[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Saksalaiset Sallassa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 10 11:09:32 EET 2014


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Pekka Kaarninen <pekka.kaarninen at gmail.com> FT, Tampere
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Airio, Pentti: Aseveljeys. Saksalaiset ja suomalaiset Itä-Lapissa 1941-1944.
Docendo, 2014. 315 sivua.


Saksalaiset Sallassa
---------------------------------------------------------

Suuri osa kirjakaupoissa nykyisin löytyvistä historian kirjoista käsittelee
sotahistoriaa jossakin muodossa. Varsinkin toisen maailmansodan tapahtumista
julkaistaan jatkuvasti uusia kirjoja. Pentti Airion kirja Itä-Lapin sota-ajasta
on tiiviisti laadittu yleisesitys saksalaisten ja suomalaisten sotatoimista ja
suhteista. 

Prikaatikenraali ja dosentti Pentti Airion kirja on tyypillinen sotahistoria,
jossa pääpaino on sotatapahtumien yksityiskohtaisessa kuvaamisessa. Sodan
tapahtumista on kirjoitettu runsaasti ja Airiokin on voinut käyttää
hyväkseen aikaisempaa tutkimus- ja muistelmakirjallisuutta. Lähdeluettelosta
ei kuitenkaan löydy läheskään kaikkea aihetta käsittelevää relevanttia
kirjallisuutta. Arkistoja hän on tutkinut Suomen lisäksi Saksassa ja
Ruotsissa, josta löytyneet ruotsalaisraportit ovat kiinnostavia. Entisen
neuvostoliiton arkistoja Airiokaan ei ole voinut käyttää, joten siltä
suunnalta ei uutta tietoa ole ollut käytettävissä. Venäläisten kirjoituksia
on ilmestynyt suomeksikin. Venäjänkielistä kirjallisuutta ei ole Airion
lähdeluettelossa.

Kirjassa tarkastellaan hyvin laajasti suomalaisten ja saksalaisten
yhteistoiminnan syntyä. Se on ollut historiantutkijoiden keskuudessakin
kiistakysymys. Airio tuo esiin oman tulkintansa, jossa hän yrittää selittää
suhdetta erilaisilla avoliittosuhteessa elävien pariskuntien käsitteillä. Se
on havainnollinen ja nokkela selitysyritys, mutta tuskin lopullisesti ratkaisee
tätä kysymystä.Kuva: Saksalaisen kenttäsairaalan pesulan höyrykaappeja vaatteiden
puhdistamiseksi. Alakurtti syksyllä 1941. SA-kuva.

Sujuvasti etenevän kerronnan pääpaino Itä-Lapissa

Airio kirjoittaa sujuvaa sotahistoriaa ja esitys etenee asiallisesti. Pääpaino
on Itä-Lapin tapahtumissa ja erityisesti tarkastellaan Sallan suunnan
sotatoimia. Jossain määrin kerrotaan myös saksalaisten ja suomalaisten
sotatoimista laajemmallakin alueella aina Jäämeren rannalle Petsamoon asti.
Kauttakulkuliikenteen vuoksi saksalaisten vaikutus ulottui eteläiseen Suomeen
asti. Varsinainen aseveljeys ja saksalaisten ja suomalaisten suhteet jäävät
selvästi vähäisemmälle huomiolle. Tästä aiheesta on tosin viime vuosina
ilmestynyt useita tutkimuksia.

Aikaisemmissa sotatoimissaan Keski-Euroopassa ja Neuvostoliiton rintamalla
saksalaiset olivat menestyneet hyvin. Pohjois-Suomesta itään hyökätessään
saksalaiset eivät kuitenkaan onnistuneet etenemään suunnitelmien mukaisesti,
vaan hyökkäykset pysähtyivät hyvin nopeasti. Airion mukaan epäonnistuminen
oli saksalaisille katastrofi. Täysin erilainen erämaamaasto oli saksalaisille
outo ja heillä ei ollut sopivia varusteita. Suomalaiset olivat alkuvaiheessa
saksalaisia taitavampia korpisotureita, mutta sodan kuluessa saksalaisetkin
oppivat.

Saksalaiset ja suomalaiset pyrkivät etenemään Sallan kohdalta Kantalahteen ja
katkaisemaan Murmanskin radan, joka oli tärkeä huoltoväylä Neuvostoliitolle.
Vanha Sallan alue onnistuttiin valtaamaan takaisin ja vanha raja ylitettiin
jonkin verran, mutta jo syksyllä 1941 hyökkäys pysähtyi ja alkoi pitkä
asemasotavaihe. Murmanskin rata jäi katkaisematta niin tästä kohtaa kuin
muualtakin.Kuva: Saksalaisten kuormastoa Alakurtin tiellä, syksy 1941, SA-kuva

Lähdeviitteet puuttuvat, henkilöhakemisto epätäydellinen

Airion tarkastelu ulottuu sodan päättymiseen vuonna 1945 eikä pääty otsikon
mukaisesti edelliseen vuoteen. Kirjassa tarkastellaan kuitenkin vain lyhyesti
Lapin sodan aikaisia tapahtumia. Siinäkin pääpaino on Itä-Lapin
tapahtumissa. Useat kartat havainnollistavat kerrontaa. Airio mainitsee usein
mitä kirjassa mainituilla paikoilla nykyisin on. Pääosa näistä kohteista on
Venäjän alueella.

Lähdeviitteitä kirjassa ei ole, mutta joskus tekstiin on sijoitettu maininta
mistä julkaisusta tieto on peräisin. Tällaisia merkintöjä olisi saanut olla
enemmänkin. Historiantutkijan kannalta on myönteistä, että kirjassa on
henkilöhakemisto. Se ei kuitenkaan ole täydellinen, vaan osa mainituista
henkilöistä puuttuu luettelosta. Se heikentää hakemiston
käyttökelpoisuutta suuresti.

Mukana myös dvd-elokuva Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa

Kirjan liitteenä on dvd-elokuva Jatkosodan vuodet Itä-Lapissa. Siinä on
haastatteluja ja kuvia sodan aikaisista tapahtumista sekä Pentti Airion ja
venäläisen professori Juri Kilinin selostuksia tapahtumista. Se on varsin
perinteinen dokumenttielokuva, jossa haastateltavat tuovat monipuolisesti esiin
itälappilaisten muistoja ja kokemuksia sota-ajalta. Yksi saksalainen ja yksi
venäläinen haastateltavakin kertovat muistojaan. Elokuvaa on kuvattu myös
entisillä taistelupaikoilla, joista suuri osa on Venäjän puolella. Siellä
sodan jäljet ja jäänteet ovat vielä hyvin näkyvissä. Kirja ja dvd
muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jossa molemmat täydentävät tosiaan.
Kirja on monipuolinen johdanto dvd:n tapahtumille ja dvd kuvittaa
havainnollisesti kirjan sisältöä. 

 

 

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/