[H-verkko] CFP: Ennen ja nyt: ”Sodan todellisuus elokuvissa ja kaunokirjallisuudessa” -erikoisnumero

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 11 12:37:38 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Ennen ja nyt: ”Sodan todellisuus elokuvissa ja kaunokirjallisuudessa”
-erikoisnumero
---------------------------------------------------------
Maailman konfliktipesäkkeiden tapahtumat vyöryvät käytännössä
päivittäin tietoisuuteemme erilaisten uutismedioiden kautta, ja vaikka termiä
”sota” käytetään nykyään paljon harvemmin kuin vielä kylmän sodan
aikana, sen jalkoihin joutuneet alueet joutuvat aivan samanlaisen kärsimyksen
ja hävityksen kohteeksi kuin missä tahansa maailmanhistorian kuluessa
käydyssä sodassa. Siinä missä uutismediat pyrkivät mahdollisimman
puolueettomaan esittämistapaan, elokuvantekijöillä ja kirjailijoilla on
mahdollisuus ottaa vapaammin kantaa, ja niin he tekevätkin. Toisinaan elokuvia
ja romaaneja ilmestyy sodan ollessa vielä tuoreessa muistissa, osittain
propagandatarkoituksessa jopa sen aikana, mutta useammin aikaa kuluu jopa
vuosikymmeniä, ennen kuin kipeisiinkin aiheisiin tartutaan. Jälkimmäisissä
tapauksissa laajan yhteiskunnallisen keskustelun viriäminen on ollut
lähestulkoon selviö.

Teemanumeron tavoitteena on valottaa sodan todellisuudesta elokuvallisten ja
kaunokirjallisten representaatioiden kautta välittyvää kuvaa, joka voi
parhaimmillaan olla hyvinkin monisyinen. Sekä propagandistissävytteiset että
neutraalimmat ja analyyttisemmat elokuvat ja romaanit kelpaavat yhtäläisesti
alkuperäislähteiksi. Mitään aikakausirajoitusta ei ole, joten kaikki
kontekstit antiikin ajasta nykyhetkeä lähelle tuleviin konflikteihin
kelpaavat. Näkökulma voi keskittyä niin sotilaisiin kuin siviileihin,
taistelutapahtumiin, kotirintaman arkeen, politiikkaan tms. – kunhan sota ja
sen vaikutukset ovat selkeästi alkuperäislähteinä käytettyjen elokuvien ja
romaanien keskiössä. Analyysin kohteena voi olla yksi tai useampi elokuva tai
romaani valitusta käsittelytavasta riippuen.

Artikkeliehdotusten deadline on 17.4.2015 ja valmiiden artikkelien 31.8.2015

Referee-artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin, kun taas muut artikkelit
toimitetaan lehden toimituskunnassa. Artikkelin lisäksi teemanumeroon voi
tarjota sotahistoriaan liittyviä kirja-arvioita (tässä tapauksessa sekä
kauno- että tietokirjallisuus käy)tai vaikkapa kolumnin.

Teemanumeron toimittaa FM Taneli Hiltunen Turun yliopistosta. Ehdotukset
artikkeleiksi ja muiksi teksteiksi voi lähettää osoitteeseen thhilt at utu.fi.
Ideapapereita voi lähettää kahden kuukauden kuluessa tämän Call for papers
-kutsun julkaisemisesta, ja lopullisten tekstien deadline on elokuun lopussa.

Ennen ja nyt on julkaisuluokituksessa 1. tason tieteellinen aikakauskirja. Sen
taustalla vaikuttaa neljä julkaisijatahoa: Agricola-Suomen historiaverkko,
Historiallinen Yhdistys ry, Suomen Historiallinen Seura ry ja Turun
Historiallinen Yhdistys ry.

Ennen ja nyt -lehden vakituisena päätoimittajana toimii FT Lauri Keskinen.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Taneli Hiltunen <thhilt at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 18.4.2015