[H-verkko] Arvosteltavaksi: Eetos ry:n uutuuksia

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Syys 10 12:58:18 EEST 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Posthumanismi (2014) toim. Karoliina Lummaa ja Lea Rojola.

Onko ihmiskeskeinen ajattelu tullut tiensä päähän?
Miten ajatella suhteita ihmisten, eläinten, koneiden ja muiden olioiden välillä?
 
Posthumanismi-artikkelikokoelma lähtee liikkeelle näistä kysymyksistä. Nimensä mukaisesti teos esittelee 1990-luvun aikana yleistynyttä filosofis-tutkimuksellista suuntausta, posthumanismia, jossa inhimilliseen rationaliteettiin uskovaa humanismia arvioidaan uudelleen teknologisen kehityksen, eläinetiikan, globaalien ympäristöongelmien sekä poliittisen ja taloudellisen epävakauden kehyksissä. Teoksen keskiössä on kysymys inhimillisten ja erilaisten ei-inhimillisten olentojen ja toimijoiden kohtaamisesta ajattelussa ja erilaisissa käytännöissä.
 
Karoliina Lummaan ja Lea Rojolan toimittaman Posthumanismi-teoksen kirjoituksissa etsitään posthumanismin historiallisia juuria romantiikasta ja antiikista sekä ulotetaan ajattelu ristiriitaisten visioiden tulevaisuuksiin. Teoksessa myös kehitellään posthumanistisen analyysin välineitä niin kirjallisuuden, esitystaiteen kuin kuvienkin tutkimiseen. Ihmisyyttä tarkastellaan materiaalis-käsitteellisinä prosesseina, joissa on aina kyse vallasta ja etiikasta sekä erilaisista suhteista tekniikkaan ja luontoihin.
 
Käsillä oleva teos on ensimmäinen suomenkielinen posthumanistiseen ajatteluun ja tutkimukseen johdatteleva artikkelikokoelma. Se tarjoaa joukon tutkijoiden henkilökohtaisesti valitsemia mutta kansainväliseen posthumanismikeskusteluun perustuvia näkökulmia humanismin jälkeiseen ajatteluun. Lukkoon lyötyjen määritelmien sijaan Posthumanismi tarjoaa lukijoilleen lähtökohtia posthumanistiseen ajatteluun ja analyysiin. Teoksen on tarkoitus toimia keskustelunavauksena sekä uudenlaisten, tieteenalarajoja rikkovienkin ajattelutapojen ja tutkimuskysymysten innoittajana.
 
Posthumanismi on syntynyt toimittajiensa ja kirjoittajiensa opetus- ja tutkimustyön innoittamana. Teoksen toimittajat ovat professori Lea Rojola ja Suomen Akatemian tutkijatohtori Karoliina Lummaa. Kirjoittajat ovat edellisten lisäksi Juha Raipola, Riikka Homanen, Jukka Sihvonen, Jukka Sarjala, Jouni Teittinen, Tuija Kokkonen, Kaisa Kurikka, Asko Nivala, Antti Salminen ja Esa Kirkkopelto.
 
Turku: Eetos, 2014.
338 s. sid.
ISBN 978-952-67966-6-6
***
Teemu Taira: Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys (2014).
 
Uskonnon julkinen näkyvyys on kasvanut. Samalla myös uskontokritiikistä ja ateismista on tullut näkyvämpää kuin koskaan ennen. Väärin uskottu? Ateismin uusi näkyvyys tarkastelee ateismia ja uskontoa koskevaa julkista keskustelua monipuolisesti ja kriittisesti.
 
Teos osoittaa erilaisia laadullisia ja määrällisiä aineistoja tutkien, miten, miksi ja missä muodossa ateismista on tullut näkyvä keskustelunaihe niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Se ehdottaa, että äänekkäimpien ateistien ja heidän vastustajiensa jäsennykset tarvitsevat rinnalleen keskustelua rikastuttavaa ja monipuolistavaa uskonto- ja kulttuuritieteellistä otetta uskonnosta ja ateismista. Teos myös kehittelee suomalaista ateismin ja uskonnottomuuden tutkimusta. Se sopii yliopistolliseksi kurssikirjaksi ja hakuteokseksi kaikille ateismista kiinnostuneille.
 
Teemu Taira on uskontotieteen dosentti Turun yliopistossa. Hänen aiempiin teoksiinsa lukeutuvat mm. Notkea uskonto (Eetos 2006) sekä yhdessä Kim Knottin ja Elizabeth Poolen kanssa kirjoitettu Media Portrayals of Religion and the Secular Sacred (Ashgate 2013).
 
Turku: Eetos, 2014.
357 s. sid.
ISBN 978-952-67966-5-9
***
Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeen (2013) toim. Ilona Hongisto ja Kaisa Kurikka.
 
Toisin sanoin – Taiteentutkimusta representaation jälkeen etsii uusia lähestymistapoja ja käsitteitä haastaakseen taiteentutkimuksessa kivijalan aseman saaneen representaatioajattelun olettamuksia. Teoksen artikkelit etsivät taiteentutkimukselle uusia sanoja, joilla jäsentää taiteen todellisuussuhdetta. Samalla Toisin sanoin -kokoelma kirjoittaa esiin representaatio-käsitteen monimuotoisuutta tarkentamalla sen käyttötapojen alueita.
 
Toisin sanoin -kokoelman tekstejä yhdistää ajatus todellisuuden sekä kuvien ja sanojen vastavuoroisesta suhteesta. Kokoelman artikkeleissa korostuu taiteen aktiivinen ja materiaalinen olemus sekä tekijän, tutkijan ja katsojan liikkuva suhde tehtyyn, tutkittuun tai koettuun teokseen. Lisäksi tarkastellaan inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä suhdetta.
 
Teoksen artikkelit käsittelevät kuvataidetta, kirjallisuutta ja elokuvaa. Kokoelmaan ovat kirjoittaneet professori Altti Kuusamo, professori Jukka Sihvonen, FT Karoliina Lummaa, FT Kaisa Kurikka, FM Marko Gylén, FT Pasi Väliaho, FT Ilona Hongisto, FT Taru Elfving ja FT Katve-Kaisa Kontturi.
 
Turku: Eetos, 2013.
268 s. sid.
ISBN 978-952-67966-4-2
 
***
Islam, hallinta ja turvallisuus (2013)
toim. Tuomas Martikainen ja Marja Tiilikainen.
 
Islam, hallinta ja turvallisuus on monitieteellinen keskustelunavaus suomenkieliseen islamin hallinnan ja turvallistamisen kysymyksiin.
 
Tuomas Martikaisen ja Marja Tiilikaisen toimittama teos tarjoaa näkemyksiä maailmanlaajuisiin ja kansallisiin hallinnan ja turvallistamisen ajankohtaisiin kysymyksiin eri tieteenalojen tarjoamin keinoin. Kirjoittajat tarkastelevat islamin, hallinnan ja turvallisuuden suhdetta niin teoreettisesti kuin tapauskohtaisesti. Luvuissa painotetaan ympäröivän yhteiskunnan, lainsäädännön, julkisen keskustelun ja muiden tekijöiden vaikutusta muslimeihin ja heidän yhteisöihinsä eri temaattisista näkökulmista. Kirjoittajat analysoivat muun muassa islamiin liitettyjä käytös- ja sukupuolinormeja, kulttuurista toiseutta, terrorismia, muslimien hallintatapoja, valtion roolia tässä hallinnassa ja uskonnon asemaa muslimiyhteisöjen edustuksessa.
 
Kokoelma on itsenäinen kokonaisuus laajemmassa islamin tutkimuksen tutkimuskentässä Suomessa. Sen kymmenen lukua tarjoavat taustatietoa muslimien ja julkisen vallan suhteista eri maissa, mutta teos myös syventää, haastaa ja kyseenalaistaa julkisen keskustelun ja viranomaisten toiminnan mielekkyyttä islamin hallintaan ja turvallistamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 
FT, dosentti Tuomas Martikainen toimii tutkijana Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape in Finland -huippuyksikössä Åbo Akademissa. FT, dosentti Marja Tiilikainen toimii akatemiatutkijana sosiologian oppiaineessa Sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa. Kirja on osa Suomen Akatemia rahoittaman Ylikansallinen islamin hallinta -projektin toimintaa: http://blogs.helsinki.fi/governance/.
 
Turku: Eetos, 2013.
283 s. sid.
ISBN 978-952-67966-3-5
 ***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.