[H-verkko] Turku, Kuoleman tieteellinen tutkiminen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 9 11:58:58 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Kuoleman tieteellinen tutkiminen

Turku, Kaivokatu 12
9.10.2014 klo 09:00 – 9.10.2014 klo 17:00
---------------------------------------------------------

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry järjestää yhteistyössä Turun
yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa monitieteisen seminaarin
"Kuoleman tieteellinen tutkiminen: menetelmät, aineistot ja etiikka". 

Seminaari  pidetään Turun yliopistolla (Janus-sali, Sirkkalan kasarmialue,
Kaivokatu 12, 1. krs. T53 Artium) torstaina 9.10.2014 klo 9.00–17.00. 
Seminaari sopii kuolemantutkimuksen parissa työskenteleville tai siitä
kiinnostuneille tutkijoille ja muille ammattilaisille sekä opiskeljoille.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Lounaat ja
kahvitauot omakustanteisia.

Lisätietoja alla sekä seminaarin nettisivuilla
osoiteessa http://tanatologia2014.wordpress.com/

************************************************************

Kuoleman tieteellinen tutkiminen: menetelmät, aineistot ja etiikka -
Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran (SKTS) monitieteinen seminaari

Turun yliopisto, 9.10.2014

———————————————————————————————————————–
Keynote-puhuja: Ph.D., dos. Benita Heiskanen (Turun yliopisto, The John Morton
Center for North American Studies)

———————————————————————————————————————–
Kuolemantutkimusta eli tanatologiaa tehdään Suomessa useilla eri
tieteenaloilla. Tutkittavat aiheet liittyvät usein yhteiskunnallista
keskustelua herättäviin eettisiin kysymyksiin ja ihmisten arkielämää
koskettaviin teemoihin, kuten eutanasiaan, elinsiirtoihin, kloonaukseen,
lapsikuolemiin ja itsemurhiin. Ulkopuolisissa kuolemantutkimus saattaa
herättää hämmennystä: aihetta pidetään raskaana tai outona. Tutkittavat
aiheet ja käytettävät aineistot herättävät myös itsessään eettisiä
kysymyksiä; toisinaan taas tutkimusaiheiden tabuluontoisuus haittaa
tutkimustuloksista käytävää julkista keskustelua. Näistä tanatologiaan
liitetyistä, osin kielteisistäkin mielikuvista johtuen kaikki kuolemaa
tutkivat eivät välttämättä miellä itseään “kuolemantutkijoiksi”.
Keskustelu kuolemantutkimuksen menetelmistä, käytetyistä aineistoista ja
eettisistä kysymyksistä on kuitenkin tärkeää riippumatta siitä,
tiedostetaanko oma tutkijapositio vai ei.

———————————————————————————————————————–
Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry järjestää kuolemantutkijoille ja
alasta kiinnostuneille opiskelijoille monitieteisen seminaarin, jossa
tarkastellaan tanatologian erityispiirteitä ja kartoitetaan Suomessa
tehtävää kuolemantutkimusta. Seminaarissa pohditaan tanatologian
tutkimusmenetelmiä, näkökulmia, tutkimusaineistoja ja kuolemaan ja
kuolemantutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi tarkastellaan 
kuolemantutkimuksen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sekä ihmisten suhtautumista
kuolemantutkimukseen.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/