[H-verkko] CFP: Esineet ja materiaalisuus historiassa, HAik 1/2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 29 16:14:05 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Esineet ja materiaalisuus historiassa, HAik 1/2016
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan teemanumero 1/2016 ”Esineet ja materiaalisuus
historiassa”

Monilla aloilla esineitä ja materiaalisuutta on tutkittu hyvin pitkään. Viime
aikoina myös historioitsijat ovat alkaneet kiinnostua yhä enemmän esineistä
sekä aineistoina että tutkimuskohteina. Huomion kohteeksi ovat nousseet
esineiden väistämätön läsnäolo ihmisyhteisöissä, niiden muuttuvat
merkitykset ja monitahoiset vuorovaikutussuhteet.

Historiantutkimus voi tarjota uudenlaisia näkökulmia esineisiin ja
materiaalisuuteen nostamalla esille menneisyyden materiaaliset käytännöt ja
niihin liittyvän arvottamisen. Samalla se avaa pitkän aikavälin perspektiivin
ihmisten ja esineiden suhteisiin. Siten historiantutkimus voi kontribuoida
monitieteisiin keskusteluihin ja tehdä ymmärrettäväksi myös tämän
päivän materiaalisuutta.

Teemanumeron kaikissa artikkeleissa toivotaan pohdittavan esineiden ja
materiaalisuuden tutkimuksen metodisia ja teoreettisia lähtökohtia historian
näkökulmasta. Artikkelit voivat keskittyä myös yksinomaan näihin
kysymyksiin.

Käsiteltäviä aihealueita voivat olla esimerkiksi:

- esineet tiedon tuottamisen ja välittämisen prosesseissa

- esineet statuksen ja identiteetin muokkaajina ja osoittajina

- esineet ihmisten ja eläinten suhteiden välittäjinä

- elinympäristöjen esineellisyys

- keräämisen, omistamisen ja poisheittämisen kysymykset

- esinebiografiat

Lähetä abstrakti (max. 1 sivu) Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeron
toimittajalle Taina Syrjämaalle 1.4.2015 mennessä osoitteeseen
taina.syrjamaa at utu.fi

Valinnoista ilmoitetaan 15.4.2015 mennessä. Valmiit artikkelit (max. 40 000
merkkiä välilyönteineen  ja viitteineen) tulee lähettää teemanumeron
toimittajalle 15.9.2015 mennessä, minkä jälkeen ne vertaisarvioidaan.
Teemanumero ilmestyy maaliskuussa 2016.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Taina Syrjämaa <taina.syrjamaa at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.4.2015