[H-verkko] CFP: Museot ja polttavat kysymykset - museologiaseminaari Jyväskylän yliopistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Joulu 7 08:44:14 EET 2015


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Museot ja polttavat kysymykset - museologiaseminaari Jyväskylän yliopistossa
---------------------------------------------------------
Museot ja polttavat kysymykset

CALL FOR PAPERS

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
museologian opiskelijoiden järjestämä vuotuinen museologiaseminaari
pidetään 14.–15.4.2016. Seminaari järjestetään 20. kertaa. Juhlavuoden
teemana ovat kansainväliset sopimukset. Aihe kytkeytyy tämän hetken
polttaviin kysymyksiin.

Maailmalla tapahtuvat aseelliset selkkaukset ja näihin liittyvä levottomuus
ovat viime aikoina näkyneet myös täällä Suomessa esimerkiksi
pakolaiskriisinä. Sotien runtelemilla alueilla on tapahtunut paitsi
inhimillisiä tragedioita, myös tuhoutunut runsaasti kulttuurihistoriallisesti
merkittävää aineistoa. Tällaisina aikoina kulttuuriperintö ja sen suojelun
tarve nousevat esille. Kuinka museot vastaavat tähän liittyviin polttaviin
kysymyksiin ja kuinka ne voisivat osallistua näiden aiheiden käsittelyyn
näyttelyiden ja muun toiminnan kautta? Onko museoiden aika ottaa asiassa
aktiivisempi ja rohkeampi rooli?

 

Seminaaripaikkana toimii Martti Ahtisaari -sali, joka sijaitsee
Agora-rakennuksessa Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen kampusalueella.

Seminaari toteutetaan yhteistyössä ICOM:n Suomen komitean ja Suomen
museoliiton kanssa. Kehyksen seminaarin puheenvuoroille luovat UNESCO:n
kulttuuriperintösopimukset, erityisesti sodanaikainen kulttuuriperinnön
suojelu ja siihen liittyvä Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi
aseellisen selkkauksen sattuessa.

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 9.12.2015 mennessä.
Puheenvuoron pituus on 30 minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on
varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja
englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee
olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaa myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin
ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

-        tapahtuman tyyppi

-        tapahtuman nimi

-        lyhyt abstrakti (n.250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)

-        järjestäjät

-        työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)

-        kenelle suunnattu

-        tarkoitus, tavoiteet ja päämäärät

-        erityistarpeet/ tarvittava laitteisto

 

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden
aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari at gmail.com

 

 

Ystävällisin terveisin

 

 

Museologiaseminaarin työryhmä

 

____________________________________________________________

 

Museums and Burning Questions

CALL FOR PAPERS

Museology students at the Department of Art and Culture studies of the
University of Jyväskylä will hold their annual museology seminar 14th–15th
 April 2016. This year the seminar celebrates its 20th anniversary. Connected
to today's burning questions, the theme of the anniversary is international
conventions.

Results of armed conflicts elsewhere and unrest involved can be seen also here
in Finland, eg. in the form of the refugee crisis. Not only human tragedies but
also demolition of material important to cultural history have been abundant in
areas ravaged by war. In times like these, cultural heritage and the protection
of it come into discussion. How do museums answer to burning questions related
to this topic, and how could they partake in handling these themes through
exhibitions or other activity? Is is time that museums take more active and bold
a role?


The seminar will take place in Martti Ahtisaari Hall, located in the Agora
building in the Mattilanniemi campus of the University of Jyväskylä.

The seminar is organized in cooperation with ICOM Finland and the Finnish
Museums Association. UNESCO conventions for cultural heritage, especially
protection of cultural heritage during wartime and the Hague
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflict, form the framework for the seminar. 
Proposals of addresses on the subject are to be submitted by 9th December.
Durations of te speeches are 30 minutes. There will be time for questions and
discussion. The seminar will be conducted in Finnish and in English.

The abstract of an address proposal is to be approx. 250 words long and either
in Word or PDF form.

The seminar will be glad to receive proposals for panels, workshops and other
interactive work. The proposals are to conclude:

– type of event
– name of event
– short abstract (approx. 250 words, in Word or PDF form)
– organizers
– duration of workshop/panel (max. 90 minutes)
– target group
– purpose, aims and goals
– special needs/required equipment

For questions about the seminar and the addresses, as well as
proposals for topics of addresses, please contacttiedotus.seminaari at gmail.com


Best regards,

Museology seminar team

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Corpus ry <tiedotus.seminaari at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 10.12.2015