[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Eino Jutikkalan rahaston apurahat

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 22 12:52:13 EEST 2016


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Eino Jutikkalan rahaston apurahat
---------------------------------------------------------
Suomalaisen Tiedeakatemian apurahat humanistiselle tutkimukselle
 
 
EINO JUTIKKALAN RAHASTON APURAHAT
Haku avoinna 22.4.–30.5.2016
 
 
Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta
humanistiselle tutkimukselle seuraavia apurahoja.
 
Apuraha tohtoriopintoihin mahdollistamaan vuoden mittainen (25.000)
ansiotyöstä vapaa työskentely. Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta
sekä tutkimustyötä ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös
matka-apurahahakemus. Apurahan saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka. 
Apurahaan liitetään yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen
apurahan yhteydessä 1.600 euroa.
 
Vuosittainen apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää enintään kolmena
peräkkäisenä vuotena. Apurahan mahdollinen uusiminen edellyttää hyvää
menestystä edellisenä apurahakautena; hakemukseen tulee liittää selvitys
tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.
 
Apurahoja tutkijoille tutkimustyöhön (lyhyempiaikaiseen tutkimustyöhön
ensisijaisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa sekä
korkeintaan vuoden mittaiseen työskentelyyn kotimaassa). Hakemukseen on
liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää osaksi
tai kokonaan matka-apurahana.
 
 
Yleisiä hakuehtoja
 
Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen Tiedeakatemian
humanistisen osaston tieteenaloja. Lisätietoja hakualoista kts. www.acadsci.fi.
 
Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus-
tai toimituskuluihin ei myönnetä. Konferenssien järjestämiseen apurahoja
myönnetään rajoitetusti.
 
Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja
työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja
www.mela.fi.
 
Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa.
Verkkopalveluun pääsee Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi. Tarkemmat
hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.
 
Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina
30.5.2016. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä
siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 
Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620
889, sähköposti acadsci at acadsci.fi.
 
 
Pekka Aula
pääsihteeri

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.5.2016