[H-verkko] Turku, Väitös: Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 7 16:47:20 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868

Turku, Piispankatu 8
17.10.2014 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Vaasan maakunta-arkiston johtajan, FL Arja Rantasen väitöskirja Pennförare i
periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868 valottaa Pohjanmaan
pitäjänkirjureiden ammattikuntaa, sen toimintaa ja merkitystä suuresta
Pohjansodasta kunnallishallinnon perustamiseen. Pitäjänkirjureiden
tehtävänä 1600-luvulla oli valvoa paikallista veronkantoa. Tutkimus kuvaa
kuinka kirjureiden tehtäväkenttä laajeni vuosisatojen saatossa kirjallisen
kulttuurin voimistuessa. Pitäjänkirjuri-instituution tutkimus linkittyy siten
osaksi myös hallintokulttuurin ja poliittisen kulttuurin tutkimusta.

Tutkimuksessa selvitetään miten pitäjäläisten oikeus palkata mieleisensä
kirjuri toteutui, kun käräjillä ja myöhemmin pitäjänkokouksessa
suoritettuun vaaliin saattoivat vaikuttaa pitäjän kirkkoherra sekä maaherra,
joka viime kädessä vahvisti vaalin tuloksen. Pitäjäläisten mielipide-erot
ja virasta luopuva pitäjänkirjuri saattoivat vaikuttaa myös vaalitulokseen.
Viran edellyttämä ammattitaito ja hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä
viran palkkausehdot ja hakijoiden kiinnostus tehtävää kohtaan ovat olleet
myös tutkimuksen kohteena.

Koulutustietojen, työkokemuksen, iän, sosiaalisen ja maantieteellisen taustan
tutkimuksen avulla on luotu kuva pitäjänkirjureiden ammattikunnasta.
Kirjureiden sosiaalista asemaa on selvitetty kokoamalla tietoja heidän
taloudellisesta asemasta, avioliitoista ja lasten uravalinnoista.
Kollektiivibiografia, joka kuvaa pitäjänkirjurien ammattikunnan sosiaalista ja
taloudellista rakennetta, pohjaa väitöskirjaan sisältyvään
kirjurimatrikkeliin, jossa on esitelty 142 pitäjänkirjuria.

Tutkimuksessa on analysoitu pitäjänkirjureiden työtehtäviä
paikallishallinnossa ja yksityisten pitäjäläisten palveluksessa.
Tehtäväkentän syväluotaus on ollut mahdollista joidenkin kirjureiden
säilyneiden arkistojen avulla. Tutkimus perukirjojen laatijoista 1700- ja
1800-luvuilla vahvistaa kuvaa pitäjänkirjureista ammattimaisina kirjoittajina
pohjalaispitäjissä, mutta avaa myös näkökulmia talonpoikaisen
kirjoitustaidon leviämiseen. Viisi tapaustutkimusta, jotka analysoivat
kirjallista viestintää hallitsijoiden ja hallittavien kesken, selvittävät
millainen rooli ja merkitys pitäjänkirjureilla oli talonpoikien poliittiseen
vaikutusvaltaan.

Väitöstilaisuus järjestetään 17.10. 2014 Åbo Akademin Salin-auditoriossa
klo 12-16.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/