[H-verkko] Helsinki, Travelling Memories: Lives in Transition

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Marras 27 15:37:15 EET 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Travelling Memories: Lives in Transition

Helsinki, Hallituskatu 1
27.11.2014 klo 09:15 – 27.11.2014 klo 17:00
---------------------------------------------------------

Programme

Thursday 27 November

Great Hall, 2nd floor, Hallituskatu 1, Finnish Literature Society

9.15 Registration

10.15–10.30 Opening words
Ulla-Maija Peltonen (Finnish Literature Society, SKS) & Anne Heimo (University
of Turku)

10.30–11.45 Keynote lecture Baiba Bela (University of Latvia)
Complexities of Memory Travel: Latvian Case
Chair: Anne Heimo

11.45–13.15  Lunch

13.15–15.15 Parallel sessions (Kirkkokatu 6, House of Sciences)

15.15-15.45 Tea & coffee (Kirkkokatu 6, House of Sciences)

15.45–17.45 Parallel sessions (Kirkkokatu 6, House of Sciences)

Friday 28 November

Great Hall, 2nd floor, Hallituskatu 1, Finnish Literature Society

9.30–10.45 Keynote lecture Alessando Portelli (University of Rome-La Sapienza)
An Open World. Refugees, Migrants and Guest at Europe's Borders

10.45–12.00 Keynote lecture Outi Fingerroos (University of Jyväskylä)
Reuniting Families: Oral Narratives of Somali Immigrants and Finnish Officials
Chair: Anne Heimo

12.00–13.30 Lunch

13.30–15.30 Parallel sessions(Kirkkokatu 6, House of Sciences)

15.30–15.45 Tea & coffee

15.45–17.00 Final discussion
Lecture Room 505. Chair:Anne Heimo. Commentator: Ene Kõresaar

Tiedustelut: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (tiedotus at finlit.fi), puhelin 0201
131 231 / viestintä
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/