[H-verkko] CFP: Call for Papers: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 11 14:22:15 EEST 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Call for Papers: Suomen Lääketieteen Historian Seuran Syysseminaari
---------------------------------------------------------
Suomen Lääketieteen Historian Seura järjestää keskiviikkona 28.10.2015
Syysseminaarin Tieteiden talolla kello 9–17. Puhujiksi seminaariin ovat
lämpimästi tervetulleita kaikki lääketieteen historian tutkijat, niin
humanistisilta kuin luonnontieteellisiltäkin tieteenaloilta.

Syysseminaarin tarkoituksena on kerätä yhteen alasta kiinnostuneita tutkijoita
ja toimia foorumina tieteelliselle keskustelulle. Lääketieteen historian
tutkimuskenttä on Suomessa hyvin hajanainen ja monitieteinen ja se on
enimmäkseen keskittynyt toisistaan irrallisiin tiedeyhteisöihin. Uskomme,
että seminaarin tuoma poikkitieteellinen kommunikaatio voi sekä elävöittää
kotimaista lääketieteen historian tutkimuskenttää että omalta osaltaan
nostaa siinä tehtävän tutkimuksen laatua. Tuomalla yhteen humanistisen ja
luonnontieteellisen puolen tutkijoita Syysseminaari pyrkii kasvattamaan
tietoisuutta ajankohtaisista kysymyksenasetteluista sekä monitieteellisellä
alalla työskenteleville tutkijoille tärkeistä metodologisista näkökulmista.

Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

- Oppihistoria ja tieteen historia
- Ihmisten ja eläinten tautien historia
- Kansanterveyden historia
- Terveydenhuollon historia
- Paleopatologinen tutkimus
- Farmasian historia

Seminaariesitelmien aiheet voivat liittyä mihin tahansa aikakauteen. Esitelmän
voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja seminaaritilassa on
käytettävissä tavanomaiset tietotekniset apuvälineet. Esitelmien pituus on
40 minuuttia, josta 30 minuuttia käytetään aiheen käsittelyyn ja loput 10
minuuttia on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Pyydämme kiinnostuneita
toimittamaan esitelmäehdotuksensa otsikon ja abstraktin (enintään 200 sanaa)
31.8. mennessä sähköpostitse osoitteeseen suomenlhs[at]gmail.com. Otamme
yhteyttä puhujiksi valittuihin syyskuun puoliväliin mennessä.

Syyseminaari on avoin kaikille lääketieteen historiasta kiinnostuneille.
Tervetuloa!

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marie Vatjus <marie-elena.vatjus at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.8.2015