[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Perusteellinen sukellus retoriikkaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Maalis 27 09:09:44 EET 2015


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Merja Leppälahti <meleppa at utu.fi> FL, Turku
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Torkki, Juhana: Puheen valta. Kuinka kuulijat vakuutetaan.. Otava, 2014. 288
sivua.


Perusteellinen sukellus retoriikkaan
---------------------------------------------------------

Teologian tohtori ja puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki on julkaissut kolme
valta-aiheista kirjaa, Puheen valta (2006), Neuvotteluvalta (2008) ja Tarinan
valta (2014). Puheen valta on varsin perusteellinen esitys antiikin retoriikan
oppien soveltamisesta nykypäivään. Runsaine esimerkkeineen kirja on
kiinnostavaa luettavaa, vaikka ei puhevaikuttajaksi pyrkisikään.  

Suomalaisten joukossa on paljon taitavia kirjoittajia, mutta hyvin vähän
erinomaisia puhujia, kirjoittaa teologian tohtori Juhana Torkki teoksensa Puheen
valta esipuheessa. Puheessa tärkeintä eivät ole sanat, vaan se, miten saadaan
sanat vaikuttamaan kuulijoihin. Torkin mukaan puhe onkin ”päämäärästä
käsin rakennettu vaikutusyritys”.

Teoksessaan Puheen valta Torkki ei esittele keinoja hyvän esitelmän tai
luennon pitämiseksi, vaan hän tarkastelee nimenomaan sellaisia puhetilanteita,
jossa puhuja haluaa vaikuttaa yleisöönsä retorisin keinoin. Tällaisia
puhetilanteita ovat juhlapuheen lisäksi esimerkiksi monenlaiset poliittiset
puheet sekä neuvottelu- ja väittelytilanteet.

Antiikin esikuvat

Torkki viittaa ahkerasti antiikin käsikirjoihin ja kuuluisiin antiikin
aikaisiin puhujiin. Hän onkin sitä mieltä, että puhetaito oli korkeimmillaan
antiikin aikana. Nykyajan puhetaidon oppaat ovat Torkin mukaan paljon
heppoisempia ja pinnallisempia kuin antiikin ajan oppaat. Kaikkien aikojen
parhaana oppaana puhetaitoon hän pitää roomalaisen Quintilianuksen 90-luvulla
kirjoittamaa Puheopasta. Muita Torkin suosittelemia puhetaitoa käsitteleviä
kirjoja ovat Marcus Tullius Ciceron teokset.

Kirja jakaantuu kolmeen päälukuun, nimeltään ”Mitä puhe on?”, ”Miten
hyvä puhe rakennetaan?” ja ”Puhetaidosta”. Näistä ensimmäinen osa
käsittelee suomalaisen puheen kriisiä. Toisessa osassa tarkastellaan asioita,
joista hyvä puhe rakentuu. Kolmas osa on kertausta ja täydennystä edellisiin.

Kirjan ensimmäinen osa ”Mitä puhe on?” käsittelee retoriikan eli
puhetaidon käsitettä ja merkitystä. Suomalaisten puhujien puheet kärsivät
Torkin mukaan usein esitelmämäisyydestä ja retoriikan tajun puutteesta.
Esitelmämäisessä puheessa käytetään paljon sivistyssanoja ja samassa
puheessa nostetaan esille liian monta asiaa. Retoriikassa puhuja voi päättää
miten sanotaan, mutta myös mitä sanotaan. Torkki puhuu myös puhetilanteiden
liikkumatilasta. Uskonnollisessa tilaisuudessa pidetty puhe on varsin vahvasti
kooditettu, mutta myös juhlapuheen on sisällettävä tietyt asiat, muuten
kuulijat hämmentyvät.

Toisessa osassa ”Miten hyvä puhe rakennetaan?” Torkki tarkastelee neljää
keskeistä kysymystä. Ensiksi hän kysyy, miten saada kuulijat kuuntelemaan.
Torkin mukaan puhetilanteen avauksessa on varmistettava yleisön tarkkaavaisuus,
mielenkiinto ja hyväntahtoisuus; hän esittää näiden jokaisen kohdalla
monenlaisia vaihtoehtoja. Toinen kysymys käsittelee puhujan uskottavuutta.
Tämä voi tapahtua esimerkiksi luomalla vaikutelma vallasta. Kolmanneksi
pohditaan vetoamista kuulijoiden järkeen ja lopuksi kuulijoiden tunteisiin.
Hyvä puhuja valitsee taktiikkaansa sen mukaan, millainen yleisö hänellä on.
Puhe on erilainen, jos oletetaan kuulijoiden mielipiteiden olevan aivan
päinvastaisia kuin puhujan, tai toisaalta, jos yleisö todennäköisesti on jo
valmiiksi puhujalle myötämielinen. Torkki esittää runsaasti esimerkkejä
sekä onnistuneista että epäonnistuneista puhetilanteista.  

Puheen viisi vaihetta

Viimeinen osa, nimeltään ”Puhetaidosta”, on lyhyt, vain runsaat
kaksikymmentä sivua. Tässä osassa Torkki kertaa aiemmin esitettyä
tarkastellen puheen valmistelua ja esitystilannetta sekä sitä, miten puheen
pitämisen eri vaiheita voi oppia. Hän nostaa esille antiikin käsikirjojen
opetukset puheen viidestä työvaiheesta. Nämä ovat inventio eli
käytettävissä oleva retorinen resurssi, dispositio eli resurssien
järjestäminen, elokuutio eli resurssin pukeminen sanoiksi, memoria eli puheen
opetteleminen ja aktio, puheen esittäminen. Näihin jokaiseen kuuluu eri
vaiheita ja tasoja, jotka huomioimalla puheesta tulee onnistunut. Lopuksi Torkki
analysoi yksityiskohtaisesti yhden Bill Clintonin pitämän puheen.

Leipätekstin lisäksi kirjassa on runsaasti tietolaatikoita, jotka
sisältävät lisätietoa ja käytännön esimerkkejä. Kirjan lopussa on asia-
ja henkilöhakemistot. Asiahakemistossa on myös määritelmiä oudoille
termeille.

***
Kirjan ensimmäinen painos on ilmestynyt vuonna 2006.

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/