[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Eino Jutikkalan rahaston apurahat

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Apr 24 11:19:10 EEST 2015


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Eino Jutikkalan rahaston apurahat
---------------------------------------------------------
EINO JUTIKKALAN RAHASTON APURAHAT
haku avoinna 24.4.–1.6.2015
 
Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan rahastosta
humanistiselle tutkimukselle seuraavia apurahoja.
 
Väitöskirja-apurahat enintään yhden vuoden mittaiseen (23.000 euroa)
koko­päiväiseen, muusta ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.
Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta ja tutkimustyötä ulkomailla.
Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus. Väitöskirja-apurahan
saamisen edellytyksenä on jatkokoulutuspaikka.  Apurahan lisäksi
myönnetään saajalle yleiskustannus­osuus yliopistolle, joka on kokovuotisen
apurahan yhteydessä 1.600 euroa, ja jonka apurahansaaja luovuttaa yliopistolle.
 
Apurahoja tutkijoille tutkimustyöhön (lyhyempiaikaiseen tai enintään
vuodeksi) ensisijaisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
Rahoituspäätöksissä suositaan post doc -tutkijoita. Hakemukseen on
liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää osaksi
tai kokonaan matka-apurahana.
 
Vuosittainen väitöskirja-apuraha voidaan myöntää kolmena peräkkäisenä
vuotena riippuen tutkimuksen edistymisestä. Tällöin hakemuksessa
edellytetään selvitystä tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.
 
Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus-
tai toimituskuluihin ei myönnetä. Konferenssien järjestämiseen apurahoja
myönnetään rajoitetusti.
 
Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen Tiedeakatemian
humanistisen osaston tieteenaloja.
 
Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja
työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja
www.mela.fi.
 
Hakemukset tehdään sähköisesti. Apurahahakemusten verkkopalveluun pääsee
Tiedeakatemian kotisivuilta www.acadsci.fi. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät
verkkopalvelusta.
 
Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina
1.6.2015 klo 24.00. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää
eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä.
 
Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889,
sähköposti acadsci at acadsci.fi.
 
Olli Martio
Pääsihteeri

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 2.6.2015
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.acadsci.fi