[H-verkko] CFP: Kasvatus & Aika: kirjoituskutsu perhehistorian teemanumeroon 1/2016

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 11 08:23:31 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kasvatus & Aika: kirjoituskutsu perhehistorian teemanumeroon 1/2016
---------------------------------------------------------
Kirjoituskutsu

Kutsumme artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita keväällä 2016
julkaistavaan perhehistorian teemanumeroon. Kutsumme kirjoittajia pohtimaan,
mitä perhe on eri aikoina merkinnyt, miten sitä voi tutkia tai miten
myyttistä ”historiallista perhettä” käytetään nykypäivän
perhepoliittisissa keskusteluissa. 

Toivotamme tervetulleiksi sekä teoreettiset ja metodologiset uudet avaukset
että vahvaan empiriaan perustuvat tutkimukset. Kannustamme tarttumaan
pitkiäkin aikavälejä, eri aikakausia ja maantieteellisiä alueita
käsitteleviin aiheisiin sekä erilaisiin lähdeaineistoihin. Toivomme tekstejä
eri tieteenalojen tutkijoilta. 

Artikkeleissa voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavia teemoja (mutta näihin
ei tarvitse rajoittua):

- perheen merkitys eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa

- perheideologiat

- sukupuolen merkitys perhesuhteille/perhesuhteissa

- äitiys, isyys, sisarussuhteet, vanhempien ja lasten väliset suhteet

- isovanhemmuus

- perheen ihanteiden ja käytännön perhe-elämän törmääminen/limittyminen
jokapäiväisessä elämässä

- sosiaali- ja taloushistorialliset näkökulmat, eriarvoisuus

- perhe yksilön elämänkulussa (lapsuuden perhe, aikuisuuden perhe, vanhuuden
perhe)

- perheiden historiaa koskevat käsitykset nykyajassa (esim. keskustelu
kotiäitiydestä, yhteisestä sukunimestä, uusioperheistä,
sateenkaariperheistä)

- perhe kasvatusinstituutiona

- perhepolitiikka

- perhehistorian tutkimustraditiot, menetelmät ja aineistot

Kasvatus & Aika (www.kasvatus-ja-aika.fi) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä,
arvostettu monitieteinen referee-julkaisu. Open access -verkkojulkaisu on
helposti kaikkien ulottuvilla ja tavoittaa laajan lukijapiirin. Myös
perhehistorian teemanumero on referee-julkaisu, jonka kaikki varsinaiset
artikkelit käyvät läpi arviointikierroksen. Tutkimusartikkelien lisäksi
numerossa julkaistaan katsauksia, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja, joilla on
tärkeä merkitys julkaisukokonaisuudelle.

 Pyydämme lähettämään artikkeliehdotuksista 200–300 sanan abstraktin.
Abstraktista tulee käydä ilmi artikkelin lähtökohdat, tutkimusaineisto ja
lähestymistapa. Abstraktit lähetetään teemanumeron toimittajille 30.4.2015
mennessä. Artikkelien valinnasta ilmoitetaan kirjoittajille kesäkuun alkuun
mennessä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 2.11.2015
mennessä, jolloin ne lähtevät referee-kierrokselle. Teemanumero ilmestyy
maaliskuussa 2016.

Otamme mielellämme vastaan myös katsaus-, kirja-arvostelu- ja
puheenvuoroehdotuksia. Ehdotuksia lyhyemmiksi teksteiksi toivomme 31.5.2015
mennessä ja niiden kirjoitusaikataulu sovitaan kirjoittajien kanssa erikseen.

Tarkemmat kirjoitusohjeet: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=4

Yhteydenotot ja ehdotukset teemanumeron toimittajille: ilana.aalto at utu.fi,
johanna.ilmakunnas at helsinki.fi, mia.korpiola at utu.fi 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilana Aalto <ilana.aalto at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.5.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=39