[H-verkko] CFP: Ennen ja nyt -lehden kasvatus- ja koulutusideologioiden historian erikoisnumero

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 26 11:58:04 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Ennen ja nyt -lehden kasvatus- ja koulutusideologioiden historian erikoisnumero
---------------------------------------------------------
Ennen ja nyt -lehden kasvatus- ja koulutusideologioiden historian erikoisnumero

Kasvatuksen ja koulutuksen historialla on harvinaisen laaja kosketuspinta
länsimaisten kansalaisten kokemushistoriaan. Koulukokemus ulottuu
ruumiilliselle tasolle ja on pahimmillaan traumoittanut oppilaita. Saadut opit
ja taidot taas voimauttavat yksilöitä eri toimiin yhteiskunnassa. Koulussa on
tuotettu normitettua kansalaisuutta, kohdistuen käytännössä miltei
kokonaisiin ikäkohortteihin. Koululaitosta ja koulutusta ohjaavilla
ideologioilla on siten huomattava vaikutus kansalaisten elämään, jota ne
syvällisesti jäsentävät. Ei ole yhdentekevää, kuinka ja millaisin
premissein koulua ohjataan, ja millaisin reunaehdoin ja kenen toimesta ne ovat
muuttuneet.

Teemanumero käsittelee koulutusta ohjaavia ideologioita sekä niiden
historiallista muutosta. Minkälaisen ja keiden toiminnan tuloksena koulu, sitä
ohjaavat ideologiat ja koulua koskevat puhunnat ovat muuttuneet? Kuka
ideologioita on purkanut ja kuinka refleksiivinen itse koululaitos on ollut
ideologioiden suhteen? Miten eri oppilasryhmät, ikäluokat ja erityistarpeiset
oppilaat on kohdattu kouluideologioissa? Kuinka ideaali
oppilas/ideaalikansalainen on määritelty eri aikoina?

Kannustamme kirjoittajia tarjoamaan artikkeleita, jotka on kirjoitettu
hyödyntäen innovatiivisia metodeja ja lähestymistapoja. Artikkelit valitaan
abstraktien perusteella ja ne käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Artikkelin lisäksi teemanumeroon voi tarjota kasvatuksen ja koulutuksen
historiaa
käsitteleviä katsauksia ja kirja-arvioita. Myös aiheeseen liittyviä
seminaariraportteja voidaan julkaista.

Teemanumeron toimittavat Dr.Art. Jukka Nyyssönen (Norjan arktinen yliopisto,
Tromssan yliopistomuseo), KT Merja Paksuniemi (Lapin yliopisto) ja KT, dosentti
Pigga Keskitalo (Sámi allaskuvla, Koutokeino, Norja).   

Aikataulu: teemanumero julkaistaan syksyllä 2015 tai keväällä 2016 riippuen
lehden julkaisuaikataulusta. Artikkelien abstraktit (maks. 1 sivu) sekä
ehdotukset katsauksiksi ja kirja-arvosteluiksi teemanumeron vierailevalle
päätoimittajalle Jukka Nyyssöselle 15.4.2015 mennessä
(jukka.kalervo at uit.no). Valmiit käsikirjoitukset referee-arviointia varten
15.7. 2015 mennessä.

Ennen ja nyt on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja. Sen
taustalla vaikuttaa neljä julkaisijatahoa: Agricola -Suomen historiaverkko,
Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun
Historiallinen Yhdistys ry.

Ennen ja nyt -lehden vakituisena päätoimittajana toimii FT Lauri Keskinen.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jukka Nyyssönen <jukka.kalervo at uit.no>
Ilmoitus vanhentuu: 15.4.2015