[H-verkko] CFP: Rajat. VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulun yliopistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 27 16:32:18 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Rajat. VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulun yliopistossa
---------------------------------------------------------
TYÖRYHMÄ-CFP: Rajat

VIII Kulttuurintutkimuksen päivät Oulun yliopistossa 3.−4.12.2015

Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät teemalla "Rajat"
järjestetään Oulun yliopistossa 3.−4. joulukuuta 2015.

Vuoden 2015 Kulttuurintutkimuksen päivillä pohditaan erilaisten rajojen, niin
konkreettisten kuin metaforisten ja symbolistenkin, merkitystä ja ilmenemistä
sekä rajoihin liittyvää kysymyksenasettelua yleensä. Rajat voivat erottaa ja
niiden ulkopuolelle voidaan sulkea esimerkiksi sukupuoleen, etniseen taustaan,
luokkaan, kulttuuriin tai kieleen liittyvin perustein. Rajankäyntiä voi
tapahtua esimerkiksi tieteenalojen kesken, edustaapa kulttuurintutkimus
itsessäänkin eräänlaista tieteidenvälisyyttä. Rajat voivat toimia
sisäänsä sulkevana käsitteenä, jolloin ne myös yhdistävät. Rajojen veto
onkin usein jossain määrin keinotekoinen tapahtuma, kuten esimerkiksi
kansakuntien kuvitteellisuutta koskeva keskustelu on osoittanut. Niinpä rajojen
vetämiseen kuuluu kiinteästi toisena puolena myös mahdollisuus niiden
rikkomiseen ja purkamiseen.

Päiville pyydetään teemaan sopivia työryhmäehdotuksia. Työryhmien
vetäjiä pyydetään toimittamaan 300 sanan abstrakti osoitteeseen
rajat at oulu.fi tiistaihin 31.3.2015 mennessä. Hyväksymisestä ilmoitetaan
15.4.2015 mennessä. Työryhmät voivat olla suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai
englanniksi. Ehdotuksessa olisi hyvä mainita, mikäli työryhmän voi pitää
vain jompanakumpana päivänä (to tai pe).

 

Sydämellisesti tervetuloa Ouluun!

Oulun yliopiston KULTUT-päivien järjestelytoimikunta

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.4.2015