[H-verkko] Työtä: Sihteerin toimi Suomen kirkkohistoriallisessa seurassa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Syys 4 11:25:45 EEST 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Sihteerin toimi Suomen kirkkohistoriallisessa seurassa
---------------------------------------------------------
HAKUILMOITUS 

Suomen kirkkohistoriallinen seura on yksi vanhimmista suomalaisista
tieteellisistä seuroista ja ainoa kirkkohistoriaan keskittynyt tieteellinen
seura Suomessa. Se on sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan että Suomen
tiedekustantajien liiton jäsen. 

Seuran toiminta kohdistuu tieteelliseen julkaisutyöhön, julkaisujen myyntiin
ja markkinointiin, kirkkohistorian uusimpia tutkimustuloksia esittelevään
kokoustoimintaan sekä kirkkohistoriallisen tutkimuksen kannalta arvokkaan
arkistoaineksen kokoamiseen ja tallentamiseen. Seura julkaisee vuosittain 3–5
tieteellistä monografiaa sekä vuosikirjan. Jokaisesta monografiasta tehdään
erillinen julkaisupäätös asiantuntijalausuntojen perusteella. 

Seura hakee mukaan toimintaansa

SIHTEERIÄ

jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa hallituksen esityslistojen ja
pöytäkirjojen laatiminen, seuran yleisestä toiminnasta vastaaminen ja
toiminnasta tiedottaminen. Sihteeri toimii yhteistyössä puheenjohtajan,
kustannusjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää
työskentelyä Helsingissä. Tehtävästä maksetaan vuosittain palkkio.

Edellytämme:
- Kirkkohistoriallista yleissivistystä
- Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä
- Hyvää organisointikykyä ja kokemusta aikataulutetusta työstä
- Sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn ja seuran toiminnan
monipuoliseen kehittämiseen

Lisätietoja antaa seuran sihteeri Sini Mikkola (sini.mikkola at helsinki.fi) ja
puheenjohtaja Tuija Laine (tuija.laine at helsinki.fi, puh. 050 346 8352). Seuran
toiminnasta on lisätietoja myös kotisivulla: www.skhs.fi

Vapaamuotoiset hakemukset (hakemus + ansioluettelo) pyydämme toimittamaan
30.9.2014 mennessä osoitteeseen: Suomen kirkkohistoriallinen seura, PL 4, 00014
Helsingin yliopisto. 

Työ alkaa 1.1.2015. Perehdytys toimeen tapahtuu syyskaudella 2014.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Suomen kirkkohistoriallinen seura
<sini.mikkola at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.10.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.skhs.fi