[H-verkko] Työtä: Kokoelma-amanuenssin sijainen Siidaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 12 10:19:29 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kokoelma-amanuenssin sijainen Siidaan
---------------------------------------------------------
Saamelaismuseo Siida on Suomen saamelaisten kansallismuseo ja valtakunnallinen
erikoismuseo

Saamelaismuseo hakee kokoelma-amanuenssin sijaista ajalle 1.1.-22.3.2015,
sijaisuus jatkuu mahdollisesti pitempään. 

Kokoelma-amanuenssin vastuulla on Saamelaismuseon kokoelmien hoito. Työhön
kuuluu kokoelmien suunnitelmallinen kartutus ja ylläpito, luettelointi ja
tutkimus sekä kokoelmia koskeva tietopalvelu ja asiakaspalvelu.

Amanuenssi on Saamelaismuseon kokoelmahallintaohjelman pääkäyttäjä.
Amanuenssi vastaa museon kokoelmahallintaohjelman ajantasaisuudesta,
luettelointistandardeista ja museon kokoelmatietokantojen turvallisuudesta ja
säilyvyydestä. Amanuenssin tehtävänkuvaan kuuluu ajoittain myös
näyttelyiden, oppimateriaalin ja julkaisujen valmisteluun liittyviä
tehtäviä.

 

Amanuenssin kelpoisuusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto tai
korkeakoulututkinto, perehtyneisyys saamelaiskulttuuriin ja museoalaan.
Arvostamme museoalan työkokemusta sekä viestintä- ja sosiaalisia taitoja.
Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

 

Kirjalliset hakemukset 28.11.2014 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi,
Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Vapaamuotoiseen hakemukseen
tulee liittää joko cv tai riittävät todistusjäljennökset.

 

Tiedusteluihin vastaa Saamelaismuseon museonjohtajan sijainen Sari Valkonen,
040-767 1052 

 

Sámemusea Siida lea Suoma sámiid álbmotmusea ja riikkadási spesiálamusea

Mii lea ohcamin čoakkáldatamanuenssa sadjásačča áigodahkii 1.1.-22.3.2015,
sadjásašvuohta sáhttá bistit guhkitge. 

Čoakkáldatamanuensa galgá dikšut Sámemusea čoakkáldagaid. Bargui gullá
čoakkáldagaid plánavuloš gártadeapmi ja doalaheapmi, inventeren ja dutkan
sihke čoakkáldagaide guoskevaš diehtobálvalus, áššehasbálvalus,
rávvendoaibma ja čoakkáldagaid birra dieđiheapmi. 

Amanuensa lea Sámemusea čoakkáldatstivrenprográmma váldogeavaheaddji.
Amanuensa vástida musea čoakkáldatstivrenprográmma áiggedásisdoallamis,
inventerenstandárddain ja musea čoakkáldatdiehtovuođuid dorvvolašvuođas ja
seailumis.  Amanuenssa bargguide gullet gaskkohagaid maiddái čájáhusaid,
oahpponeavvuid ja prentosiid válmmaštallandoaimmat. 

Amanuenssa gelbbolašvuođagáibádussan leat alit allaskuvladutkkus dahje
allaskuvladutkkus ja hárjánupmi sámekultuvrii ja museasuorgái. Mii atnit
árvvus museasuorggi bargohárjánumi sihke gulahallan- ja sosiálalaš
dáidduid. Sámegiela máhttu lohkkojuvvo ánsun.

Čálalaš ohcamušat 28.11.2014 16.15 rádjai čujuhussii: Rekrytointi,
Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari. Friddjahápmásaš ohcamuššii
galgá laktit juogo ánsologahallama (CV) dahje doarvái vuđolaš
duođaštusmildosiid.

 

 

Diđoštallamiidda vástida Sámemusea museahoavdda sadjásaš Sari Valkonen,
040-767 1052. 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 29.11.2014