[H-verkko] Helsinki, Läntisen kirkon kaukainen mahdollisuus ja haaste: Yuan-dynastian Kiina lähetyskenttänä 1271–1370

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Marras 31 08:47:12 EET 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Läntisen kirkon kaukainen mahdollisuus ja haaste: Yuan-dynastian Kiina
lähetyskenttänä 1271–1370

Helsinki, Vuorikatu 3
3.11.2014 klo 17:15
---------------------------------------------------------

Läntisen kirkon kaukainen mahdollisuus ja haaste: Yuan-dynastian Kiina
lähetyskenttänä 1271–1370

TM Henrik Lampikoski esitelmöi Suomen kirkkohistoriallisen seuran
järjestämässä Uuden tutkimuksen illassa 3.11.2014 klo 17.15 alkaen. Paikka
Teologisen tiedekunnan tiedekuntasali (Vuorikatu 3, Helsinki, 5. krs).

Mongoli-imperiumin levitessä Eurooppaan ja Lähi-itään 1200-luvulla
legendanomaiset ja tuntemattomat Aasian valtakunnat avautuivat eurooppalaisille.
Alussa mongolit suhtautuivat eurooppalaisiin, mutta ajan myötä suhteet
kehittyivät, ja Kiinaa hallinnut mongolien suurkaani Khubilai avasi pian
valtakuntansa portit läntisen kirkon lähetystyölle. 1200-luvun lopun ja
1300-luvun alkupuolen Kiinan-lähetystyö oli kirkolle samanaikaisesti sekä
suuri mahdollisuus että suuri haaste; lähetyskenttä oli avoin mutta samalla
suljettu, lähempänä kuin koskaan, mutta silti kaukainen. Keskiajan
Kiinan-lähetystyön historiaa leimaavatkin sekä suuret saavutukset että useat
vaikeudet. Lähetystyön vaiheet tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia
keskiajan Euroopan, Yuan-dynastian Kiinan, idän ja lännen kanssakäymisen
sekä kristinuskon historiaan.

Esitelmä käsittelee keskiajan Kiinan-lähetystyön vaiheita Khubilai-kaanin
kutsusta lähetystyön päättymiseen. Tavoitteena on antaa kattava kuva siitä,
kuinka kirkon johto ja sen lähettämät lähetystyöntekijät käyttivät
mongolien tarjoamia mahdollisuuksia ja kuinka he käsittelivät ajan myötä
ilmeneviä haasteita. Illan aiheisiin kuuluu muun muassa Khubilain
Euroopan-yhteyden syntyminen Niccolò ja Matteo Polon välityksellä,
Yuan-valtakunnasta tulleiden nestoriolaisten lähettiläiden Isa Kelemechin ja
Rabban Sauman vierailut Euroopassa, Johannes Montecorvinolaisen ja muiden
fransiskaaniveljien työ Kiinassa, läntisen kirkon itäisen kirkkoprovinssin
vaiheet sekä paavin lähettilään Johannes Marignollilaisen vierailu
Yuan-hovissa. Esitelmässä käsitellään myös keskiajan
Kiinan-lähetystyötä koskevan tutkimuksen nykyvaihetta ja uuden tutkimuksen
mahdollisuuksia.

Esitelmä perustuu pro gradu -tutkielmaan, joka on luettavissa
osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37231.


Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tiedustelut: Sini Mikkola (sini.mikkola at helsinki.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/