[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon syksyn 2015 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Elo 19 14:19:35 EEST 2015


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X) Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***

Vastapaino kesä-syksy 2015

***

Kenen media?

Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen (toim.)

Viestintäpolitiikka koskettaa yhä useammin ihmisten arkielämää – jopa heidän tietämättään. Poliittiset päätökset vaikuttavat jokaisen mahdollisuuksiin saada ja jakaa tietoa, ilmaista itseään ja päättää omasta yksityisyydestään. Viestintäkysymysten ajankohtaisuudesta ja poliittisuudesta¬ kertoo esimerkiksi internetin hallinnan, yksityisyydensuojan, tekijänoikeuksien tai julkisen palvelun tiedonvälityksen herättämä keskustelu. Päätöksenteko on tavoitteellista toimintaa, ja viestintää koskeviin päätöksiin vaikuttavat vahvasti yhteiskunnalliset valtarakenteet, intressit ja ihanteet. Mitä esimerkiksi tarkoitetaan, kun puolustetaan sananvapautta, demokratiaa tai vapaita markkinoita? Vaikeasti rajattavasta aiheesta¬ ei siksi saa selkoa käymällä läpi pelkkiä lakitekstejä, vaan on tutkittava niiden laatijoiden intressejä sekä niiden oikeuttamiseksi esitettyjä argumentteja. Sananvapauden ja demokratian nimissä voidaan ajaa hyvin monenlaisia linjauksia.

Kenen media? johdattaa lukijan viestintäpolitiikan tutkimuksen peruskäsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin. Viestintäpolitiikan tutkimuksessa yhdistyvät muun muassa viestinnän, oikeustieteen ja politiikan tutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kirja painottaa joukkoviestimiä koskevaa päätöksentekoa – tekijänoikeuksia, televiestintää ja sen yksityisyydensuojaa unohtamatta.

***

Historianfilosofia

Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.)

Historialla ja historiankirjoituksella on ollut aina merkittävä rooli inhimillisessä ajattelussa ja olemassaolossa, ja siksi se on aina kiinnostanut myös filosofeja. Jo antiikissa esitettiin mielenkiintoisia näkemyksiä historiallisesta kehityksestä ja historiassa vaikuttavista voimista. Pitkään historian­filosofian tavoitteena oli tunnistaa kehityksen yleisiä lainalaisuuksia ja päämääriä, kunnes 1900-luvulla kyseenalaistettiin historiantutkimuksen objektiivisuus. Historian­filosofian keskeinen teema, kysymys historiantutkimuksen tieteellisyydestä, on vaivannut filosofeja 1600-luvulta saakka.

Tässä teoksessa esitellään sekä paikkansa vakiinnuttaneita historianfilosofeja että ajattelijoita, jotka tavallisesti yhdistetään muihin kuin historiatieteellisiin kysymyksiin mutta
 joiden tuotannossa historialla on merkittävä sija. Teos kuvaa kattavasti eri aikakausien käsitystä historian luonteesta. Se sopii niin yliopistolliseksi oppikirjaksi kuin historian olemusta pohtivan harrastajan käteen. Kirjoittajat ovat historiantutkimusta tehneitä filosofeja ja teoreettisia kysymyksiä pohtineita historioitsijoita eri yliopistoista.

***

Wolfgang Streeck

Ostettua aikaa Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi

 

Kirjassa Ostettua aikaa professori Wolfgang Streeck jäljittää nykyisen talouskriisin syntyä 1970-luvulle. Poliitikot ryhtyivät ostamaan kansalaistensa tyytyväisyyttä — ja aikaa — anteliaalla rahapolitiikalla ja antamalla tilaa markkinoille. Nyt lasku on langennut maksettavaksi. Politiikan ja talouden yhteispelin varaan rakentunut nykyjärjestelmä on pysyvässä kriisissä. Euroopan verovaltiojärjestelmä on historiaa, velkaantuminen ja epädemokraattinen vakauttamispolitiikka nykyaikaa. Miten tähän on päädytty? Ostettua aikaa antaa työkaluja käsitellä sitä, miten demokratian ja kapitalismin suhde pitäisi järjestää tulevaisuudessa. Se on valistusta parhaimmillaan.

***

Ville Kivimäki & Kirsi Maria Hytönen (toim.)

Rauhaton rauha Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950

Toisen maailmansodan jälkeen rauha ei palannutkaan yhtä nopeasti kuin muste kuivui rauhansopimuksessa. Tosiasiassa siirtymä rauhaan oli hidas ja kivulias. Tieto-Finlandia-voittaja Ville Kivimäen ja Kirsi-Maria Hytösen toimittamassa teoksessa Rauhaton rauha – Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950 historioitsijat kartoittavat ihmisten sopeutumista takaisin siviiliyhteiskuntaan sotien jälkeisinä vuosina. Teos tarjoaa uutta tutkimustietoa Suomen rauhankriisistä yleistajuisessa muodossa.

***

Hannu Simola

Koulutusihmeen paradoksit Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta

Miksi koulutussosiologia on välttämätöntä, koulutussuunnittelijalle, -virkamiehelle ja -poliitikolle, jopa opettajankouluttajalle? Koulutusihmeen paradoksit kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia. Simola on Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia koulutustutkijoita. Opettajan, tutkijan ja tinkimättömän ajattelijan auktoriteetilla hän pohtii koulun kehittämisen vaikeutta, markkinaliberalistisen koulutuspolitiikan vaikutuksia sekä Suomen PISA-menestyksen syitä. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se on tehnyt kaiken vasten valtavirran oppeja?

***

Rauli Mickelsson

Suomen puolueet. Vapauden ajasta globaaliangstiin

Rauli Mickelssonin Suomen puolueet – Vapauden ajasta globaaliangstiin on suomalaisen puoluekentän käsikirja, jonka paikka on kaikkien politiikkaa seuraavien hyllyssä. Rauli Mickelsson käy läpi kaikki Suomessa vaikuttaneet puolueet 1700-luvun hatuista ja myssyistä 2000-luvun piraatteihin. Kansalaisten siteet puolueisiin ovat höllentyneet, mikä muuttaa sekä puolueita että politiikkaa. Teos auttaa ymmärtämään sekä Suomen poliittista historiaa että politiikan nykypäivää.

***

Kristiina Brunila, Jussi Onnismaa & Heikki Pasanen (toim.)

Koko elämä töihin Koulutus tietokykykapitalismissa

Ihmisten moninaisia kykyjä oppia, tuntea, reagoida ja keksiä hyödynnetään yhä enemmän taloudellisesti. Tiedosta on tullut uusi raaka-aine, johon panostamalla pyritään lisäämään varallisuutta ja kansakunnan kilpailukykyä. Kristiina Brunilan, Jussi Onnismaan ja Heikki Pasasen toimittamassa kirjassa Koko elämä töihin – Koulutus tietokykykapitalismissa eritellään, miten tämä tapahtuu käytännössä ja minkälaiset intressit ovat sen taustalla. Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa sen kohteena oleviin ihmisiin ja heidän toimintamahdollisuuksiinsa?

***

Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.)
Hajoava perhe Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä

Matti Hyvärisen, Eriikka Oinosen ja Tiina Saaren toimittama Hajoava perhe on uudenlainen metodiopas. Siinä historian, yhteiskunnan ja kirjallisuuden tutkijat ovat ottaneet tutkimuksensa aineistoksi kaunokirjallisen teoksen, brittiläisen Ian McEwanin Rannalla-romaanin. Kirjassa kahden nuoren avioliitto päättyy katkeraan riitaan kestettyään vain kymmenen tuntia. Mutta mihin tarvitsemme tätä romaania kirjoittaessamme perheestä? Mitä uutta se tuo tutkimukseen ja perheen ymmärtämiseen? Tämä kirja, Hajoava perhe, on itsenäinen kokonaisuus, jonka on tarkoitus aueta jokaiselle perheestä ja muutoksesta kiinnostuneelle. Miksikö romaani? Tutkimusaineistona romaani etäännyttää lukijansa itsestäänselvyyksistä. Kaunokirjallisuus mahdollistaa tunteiden, ajatusten ja ihmismielen toiminnan esittämisen tavoilla, joihin teoreettinen puhetapa ei helposti taivu. Fiktio ryöpsäyttää esille selitysten, tulkintojen, detaljien runsauden.

***
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen
Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö

Diskurssianalyysi – Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville kaksi alan oppikirjaklassikkoa: Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä. Uusi johdanto ja päivitetyt esimerkit tuovat klassikkokirjat tähän päivään. Teos antaa välineet menetelmän soveltamiseen opinnäytteissä ja tutkimuksessa. Kirjoittajat opastavat analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista havainnollisten esimerkkien avulla. He käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten taustoja ja teoreettisia perusteita.

****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.  Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-
 arvostelut/.