[H-verkko] Helsinki, Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus ‒ populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun.

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Heinä 29 10:18:37 EEST 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus ‒ populaarimusiikin
ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta 1970-luvun alkuun.

Helsinki
7.8.2015 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Populaarimusiikkia kuunneltiin 1950- ja 1960-luvuilla yhdessä, koska levyt ja
soittimet olivat kalliita. Julkisuudessa musiikkifanit esitettiin tyypillisesti
lapsellisina, hysteerisinä tai seksuaalisesti yliaktiivisina nuorina naisina.

Musiikin fanittaminen on tunnusomainen osa 2000-luvun suomalaista
mediakulttuuria, mutta ilmiön juuret ulottuvat pitkälle vuosikymmenten taa.
Helsingin yliopistossa tarkastettava Janne Poikolaisen väitöstutkimus
osoittaa, että fanikulttuurin peruspiirteet muotoutuivat 1950‒1970-luvuilla,
musiikkiteollisuuden, julkisuuden ja nuoren yleisön aktiivisen vuorovaikutuksen
tuloksena.

Musiikkifaniuden läpimurto ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman sotien
jälkeisten vuosikymmenten yhteiskunnallisia ja kulttuurisia murroksia.

‒ Kaupallisen nuorisokulttuurin rantautuminen, mediateknologian nopea kehitys,
uudenlaisen julkkisjournalismin synty ja vapaa-ajan lisääntyminen ovat
esimerkkejä nuorten arjessa tapahtuneista muutoksista, joiden varaan
fanikulttuuri Suomessa rakentui. Tämäntyyppisten modernisaatiomurrosten
vauhdittuminen 1950- ja 1960-luvuilla selittää pitkälti sen, miksi
musiikkifaniuden läpimurto tapahtui juuri tuolloin, Poikolainen toteaa.

Fanius tarjosi myös vastauksia nopeasti muuttuvan yhteiskunnan ja
elämäntyylin luomiin identiteettityön kysymyksiin:

‒ Idoleista etsittiin uudenlaisia, modernisoituvaan nuoruuteen paremmin
istuvia roolimalleja. Fanius tarjosi myös turvallisen tavan tutustua omaan
seksuaalisuuteen vauhdilla seksualisoituvassa kulttuurissa. Lisäksi
musiikkikulttuuri muodosti nuorille luontevan foorumin angloamerikkalaistumista
ja kaupungistumista koskevien kysymysten käsittelylle.

Niukkuus vahvisti yhteisöllisyyttä

Fanikulttuurin laajenemista hidasti varsinkin alkuvaiheessa se, että nuorten
suosimaa populaarimusiikkia ja sen kuunteluun tarvittavaa laitteistoa oli melko
niukasti saatavilla. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että niukkuus toimi
samanaikaisesti myös fanikulttuuria rakentavana tekijänä.

‒ Äänilevyjen ja levysoittimien harvinaisuus vahvisti faniudelle
tyypillisiä yhteisöllisen kuluttamisen muotoja. Nuoret kokoontuivat yhteen
kuuntelemaan levyjä tai yhdistivät vähäiset taskurahansa soittaakseen
jukeboksien hittikappaleita yhä uudelleen ja uudelleen. Levyjen hankkimiseen
liittyvä vaivannäkö ja pitkällinen radion äärellä odottaminen puolestaan
lisäsivät lopulta koittavan kuuntelukokemuksen vaikuttavuutta.  

Väitöskirjassaan Poikolainen käsittelee myös sitä, miten musiikkifaniutta
tulkittiin aikansa mediajulkisuudessa.

‒ Faniuden julkinen kuva oli usein hyvin yksipuolinen ja stereotyyppinen.
Fanit esitettiin hupsuina, hysteerisinä tai seksuaalisesti yliaktiivisina
nuorina naisina. Samaan aikaan poikien fanius jäi paljolti keskustelun
ulkopuolelle. Tässä voi nähdä yhtymäkohtia myös nykyaikaan.

Lähdemateriaalinaan Poikolainen käytti monipuolisesti erilaisia muistitieto-
ja media-aineistoja. Aineistoa on täydennetty muun muassa ihailijakirjeillä.

Väitöstilaisuus

Janne Poikolaisen talous- ja sosiaalihistorian alaan kuuluva väitöskirja
tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa,
Metsätalolla, Unioninkatu 40, perjantaina 7.8.2015 kello 12. Tilaisuuteen on
vapaa pääsy.

Teoksen tiedot

Janne Poikolainen: Musiikkifanius ja modernisoituva nuoruus ‒
populaarimusiikin ihailijakulttuurin rakentuminen Suomessa 1950-luvulta
1970-luvun alkuun. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 168,
Tiede, ISBN 978-952-5994-87-2

Arvostelukappaleen voi tilata osoitteesta toimisto at nuorisotutkimus.fiTiedustelut: Janne Poikolainen (janne.poikolainen at helsinki.fi), puhelin 050 910
9797
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/