[H-verkko] Helsinki, Kenelle kuulut, kulttuuriperintö?

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 18 09:45:16 EET 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Kenelle kuulut, kulttuuriperintö?

Helsinki, Kirkkokatu 6
13.3.2015
---------------------------------------------------------

Ethnos ry:n vuosikokousseminaari 13.3.2015
Seminaari koostuu esitelmistä ja kommenttipuheenvuoroista.
Osallistumismaksu seminaariin on 20 €, Ethnos ry:n jäseniltä 15 €,
opiskelijoilta 10 € ja Ethnos ry:n opiskelijajäseniltä 5 €.
Osallistumismaksuun sisältyy ohjelmaan kuuluva kahvi.

Kenelle kuulut, kulttuuriperintö?
Kulttuuriperintö ja osallisuus

Tieteiden talo, sali 104

Seminaarin ohjelma

11.30–12.15 Ilmoittautuminen
12.15–12.30 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Katriina Siivonen, Ethnos ry
12.30–12.50 
Katja Hellman, förste arkivarie, Svenska litteratursällskapet, Österbottens
traditionsarkiv
Arkivmaterial tillgängligt för alla – samarbete och delaktighet på webben
12.50–13.00 Kommenttipuheenvuoro Tuomas Myrén, tutkija, Helsingin
kaupunginmuseo
13.00-13.10 Yleistä keskustelua
13.10-13.30
Tauno Linkoranta, kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry
Mitä kulttuuriperintö on käytännössä kylätoiminnassa?
13.30-13.40 Kommenttipuheenvuoro, toimittaja, kaupunkiopas Pauli Saloranta,
Suomen Kotikaupunkipolut Tmi
13.40-13.50 Yleistä keskustelua
14.00-14.30 KAHVI
14.30-14.50
Mikko Härö, osastonjohtaja, kulttuuriympäristön suojelu, Museovirasto
Norsunluutornista vaiko ruohonjuuresta? Ajankohtaista kulttuuriperinnöstä
Museoviraston näkökulmasta
14.50-15.00 Kommenttipuheenvuoro, tutkija Sirkku Pihlman, museologia, Turun
yliopisto
15.00-15.10 Yleistä keskustelua
15.10-15.30
Outi Tuomi-Nikula, Kulttuuriperinnön professori, Turun yliopisto
Sosialistisen Saksan kulttuuriperintö - Arviointia ja analyysiä 25 vuotta
muurin murtumisen jälkeen
15.30-15.40 Kommenttipuheenvuoro yliopisto-opettaja, FT Sanna
Lillbroända-Annala, Etnologi, ÅboAkademi
15.40-15.50 Yleistä keskustelua
16.00-16.15 Kommenttipuheenvuoro ja koonti päivän keskustelusta Janne
Vilkuna,Museologian professori, Jyväskylän yliopisto
16.15-16.30 Seminaarin päätössanat, Ethnos ry:n puheenjohtaja Katriina
Siivonen
Gradupalkinnon jako

Tieteiden talo, sali 104 Kenelle kuulut, kulttuuriperintö? Kulttuuriperintö ja
osallisuus Seminaarin ohjelma 11.30 – 12. 15 Ilmoittau tu minen 12.15 –
12.30 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Katriina Siivonen , Ethnos ry 12.30 –
12. 50 Katja Hel lman , förste arkivarie, Svenska litteratursällskapet,
Österbottens traditionsarkiv Arkivmaterial tillgängligt för all a –
samarbete och delaktighet på webben 12.50 – 13. 00 Komment tipuheenvuoro
Tuomas Myrén , tutkija, Helsingin kaupunginmuseo


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/