[H-verkko] CFP: Utopiat ja Dystopiat

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 12 11:55:38 EEST 2016


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Utopiat ja Dystopiat
---------------------------------------------------------
Futura-lehden erikoisnumero 1/2017. Aiheena Utopiat ja Dystopiat

Erikoisnumeron vierailevana päätoimittajana toimii Markus Vinnari
Futura on Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n julkaisema lehti, jossa on
käytössä referee-menettely. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja sen
tilaajia ovat Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenet, tieteelliset yhteisöt,
julkaisuyhteisöt, yritykset ja yksityiset ihmiset.


Utopia-kirjallisuus viettää juuri nyt juhlavuottaan, kun alan klassikon eli
Thomas Moren Utopian julkaisusta tulee kuluneeksi 500 vuotta.
Utopia-kirjallisuudella on ollut tärkeä rooli keskustelun herättäjänä
länsimaisessa kulttuurissa alkaen aina Platonin Valtiosta ja jatkuen eri
muodoissaan aina näihin päiviin asti. Utopian roolista tieteellisenä
menetelmänä on käyty intensiivistä keskustelua jo vuosikymmenten ajan.
Joidenkin näkemysten mukaan utopiat tarjoavat toimivan menetelmän yhteiskunnan
tulevaisuuden vaihtoehtojen luotaamiseen, kun taas toisten näkemysten mukaan
utopiat ovat ”vain” tieteiskirjallisuuden yksi muoto. Utopioiden ja
dystopioiden merkitystä länsimaisen ajattelun muotoutumisessa ei voi
kuitenkaan kiistää.
Tämän erikoisnumeron on tarkoitus koota yhteen eri tieteenalojen näkemyksiä
utopioista. Kontribuutioita toivotaan erityisesti sosiologian,
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen, historian sekä filosofian
alalta. Kirjoitukset voivat olla niin uusia ajatuksia herättäviä
utopioita/dystopioita kuin myös katsauksia aikaisempiin utopioihin tai
dystopioihin. Myös kirja-arvioita utopioista/dystopioista tai niitä
käsittelevistä oppikirjoista toivotaan mukaan. Futuran erikoisnumeroon
toivotaan artikkeleita, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Lehti on
keskusteleva tiedelehti, joten persoonalliset näkemykset ovat tervetulleita. 
Artikkelit voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Kirja-arvosteluiden ja
keskustelupuheenvuorojen tulee olla suomenkielisiä. Artikkelin suositeltava
pituus on maksimissaan 20 sivua harvalla rivivälillä (n. 30 riviä/sivu), eli
28 000 - 35 000 merkkiä. Katsaukset tai puheenvuorot voivat olla lyhempiäkin.
Kirjoittajaohjeet: http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/

Artikkelikäsikirjoitukset ja kirja-arviot lähetetään 30.8.2016 mennessä
osoitteeseen markus.vinnari at uta.fi. Samasta osoitteesta saa tarvittaessa
lisätietoja.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.8.2016
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/