[H-verkko] Tampere, Väitös: Crave for Growth. An Environmental History of Water in the Borsod Basin, Hungary, 1945–1980

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Helmi 6 09:34:08 EET 2015


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Crave for Growth. An Environmental History of Water in the Borsod
Basin, Hungary, 1945–1980

Tampere, Kanslerinrinne 1
28.2.2015
---------------------------------------------------------

Master in History Viktor Pálin historian alaan kuuluva väitöskirja ”Crave
for Growth. An Environmental History of Water in the Borsod Basin, Hungary,
1945–1980” tarkastetaan julkisesti lauantaina 28. helmikuuta 2015 klo 12
Tampereen yliopiston PinniB–rakennuksen salissa 1096 (Kanslerinrinne 1).

Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Pertti Haapala.
Vastaväittäjänä on professori Timo Myllyntaus (Turun yliopisto).  

***

Tiivistelmä: Veden ympäristöpolitiikan historia Borsodin alueella Unkarissa,
1945–1980 

Veden ympäristöhistoriasta ja teollisuuden vaikutuksista siihen sosialismin
ajalla Keski- ja Itä-Euroopassa tiedetään hyvin vähän. Aikaisempi tutkimus
1980- ja 1990-luvuilla on enimmäkseen sattumanvaraista ja tehty usein
journalistiseen tyylin. Aikaisempi kirjallisuus sisältää myös hyvin
rajallisesti tietoa teollisuuden ja kaupunkien ympäristövaikutuksista
Itä-Euroopassa. 

Kommunismia pidetään kapitalismin vastapuolena sekä talousjärjestelmänä
että ideologiana. Kuitenkin kommunismi sosialistisen Itä-Euroopan valtioissa
oli yhtä riippuvainen kasvusta kuin Länsi-Euroopan teollisuusmaat. Kun
teollisuuden kasvu sosialistimaissa pysähtyi ja laski, nämä poliittiset
järjestelmät romahtivat. Kommunismi puolusti työntekijää, mutta luontoa se
saastutti yhtä paljon kuin kapitalismi. 
Sekä kommunististen että kapitalististen järjestelmien ympäristöä ja
taloutta käsittelevät tutkimukset eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia.
Hyvin harvat näistä tutkimuksista ottivat huomioon sitä, että molemmat
talousjärjestelmät tukeutuivat kasvuun ja jättivät jälkeensä
ympäristötuhoa. 

Tämän väitöskirjan tavoitteena on poistaa väärinkäsityksiä
ympäristöliikkeen ”esihistoriasta” Keski- ja Itä-Euroopassa ja analysoida
teollistumisen ja kaupungistumisen hintaa ympäristölle rautaesiripun toisella
puolella.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/