[H-verkko] CFP: Aatteet koulutuksen määrittäjinä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 2 21:27:54 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Aatteet koulutuksen määrittäjinä
---------------------------------------------------------
AATTEET, OPIT JA IDEOLOGIAT KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITTÄJINÄ
-SEMINAARI

AATTEET, OPIT JA IDEOLOGIAT KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN MÄÄRITTÄJINÄ
-SEMINAARI


Kasvatuksen ja koulutuksen linjauksien, käytäntöjen ja pedagogisten
ratkaisujen taustalla vaikuttaa aina - suoremmin tai epäsuoremmin - erilaisia
oppeja sekä yhteiskunnallisia ideologisia ja aatteellisia virtauksia.
Niitä voidaan tarkastella monesta eri perspektiivistä ja eri tieteenalojen
näkökulmasta. Voimme esimerkiksi kysyä, kuinka erilaiset ajan ideologiset ja
aatteelliset tekijät heijastuvat yhteiskunnallisissa ja poliittisissa
diskursseissa ja linjauksissa, kasvatuksen ja koulutuksen käytänteissä tai
valituissa pedagogisissa ratkaisuissa. Kasvatusta ja koulutusta muovanneiden
oppien historia kytkeytyy tieteisiin mutta myös eri aikojen aatteisiin ja
ajassa muuttuviin käytäntöihin. Historiallinen tarkastelu tarjoaa yhden
avaimen näiden yhteyksien hahmottamiseen ja ymmärtämiseen - myös silloin,
kun kiinnostuksen kohteena on tämä päivä ja tulevaisuus. Seminaarin
painopiste on historiallisissa näkökulmissa, jotka auttavat ymmärtämään
aatteiden, ideologioiden ja oppien suhdetta kasvatukseen sekä koulutukseen
kaikilla sen asteilla.

Kutsumme tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiasta kiinnostuneita tätä
aihetta käsittelevään seminaariin, joka pidetään 16.4.2015 Tieteiden
talolla Helsingissä.

Seminaarissa on alustuksia, kommenttipuheenvuoroja, paneelikeskustelu sekä
lisäksi 3–5 työryhmää,joihin kaikki ovat tervetulleita esittämään omia
tutkimuksiaan ja kiinnostuksenkohteitaan. Työryhmät muodostetaan tulevien
abstraktien pohjalta.

Kullekin esitykselle on varattu 15 min. + 5 min keskustelulle.


Seminaarin suunnittelutyöryhmä / yhteyshenkilöt:

Yhteyshenkilö: Julia Burman, SHS (shs[AT]histseura.fi)
Päivi Maria Pihlaja, SOS (paivi.pihlaja[AT]helsinki.fi)
Tero Halonen, SOS (sihteeri[AT]oppihistoriallinenseura.fi)
Juhani Tähtinen, SKKHS (etunimi.sukunimi[AT]utu.fi);

Ilmoittautuminen:

Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivomme seminaariin
ilmoittautumista 10.4.2015 mennessä (ei osallistumismaksua)
Omien esitysten abstraktien viimeinen jättöpäivä 7.4.2015. abstraktit (100 -
200 sanaa) lähetetään Juhani Tähtiselle (e-mail: etunimi.sukunimi at utu.fi).

Ilmoittautumislomake (klikkaa oheista linkkiä):

https://www.flomembers.com/shs/events/register/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849bhttps://www.flomembers.com/shs/events/register/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

 
OHJELMA

10.00 Seminaarin avaus

10.05–10.35 Koulutuspolitiikan vaihtuvat ideologiat (Snellmanista Stubbiin)
emerita prof. Sirkka Ahonen (Hy)

10.35–10.50 Kommenttipuheenvuoro prof. Pauli Siljander (OY) ja keskustelua

10.50–11.20 1970-luvun tutkinnonuudistus yliopistossa - eräänlainen
kulttuurivallankumous dos. Marja Jalava (HY)

11.20 – 11.35 Kommenttipuheenvuoro dos. Arto Nevala (UEF) ja keskustelua
Lounas (omakustanteinen)

12.30–14.30 Työryhmät

Kahvi

15.00–15.45 Aate-, oppi- ja ideologiahistorian tutkimuksen nykykuva ja
tulevaisuus Suomessa -paneeli osallistujat: Sirkka Ahonen, Markku Hyrkkänen,
Marja Jalava, Pauli Siljander

Tervetuloa!

 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Julia Burman <shs at histseura.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 10.4.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://http://www.kasvhistseura.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&laji=1&tiedote_id=23