[H-verkko] Helsinki, Arkiston hiljaisuudet - Kielivähemmistöt arkistoissa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Marras 9 12:27:28 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Arkiston hiljaisuudet - Kielivähemmistöt arkistoissa

Helsinki, Hallituskatu 1
6.11.2014 klo 09:00 –  klo 16:00
---------------------------------------------------------

Arkiston hiljaisuudet - Kielivähemmistöt arkistoissa 6.11.
 
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran päärakennus, Hallituskatu 1,
juhlasali
Aika: Pohjoismainen Arkistojen päivä 6.11.2014 klo 9-16
 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS (1831) ja Svenska litteratursällskapet i
Finland r.f. SLS (1885) perustettiin tahoillaan edistämään suomen ja ruotsin
kielen asemaa ja kulttuuria. Ajan saatossa niiden kulttuurihistoriallisiin
arkistoihin on koottu tai vastaanotettu aineistoja myös muilla kielillä ja
muista kieliryhmistä.
 
Arkistojen hiljaisuudet - Kielivähemmistöt arkistoissa -seminaarissa 6.11.
kysymme, mitä kielivähemmistöjen aineistoja ja millä kielillä aineistoja on
suomalaisissa arkistoissa ja millä kielillä niitä pitäisi olla? Seminaarissa
pohditaan, millaisia kielellisiä rajauksia aineistojen hankinnassa on
historiallisesti tehty tai tehdään tällä hetkellä, ja miten
aineistokartunnan vinoutumia voitaisiin korjata?
 
Arkistoaineistojen sisältöön, tallentamiseen ja käyttöön liittyy
monenlaisia julkilausuttuja ja huomaamattomia ideologioita, tunteita ja
käytännön kysymyksiä. Mitä ne eri aineistojen kohdalla ovat ja miten ne
olisivat ratkaistavissa? Seminaarissa kysytään, mitä aineistoja arkistoista
puuttuu ja miksi sekä millaisia hankintalinjauksia tulevaisuudessa tulisi
tehdä? Seminaarin pääpuhuja on tutkimusjohtaja David Sutton (University of
Reading Library, International Council on Archives, Section of Art and Literary
Archives).
 
Ilmoittautuminen
Seminaari on kaikille avoin, mutta osallistujia pyydetään ilmoittautumaan
ennakkoon 14.10.2014 tämän verkkolomakkeen kautta:
https://docs.google.com/forms/d/1zTuj8v-rPJTn6V-OzFrPod2wg-Ajl0lChRJXEyuAcc8/viewform
 
Saavutettavuus
Arkiston hiljaisuudet -seminaarissa käytetään pääasiassa suomea ja ruotsia,
mutta pääpuhujan puheenvuoro on englanniksi. Seminaari on suunnattu kaikille
arkistoista, historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille. Kerrothan
ilmoittautumisen yhteydessä (14.10. mennessä), mikäli tarvitset
viittomakielen tulkkausta tai tulkkausta joko ruotsista suomeen tai suomesta
ruotsiin.
 
Esteetön sisäänkäynti Suomalaisen kirjallisuuden seuran päärakennukseen
(Hallituskatu 1) sijaitsee Mariankadun puolella. Tilassa on induktiosilmukka.
 
 
OHJELMA
 
9.00-9.15 Avaussanat
 
9.15-10.00 Diasporic Literary Archives: Questions of Location, Ownership and
Interpretation (Diasporiset kirjallisuusarkistot: kysymyksiä paikasta,
omistajuudesta ja tulkinnasta)
David Sutton
 
10.00-10.30 De osynliga - Finlands tatarer (Näkymättömät – Suomen
tataarit)
Sabira Ståhlberg
 
10.30-11.30 Arkiston vaiennetut äänet - Paneeli I
Sabira Ståhlberg, Risto Blomster, Simo Muir ja Suvi Kivelä. Puheenjohtaja Rita
Paqvalén
 
11.30-12.30 Lounastauko
 
12.30-12.50 Hiljaisuuksia SKS:n arkistoissa
Ulla-Maija Peltonen
 
12.50-13.10 På spaning efter minoriteter i minoriteten (Vähemmistöjen
vähemmistöjä etsimässä)
Sanne Österlund-Pötzsch
 
13.10-13.30 Saamelaisarkistoista
Suvi Kivelä
 
13.30-14.00 Kahvi/Tee
 
14.00-14.30 Miten arkistoida viittomakielistä aineistoa?
Leena Savolainen
 
14.30-15.00 Romanien lauluperinteen jäljillä
Hilja Grönfors
 
15.00-16.00 Arkistojen keruutyöstä - Paneeli II
Hilja Grönfors, Suaado Jama, Katri Kivilaakso ja Yrsa Lindqvist. Puheenjohtaja:
Ulla-Maija Peltonen
 
Järjestäjät: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet
i Finland r.f., Kulttuuria kaikille -palvelu, Suomen Akatemian Kansallista
menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa -tutkimushanke, Turun yliopisto
sekä Helinä Rautavaara museo.
 
---
PÅ SVENSKA
 
Arkivens tystnader - Språkminoriteter i arkiven 6.11
 
Seminarium torsdagen 6.11.2014 kl. 9.00-16.00, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
festsalen, Regeringsgatan 1, Helsingfors
 
Hur är olika språkminoriteter representerade i de finländska arkiven? På
vilka språk finns det material och på vilka borde det finnas? Hurdana
språkliga gränsdragningar har arkiven gjort förr och idag vid insamling av
material och hur kunde man korrigera arkivbeståndets skevheter?
 
Såväl uttalade som dolda värderingar och känslor men även praktiska frågor
är förknippade med arkivsamlingarnas innehåll och hur de tas tillvara och
används. Vilka är frågorna för de enskilda samlingarnas del och hur kunde de
lösas? Vilka slags material saknas i arkiven och varför saknas de? Hurdana
insamlingsstrategier borde arkiven ha i framtiden?
 
Seminariets huvudtalare är forskningsledare David Sutton (University of Reading
Library, International Council on Archives, Section of Art and Literary
Archives).
 
Anmälan: Seminariet är öppet för alla, men deltagare ombeds anmäla sig
genom detta
webformulär senast 14.10.2014:
https://docs.google.com/forms/d/1zTuj8v-rPJTn6V-OzFrPod2wg-Ajl0lChRJXEyuAcc8/viewform
 
Tillgänglighet: Seminariets språk är i huvudsak finska och svenska, men
huvudtalarens inlägg är på engelska. Vänligen meddela i samband med
anmälningen om du behöver teckenspråkstolkning eller tolkning från finska
till svenska eller från svenska till finska. I lokalen finns en
induktionsslinga.
 
Hindersfri ingång från Mariegatans sida. Intill ingången finns en
porttelefon, med vilken man får kontakt med personalen (tryck på knappen med
texten arkisto/kirjasto/neuvonta).
 
Tilläggsinformation: arkivforskare Katri Kivilaakso,
katri.kivilaakso at finlit.fi, 040 534 1923.
 
 
PROGRAM
 
9.00-9.15 Hälsningsord/öppningsord
 
9.15-10.00 Diasporic Literary Archives: Questions of Location, Ownership and
Interpretation (Diasporiska litterära arkiv: Frågor gällande plats, ägande
och tolkning)
David Sutton
 
10.00-10.30 De osynliga - Finlands tatarer
Sabira Ståhlberg
 
10.30-11.30 Arkivets nedtystade röster - Panel I / Arkiston vaiennetut äänet
- Paneeli I
Sabira Ståhlberg, Risto Blomster, Simo Muir och Inker-Anni Linkola.
Ordförande: Rita Paqvalén
 
11.30-12.30 Lunchpaus
 
12.30-12.50 Hiljaisuuksia SKS:n arkistoissa (Tystnader i SKS arkiv)
Ulla-Maija Peltonen
 
12.50-13.10 På spaning efter minoriteter i minoriteten
Susanne Österlund-Pötzsch
 
13.10-13.30 Monikielisyys Saamelaisarkiston arvona (Flerspråkighet som ett
värde för det samiska arkivet)
Inker-Anni Linkola
 
13.30-14.00 Kaffe/te
 
14.00-14.30 Miten arkistoida viittomakielistä aineistoa? (Hur arkivera
teckenspråkigt material i arkiven)
Leena Savolainen
 
14.30-15.00 Romanien lauluperinteen jäljillä (På spåren efter den romska
sångtraditionen)
Hilja Grönfors
 
15.00-16.00 Arkivens insamlingsverksamhet - Panel II / Arkistojen keruutyöstä
- Paneeli II
Hilja Grönfors, Suaado Jama, Katri Kivilaakso och Yrsa Lindqvist. Ordförande:
Ulla-Maija Peltonen
 
Seminariet ordnas av Svenska litteratursällskapet i Finland, servicen Kultur
för alla, Finlands Akademis forskningsprojekt Kansallista menneisyyttä
rakentamassa ja tulkitsemassa, Åbo universitet, Helinä Rautavaara museo och
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/