[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen kevään 2015 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Maalis 11 11:01:23 EET 2015


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

Gaudeamuksen kevään 2015 kirjoja
 
Risto Saarinen
OPPI RAKKAUDESTA
 
Kuinka tulisi rakastaa, ketä saa rakastaa ja onko rakkaus aina epäitsekästä? Mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme rakkaudesta? Oppi rakkaudesta on elämänläheinen kirja siitä, mitä rakkaus on. Se pohtii suvaitsevaisuutta, suhtautumista luontoon, auttamista, parisuhdetta ja avioliiton ideologiaa. Teos nostaa esiin uskonnollisuuden ja eri uskontojen roolin rakkauden tematiikassa ja herättää ajatuksia ihmiseksi kasvamisesta sekä rakkaudesta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan elämän perustana.
Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-356-6• Sidottu 133 x 203 • Noin 200 sivua • KL 11, 20.2 • UDK 1, 2 • Suositushinta 32 €
***
Johannes Remy
UKRAINAN HISTORIA
 
Ukrainan historia ulottuu keskiajan Kiovan Rusista 900-luvulta nykypäivään. Mukana ovat tärkeät historialliset vaiheet ja käänteet kuten suuret kasakkasodat ja niitä seurannut autonomia Venäjän yhteydessä, ukrainalaisen nationalismin synty, itsenäisyys ja itsenäisyyssota, Neuvosto-Ukrainan suuri nälänhätä, ukrainalaisten nationalistien toiminta toisessa maailmansodassa ja Krimin kysymys. Erityistä huomiota kiinnitetään kansallisuuskysymykseen, joka on tärkeä myös nyky-Ukrainan sisällä: maasta löytyy täysi kirjo kansallisia asenteita alkaen erittäin venäläisvastaisista kansallismielisistä niihin, jotka pitävät itseään venäläisinä.
Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-354-2 • Sidottu B5, kuvitettu • Noin 300 sivua • KL 97.4 • UDK 940 • Suositushinta 37 €
***
 
Ilari Hetemäki, Pauliina Raento, Hannu Sariola & Tuomas Seppä (toim.)
KAIKKEA SATTUU
 
Kaikkea sattuu esittelee kiehtovia sattumia eri aloilta. Suomalaiset tieteentekijät pohtivat, miksi ymmärrämme toistemme puhetta, kuinka mausteiden ansiosta on löydetty uusia maailmoja ja miksi taitavinkin pokerinpelaaja joskus häviää. Teoksessa selvitetään myös sattuman osuutta esimerkiksi parinvalinnassa, addiktoitumisessa, viikonlopun säässä, kirjailijan inspiraatiossa ja unissa. Teos julkaistaan yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa ja se on Tieteen päivien 2015 virallinen kirja.
Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-349-8 • Nidottu 120 x 190 • Noin 300 sivua • KL 30, 16.8 • UDK 3, 001 • Suositushinta 21 €
***
 
Riitta Hari, Jaakko Järvinen, Johannes Lehtonen, Kirsti Lonka, Anssi Peräkylä, Ilkka Pyysiäinen, Stephan Salenius, Mikko Sams ja Petri Ylikoski
IHMISEN MIELI
 
Ihmisen mieli on yhä suuri arvoitus, vaikka sitä tutkitaan yhä useammilla menetelmillä ja erilaisista näkökulmista. Mielellä on monia puolia: se on ajattelua, havaintoja, päätöksentekoa, kokemuksia, tunteita ja vuorovaikutusta ympäröivän maailman ja muiden ihmisten kanssa. Ihmisen mieli on kiehtova sukellus aiheeseen, joka on jokaiselle läheinen mutta silti tuntematon. Teoksessa luodaan ihmismielen toiminnasta kokonaiskuva aivotutkimuksen, psykiatrian, psykologian, filosofian, uskonto- ja yhteiskuntatieteen ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Näin ylitetään ennakkoluulottomasti tieteiden rajat.
Tammikuu 2015 • ISBN 978-952-495-348-1 • Nidottu 132 x 210 • Noin 200 sivua • KL 14.1 • UDK 159.94/.95 • Suositushinta 29 €
***
 
Plutarkhos
ELÄINTEN ÄLYKKYYDESTÄ JA MUITA KIRJOITUKSIA
 
Eläinten älykkyydestä on kokoelma Plutarkhoksen dialogeja, joissa tarkastellaan eläinten ja ihmisen välistä suhdetta. Viinin siivittäminä nuoret ja vanhat keskustelijat pohtivat pieniä ja suuria kysymyksiä. Miltä tuntuu elämä sikana? Miksi delfiini auttaa merihätään joutuneita? Onko älykkyys yhteistä kaikille sielullisille olennoille? Plutarkhos (n. 46–120 jaa.) oli kreikkalainen filosofi ja elämäkerturi, joka kirjoitti runsaasti myös muun muassa etiikasta, luonnontieteistä ja kirjallisuudesta. Hän uskoi, että eläimilläkin on sielu, järki ja mielikuvitus.
Helmikuu 2015 • ISBN 978-952-495-352-8 • Sidottu 130 x 190 • Noin 180 sivua • Alkuteokset Eläinten älykkyydestä, Gryllos sekä otteita teoksesta Pitopuheita, suomentaneet Tua Korhonen ja Liisa Kaski • KL 11, 50.9 • UDK 894.541-3, 1, 59 • Suositushinta 29 €
***
 
Pekka Valtonen
PUOLEN MAAILMAN VALTIAS
Kaarle V:n 1500-luku ja Euroopan mahdin synty

Eurooppa kehittyi 1500-luvulla niin nopeasti, että se jätti muut maanosat vähitellen taakseen. Eurooppalaisia siivittivät paitsi lähetystehtävä ja talouden, purjehduksen sekä tuliaseiden kehitys myös ahneus ja silkka röyhkeys. Näiden vaikutuksesta eurooppalainen valta laajeni Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.
Puolen maailman valtiaan Kaarle V:n (1500–1558) elämä Espanjan ja sen Amerikan siirtomaiden kuninkaana, Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarina sekä Alankomaiden, Napolin ja Habsburgien Itävallan perintömaiden hallitsijana kietoi hänet lähes kaikkeen, mitä Euroopassa ja osin sen ulkopuolellakin tapahtui uuden ajan alussa. Hänen elämänkaarensa tarjoaa kiintopisteen, jonka kautta voidaan ymmärtää Euroopan yhteiskunnallisten, taloudellisten ja kulttuuristen kehityskulkujen taustaa.
Helmikuu 2015 • ISBN 978-952-495-358-0 • Sidottu B5, kuvitettu • Noin 500 sivua • KL 91 • UDK 940 • Suositushinta 39 €
***
 
Kai Eriksson (toim.)
VERKOSTOT YHTEISKUNTATUTKIMUKSESSA
 
Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa on yleisesitys verkoston ajatuksesta yhteiskuntatieteissä. Se kokoaa yhteen verkostoajattelun kaksi pääperinnettä, eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen, sekä esittelee tärkeimmät verkostoteoriat ja -tulkinnat. Eurooppalaista perinnettä edustavat esimerkiksi näkemykset rihmastosta, dispositiivista ja triadista. Angloamerikkalaisesta perinteestä esitellään muun muassa pragmatismin, sosiaalisen pääoman teorian ja taloustieteen näkökulmia. Samalla verkostoajattelu sijoitetaan historiallisiin ja aatteellisiin yhteyksiinsä.
Helmikuu 2015 • ISBN 978-952-495-347-4• Nidottu B5 • Noin 450 sivua • 30 • UDK 3 • Suositushinta 38 €
***
 
Markku Kivinen & Leena Vähäkylä (toim.)
VENÄJÄN PALATSEISSA JA KADUILLA
 
”Kaikki, mitä ihmiselämästä voidaan sanoa, on totta jossakin päin Venäjää.” Näin Venäjän monimuotoisuuden kiteytti rautakansleri Otto von Bismarck 1800-luvulla. Venäjän palatseissa ja kaduilla tarjoaa perusteellisen ja monipuolisen läpileikkauksen nyky-Venäjän kulisseihin ja niiden taakse. Teoksessa tarkastellaan Venäjän taloutta, politiikkaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulkopolitiikkaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Kirjoittajina ovat Suomen parhaat Venäjä-asiantuntijat. Teos kuuluu Suomen Akatemian TUTKITUSTI-sarjaan.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-351-1 • Nidottu 133 x 203 • Noin 300 sivua • KL 30, 47.1 • UDK 3• Suositushinta 29 €
***
 
Jukka Rantala & Sirkka Ahonen
AJAN MERKIT
Historian käyttö ja opetus
 
Menneisyyteen voi saada uudenlaisen otteen, jos historia nähdään harrastuksena ja sen oppiminen taitona eikä vain faktojen omaksumisena. Ajan merkit avaa historian peruskäsitteitä ja tarkastelee niiden opettamista viimeisimmän tutkimustiedon avulla. Taitopainotteisesta opetuksesta annetaan konkreettisia esimerkkejä, joita opettajat voivat käyttää ajattelunsa ja opetuksensa rakennusaineksina. Samalla pohditaan historiallisen tiedon vastaanottoon ja yhteiskunnalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä paneudutaan historian vaikeisiin kysymyksiin, kuten kansakuntien tilintekoihin synkän menneisyytensä kanssa.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-353-5• Nidottu A5 • Noin 170 sivua • KL 90, 38.299 • UDK 930, 371• Suositushinta 32 €
***
 
Sirkku Aaltonen, Kristiina Abdallah ja Nestori Siponkoski (toim.)
KÄÄNNETYT MAAILMAT
Johdatus käännösviestintään
 
Käännetyt maailmat kokoaa yhteen käännösviestinnän teoriat ja käytännöt, näkökulmat ja ilmiöt ensimmäistä kertaa suomen kielellä. Teoksessa tarkastellaan kääntämisen edellyttämää asiantuntijuutta ja kääntäjän työkaluja, kuvataan kääntäjän arkea sekä kerrotaan, mihin kääntäjän tutkintoa tarvitaan ja mitä yksityisyrittäjäksi ryhtyvältä kääntäjältä edellytetään. Teoksen kirjoittajat ovat ammattikääntäjiä, yliopiston opettajia ja tutkijoita – alansa asiantuntijoita, jotka osoittavat, että kääntämisen käytäntö tarvitsee tutkimusta, tutkimus käytäntöä ja molemmat alueet intohimoisia osaajia.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-346-7• Nidottu A5 • Noin 320 sivua • KL 87.5, 38 • UDK 800/801, 82 Suositushinta 34 €
***
 
Johanna Vakkari (toim.)
PERSPEKTIIVI KUVATAITEEN HISTORIASSA
 
Perspektiivi kuvataiteen historiassa käsittelee erilaisten perspektiivien käyttöä sekä tilan ja ajan kuvausta länsimaisessa kuvataiteessa antiikista 1900-luvulle ja nykyaikaan. Maalaustaiteen lisäksi tarkastellaan veistotaidetta ja muita taidemuotoja. Teos selvittää, mitä ovat kultainen leikkaus, Polykleitoksen kaanon ja camera obscura, sekä esittelee antiikin maisemamaalauksen periaatteita, renessanssin perspektiivikäsityksiä ja barokin tilailluusioita. Myös 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen taide Manet’sta kubismiin ja Duchampiin on vahvasti esillä. Kysymyksiä tarkastellaan kiinteässä yhteydessä tieteenhistoriaan ja optiikkaan, matematiikkaan, filosofiaan, teologiaan, lääketieteeseen, psykologiaan ja teknisiin keksintöihin. Teoksessa on runsas ja havainnollinen kuvitus. Julkaistaan yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-357-3 • Sidottu B5, värikuvitus • Noin 400 sivua • KL 70.9 • UDK 7.0 • Suositushinta 42 €
***
 
Juho Saari
HUONO-OSAISET
Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla
 
Keitä ovat ihmiset leipäjonoissa, asuntoloissa ja yömajoissa, ja kuinka kaikkein huono-osaisimmat selviytyvät Suomessa, jota usein kutsutaan Euroopan parhaaksi maaksi? Huono-osaiset on mittavaan tutkimukseen perustuva selvitys suomalaisesta hyvin- ja pahoinvoinnista. Se valaisee huono-osaisuuden syntyä ja laajuutta sekä selvittää erilaisia elämänhallinnan tapoja ja huono-osaisuuteen vaikuttavaa sosiaalipolitiikkaa. Huono-osaiset esittää ratkaisuja ilmiön vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Se auttaa sosiaalityöntekijöitä ja alan opiskelijoita käsittämään ilmiön eri muotoja sekä löytämään keinoja huono-osaisten tilanteen parantamiseksi. Teos tarjoaa perustietoa myös kirkon työntekijöille, poliitikoille, tutkijoille ja muille, jotka työssään tai muussa elämässään kohtaavat huono-osaisuutta.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-355-9 • Nidottu A5 • Noin 300 sivua • KL 30.1 • UDK 316 • Suositushinta 36 €
***
 
Mikko Ketokivi
TILASTOLLINEN PÄÄTTELY JA TIETEELLINEN ARGUMENTOINTI
(toinen, uudistettu laitos)
 
Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi käsittelee tilastollisen tutkimuksen käytännön haasteita, joista tilastomatematiikan oppi- ja käsikirjat tyypillisesti vaikenevat. Monet kirjan teemoista – esimerkiksi päättelyn ja selittämisen välinen yhteys sekä havainnon tulkinnan moniselitteisyys – ovat tärkeitä myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Teos on tarkoitettu sekä tilastollista tutkimusta tekeville että laajemmin lukijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tilastollisesta tutkimuksesta. Tässä kirjan toisessa ja laajennetussa laitoksessa tarkastellaan entistä yksityiskohtaisemmin muun muassa teoreettisia selitysmekanismeja sekä tilastollisen mallin sillanrakentajan roolia teorian ja aineiston välillä.
Maaliskuu 2015 • ISBN 978-952-495-35-04 • toinen, uudistettu laitos • Nidottu B5 • Noin 300 sivua • KL 31.01 • UDK 311 • Suositushinta 34 €

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.