[H-verkko] Arvosteltavaksi: Aiboland – Åboland. Samarbete över havet

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To toukokuu 15 15:30:27 EEST 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Aiboland – Åboland. Samarbete över havet      
 
I höst (2014) är det 70 år sedan största delen av den svenska befolkningen vid Estlands kust (Aiboland) flydde till Sverige. Kriget tvingade dem att lämna de bygder där de haft sina hem ända sen medeltiden. Men i dagens Estland lever den svenska kulturen ändå kvar. Aibolands museum i Hapsal fungerar som ett centrum för kustbornas svenska kultur. Museet upprätthålls av ättlingar till de svenskar som stannade kvar och efterkomande till dem som flydde till Sverige.
 
Med understöd av Svenska kulturfonden har projektet Aiboland Åboland verkat åren 2012 13 för att befrämja samarbetet mellan det estlandssvenska området Aiboland med Hapsal som huvudort och det svenska Åboland. Projektet avslutas med publikationen ”Aiboland – Åboland. Samarbete över havet” som utges idag. Publikationens bärande tanke är att visa på likheter och olikheter i folkkulturen på vartdera området. Artiklarna i den historiskt inriktade boken presenterar tidigare kultursamarbete mellan Estlands och Finlands svenskar, dräktskick och folkdräkter samt olika dialekter. Redaktörer är Solveig Sjöberg-Pietarinen och Martti Puhakka, som också ansvarat för bildbehandling och layout.
 
Ruth Laidmets, tidigare anställd vid Aibolands museum skriver om kulturella kontakter mellan estlandssvenskar och finlandssvenskar. Juta Holst och Maria Ekqvist skriver vardera om folkligt dräktskick och folkdräkter bland kustsvenskarna i Estland, respektive befolkningen i Åboland. Språket behandlas av två filologer från Åbo Akademi: Ing-Marie Loman och Ludvig Forsman. Den förra låter några bönder från 1850-talets Nuckö komma till tals genom att presentera en anteckningsbok ur Åbo Akademis Handskriftssamlingar. Den senare gör en jämförelse av folkspråket i Nagu och i Gammalsvenskby i Ukraina, dit den svenska befolkningen på Dagön förvisades 1781. Forsmans artikel är delvis illustrerad med författarens egna bilder.
 
I bokens sista artikel presenterar Solveig Sjöberg-Pietarinen hur två statustextiler tillverkas på talko av bygdens kvinnor. Medvetenheten om att höga gäster väntades till bygden ökade deras motivation. Aibo-tapeten i Hapsals museum broderades för museets basutställning. Den måste bli färdig till museets invigning som fick extra glans av att Sveriges kungapar och president Rüütel med fru hedrade festen med sin närvaro. Museets tidtabell bestämdes av att det svenska kungaparets besök redan var fastställt till den 5 maj 2002 av andra orsaker. I Åboland hittades ett motsvarande exempel under arbetet med utställningen om Houtskär som ingick i projektets utställningsutbyte. En av de bilder som utvalts visade en grupp kvinnor på kardar- och spinnartalko för ”presidentskans rya”. Presidentskan var fru Ellen Svinhufvud och ryan överräcktes till henne, när hon som hedersgäst besökte Houtskär vid församlingshemmets invigning midsommaren 1936. Hon hade varit byggprojektets beskyddarinna.
 
Boken är rikt illustrerad med bilder både i färg och svartvitt. En del av de svartvita illustrationerna är exempel på samarbete över havet. Lektor Lolo Stenberg, senare lärare vid Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo var en skicklig fotograf. Sommaren 1927 vistades han på Nuckö i Estland, där han undervisade i jordbruksämnen vid folkhögskolan i Birkas. Stenbergs fotosamling tillhör numera Åbo museicentral. Bilderna torde inte ha publicerats tidigare.
 
Boken innehåller en kort presentation av artikelförfattarna och sammandrag på estniska och finska.

Aiboland– Åboland. Kontakter över havet
Red. Solveig Sjöberg-Pietarinen och Martti Puhakka
194 sidor. Åbo museicentral
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.