[H-verkko] Helsinki, Viipuri – rajakaupungin kulttuurielämää 1500-luvulta 2000-luvulle

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 26 15:05:15 EET 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Viipuri – rajakaupungin kulttuurielämää 1500-luvulta 2000-luvulle

Helsinki, Unioninkatu 34
19.1.2015
26.1.2015
2.2.2015
9.2.2015
23.2.2015
2.3.2015
9.3.2015
16.3.2015
23.3.2015
30.3.2015
---------------------------------------------------------

Luentosarja yhteistyössä Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden
historian oppiaineen kanssa

Helsingin yliopisto, päärakennus auditorio XIII

Viipuri oli vuosisatojen ajan yksi Suomen merkittävimmistä kaupungeista. Eri
aikakausina kaupunki on herättänyt monenlaisia mielikuvia.  Viipuri on ollut
Ruotsin valtakunnan lukko, baltiansaksalainen provinssikeskus, Pietarin hovin ja
karjalaisten kaupunki – Neuvostoliitolle luovuttamisen jälkeen myös ”vanha
venäläinen kaupunki”.

Rajakaupungin kaupunkikulttuuri erilaisissa valtiollisissa yhteyksissään
sopiikin hyvin kulttuurihistoriallisen tarkastelun kohteeksi.
 Kurssi päivittää kokonaiskuvaa Viipurin monimuotoisesta
kulttuurielämästä uuden ajan alusta kuluvan vuosituhannen puolelle
saakka. Luentojen näkökulmia yhdistää paikka – Viipurin kaupunki ja sen
vaihtuvat geopoliittis-hallinnoliset viitekehykset —  sekä kulttuuri- ja
yhteiskuntahistorian kysymyksenasetteluja risteyttävä lähestymistapa.
Kurssin luennoitsijat edustavat omien tutkimusalojensa kotimaista ja
kansainvälistäkin kärkeä.

Avoimet yleisöluennot (luentojen seuraamiseen ensisija kurssin suorittajilla)

19.1. Prof. Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto: Aineellisen ja henkisen
kulttuurin vuorovaikutus 1500-1600-luvulla

26.1. FT h.c. Rainer Knapas, Helsingin yliopisto: Taide ja kulttuurielämä
Vanhan Suomen aikana

2.2. Dos. Charlotta Wolff, Helsingin yliopisto: Liike- ja kulttuurielämän
väliset yhteydet 1800-luvulla

9.2. Prof. Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto: Kaupunkitilan historialliset
kerrostumat

23.2. Prof. Laura Kolbe, Helsingin yliopisto: Viipuri ja eurooppalaisuus

2.3. Prof. emer. Matti Klinge, Helsingin yliopisto: Lojaalit ja radikaalit:
virkamiehet ja ylioppilaat 1800-luvulla

9.3. Dos. Pentti Paavolainen, Helsingin yliopisto: Suomenkielisen kulttuurin
nousu

16.3. Dos. Teemu Keskisarja, Helsingin yliopisto: Kansalaissodan
kulttuurihistoriaa

23.3. Prof. emer. Martti Turtola, Maanpuolustuskorkeakoulu: Toisen maailmansodan
kulttuurihistoriaa

30.3. Dos. Yuri Shikalov, Itä-Suomen yliopisto: Venäläinen Viipuri –
Kaupunkikuva, turismi ja arkielämä 1940-luvulta 2000-luvulle


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/