introduktion av Horace Engdahl. Textredigering, kommentar och ordförklaraingar av Alfred Sjödin.
***
Carl Wilhelm Böttiger: Dantestudier

Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878), poet, lingvist och litteraturhistoriker, återvände ständigt till Dante och ägnade årtionden åt studiet av dennes liv
och verk, då särskilt Den gudomliga komedin. Böttigers föreläsningar i ämnet var omvittnat entusiasmerande och djupsinniga. För en mer allmänt intresserad läsekrets skrev han även de två här återutgivna studierna, de första mer omfattande verken om Dante på svenska. De äger ännu i hög grad sin giltighet som introduktioner till ett av världslitteraturens allra främsta verk.
***
Lars Lönnroth (övers.): Den poetiska Eddan

Den poetiska Eddan kommer nu i Lars Lönnroths nyöversättning, byggd på den senaste forskningen om originalet. Spådomsdikten Völuspá, som siar om världens skapelse, förfall och undergång är utgångspunkten för de berättelser om gudar och hjältar som följer. Tor tar rättmätigt tillbaka sin stulna hammare, Loke uttalar smädelser som får förödande konsekvenser och Oden tävlar mot en völva i kunskap. Allt berättat på vers, som ju hör Den poetiska Eddan till.
***
Max Engman: Språkfrågan
Finlands svenska historia 3

I Språkfrågan, del tre av Finlands svenska historia, behandlar Max Engman de tre språken i storfurstendömet Finland – svenska, finska och ryska. Mycket av Finlands 1800- och 1900-tal handlar om det svenska arvet: hur det förvaltades, förkovrades,
förskingrades och skiftades.
***
Wilhelm Agrell: Stora sabotageligan
Komitern och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige

1941 dömdes de svenska medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage av malmutskeppningen från Luleå till Nazityskland. Wollweber var en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster.
Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk fas i Europas historia som tar sin början i spanska inbördeskriget, går över i andra världskriget, med epilog i det kalla kriget. Men han skriver också om ligans enskilda män och kvinnor: Vilka var de? Visste de vems ärenden de gick? Och vad blev det av dem?
***
Henrik Meinander: Nationalstaten
Finlands svenska historia 4

I del 4, Nationalstaten, skildrar Henrik Meinander hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning för det svenska, som dock på senare tid blivit föremål för förnyade politiska angrepp.
***
Fredrik Thomasson: Rosettastenens förste tolkare
Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa

Rosettastenen upptäcktes i samband med den franska arméns invasion av Egypten 1798–99. Stenen var graverad med text på tre olika skrivsätt: överst hieroglyfer, underst grekiska och i mitten ett okänt språk. Johan David Åkerblad blev den förste att urskilja ord i Rosettastenens demotiska skrift och identifiera den. Det här är berättelsen om hur dechiffreringen gick till, men också om Åkerblads liv innan och efter Rosettastenen. Han var en lingvist med kunskaper i en stor mängd språk, som vägrade lyda kungliga order om att återvända till Sverige och istället bosatte sig i Italien. Fredrik Thomasson baserer sin bok på ett omfattande källmaterial av brev och anteckningsböcker.
***
C. Gross-Loh & M. Puett: Vägen
Fem kinesiska filosofer om konsten att leva

Harvards populäraste kurs är en kurs i kinesisk filosofi som professor Michael Puett ger för fulla hus; 1 000 studenter fyller universitetets salar varje termin. Hur kommer det sig?
Kanske för att kursen utmanar våra vanligaste föreställningar om vägen till ett bättre liv. De fem antika kinesiska filosofers tvåtusenåriga läror som kursen bygger på går emot den västerländska uppfattningen att vi kan hitta vårt sanna jag genom att söka oss inåt. I stället visa Vägen att det är i det dagliga livets alla relationer och göromål vi kan finna en väg till ett gott liv.
***
Anders Chydenius samlade skrifter 5

Kyrkoherden Anders Chydenius (1729–1803) var en tidig föregångare för de demokratiska idéerna i Norden. Hans samlade skrifter omfattar fem delar och det avslutande bandet är en kommentarsvolym till hela serien.
***
Ulf Peter Hallberg: Paris
Staden som spegel

I denna kommentarvolym till Passageabetet ger Ulf Peter Hallberg en intim och självbiografisk skildring av hur han styrd av arbetet med översättningen av Benjamin formar sitt eget liv som författare och människa.

Han skildrar hur översättandet ger märkliga insikter om livet och hur staden Paris förmedlar en känsla av eviga världen. Detta är en bok för alla som älskar Paris och vill fördjupa lyckokänslan av att flanera på gatan med tankar utifrån Baudelaires och Benjamins perspektiv.
***
Gunnar Hallingberg: Ett kulturbygge
De frikyrkliga i folkhemmet och modernitet

En av de stora folkrörelserna, frikyrkorörelsen, får nu sin 1900-talshistoria beskriven. I fokus står Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen. Det traditionella engagemanget för mission övergår nu i ett allmänt intresse för tredje världen samtidigt som den moderna kulturen utmanar alltmer. Gunnar Hallingberg har tidigare skrivit Läsarna som handlade om frikyrkorna under 1800-talet. Detta är den andra fristående delen.
***
Strindbergiana 31

I denna volym av Strindbergiana ingår flera tidigare
inte utgivna brev av Strindbergs hand, varav ett är ett brev till »en okänd« som inleds: »Heders-Idiot! Jag hör att Du redan beträckat fädernesjorden!« Vid
sidan av breven innehåller utgåvan översättningar av tidigare oöversatta artiklar från Strindbergs samtid på tyska och ryska. Förutom dessa samtidsdokument belyser en artikel av Stefan Bohman hur Gustav Vasa genom Strindberg fått återuppstå och tolkas genom tiderna via teaterföreställningar av pjäsen med samma namn.
***
Plutarchos: Pedagogik och politik. Moralia III

Plutarchos (ca 46–ca 120–125 e. Kr.) var en av de mest produktiva författarna under antiken och hans
skrifter har delats in i Levnadsteckningar, som består av 50 biografier, och Moralia, som är en samling på ungefär 70 filosofiska och vetenskapliga skrifter. Medan Levnadsteckningar översatts flitigt har Moralia legat i skugga för de svenska läsarna. Denna tredje volym omfattar Plutarchos tankar och anvisningar om undervisningens betydelse för gott uppträdande, mellan individer men också mellan makthavare och folket de representerar.
Urval, inledning och översättning: Sven-Tage Teodorsson
***
Påve Franciskus: Om klimathot och jämlikhet

Påve Franciskus encyklika angående omsorgen om vårt gemensamma hem
Jorden, vårt gemensamma hem, befinner sig i kris. Påve Franciskus försöker reda ut de djupliggande orsakerna till klimathotet och hitta ett perspektiv som får oss att respektera den plats vi har fått som mänskliga varelser på jorden.
Översättning: Carl Otto Werkelid
***
August Blanche: Marmorbruden
Stockholmsberättelser i urval

August Blanche (1881–1868) blev med Bilder ur verkligheten en av landets mest lästa författare, känd både som sympatisk samtidsskildrare och politisk opinionsbildare. Offentligt argumenterade han mot prygel och dödsstraff liksom för kvinnornas och de oäkta barnens rättigheter. I sina berättelser om lustiga och olustiga episoder i vanliga människors liv framstod han som en folkets man, en frihetens förespråkare. Hans historier skildrar en svunnen värld och väcker liv i ett förgånget Stockholm.
***
Platons skrifter: Bok 1
Storpocket

I Jan Stolpes lovordade översättning kommer nu Platons Skrifter: Bok 1 i storpocket. Det finns få texter som har haft lika stort inflytande över det västerländska tänkandet. I den här volymen förekommer bland annat Sokrates försvarstal, där
Platon återger sin läromästares argument för sitt liv efter att denne dömts till döden. Även Sokrates sista tid i fängelset gestaltas, men det är inte bara hans bittra öde som finns här. I Gästabudet hålls tal till kärleken.
________________________________
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, joten jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista myös muussakin julkaisussa – muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina sekä tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20160822/0b701a10/attachment-0001.html>


Lisätietoja postituslistasta H-verkko