[H-verkko] Työtä: Museisekreterare (vikariat) Sibeliusmuseum

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 13 12:54:55 EET 2015


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museisekreterare (vikariat) Sibeliusmuseum
---------------------------------------------------------
Museisekreterare (vikariat)

Sibeliusmuseum anställer en museisekreterare (vikariat) för tiden
16.2.2015 - 28.12.2015.
(http://www.abo.fi/personal/News/Item/item/9400)
Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast 16.1.2015 kl.
15.00.

Till museisekreterarens arbetsuppgifter hör:
•    biljettförsäljning vid museets reception,
•    att handha museets fakturering samt övriga praktiska ekonomiärenden,
•    att planera och förverkliga försäljningsverksamheten i museets
kassa,
•    att sköta museibokningar
•    praktiska arrangemang i samband med museets konsertserie och övriga
tillställningar på museet,
•    sekreteraruppgifter för föreståndaren,
•    övriga museiuppgifter som museiledningen tilldelar museisekreteraren

Arbetsuppgifterna är sådana, att de inkluderar arbete även kvällstid,
helger och veckoslut.

Meriterande för anställningen är studier i eller kunskap om museologi
och museiverksamhet, ekonomisk utbildning, studier i eller kunskap om
musikvetenskap och musikverksamhet, förmåga att ge god kundservice samt
goda språkkunskaper, speciellt i svenska.

Lönesättning enligt kravnivå 4-5 för övrig personal
(http://www.abo.fi/personal/lonetabeller). Till den uppgiftsrelaterade
lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel.

Närmare information ges av intendent Inger Jakobsson-Wärn, e-post
ijakobss at abo.fi, eller under mottagningstid kl. 9-12 tfn 050 409 6422.

Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast 16.1.2015 kl.
15.00. Ansökningarna inlämnas till Åbo Akademis kansli, Domkyrkotorget
3, 20500 Åbo eller elektroniskt till registrator at abo.fi. Märk
kuvertet/e-posten "Arbetsansökan/museisekreterare".

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper
och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som
män.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.1.2015