[H-verkko] Helsinki, Väitös: Visions of Strategy – Following Clausewitz’s Train of Thought

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 15 15:06:50 EEST 2014


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Visions of Strategy – Following Clausewitz’s Train of Thought

Helsinki, Liisankatu 1
20.5.2014 klo 12:00
---------------------------------------------------------

Maanpuolustuskorkeakoulu tiedottaa: Väitöstilaisuus: Visions of Strategy –
Following Clausewitz’s Train of Thought

Everstiluutnantti Anders Palmgrenin väitöskirja tarkastetaan sotatieteiden
tohtorin tutkintoa varten Maanpuolustuskorkeakoulussa tiistaina 20.5.2014.
Vastaväittäjänä englanninkielisessä tilaisuudessa toimii professori Michael
Rainsborough (King’s College, Lontoo) ja kustoksena toimii sotilasprofessori,
eversti Pasi Kesseli (Maanpuolustuskorkeakoulu).

Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa (Försvarshögskolan) työskentelevän
everstiluutnantti Anders Palmgrenin väitösteos Visions of Strategy –
Following Clausewitz’s Train of Though on tehty Maanpuolustuskorkeakoulun
Taktiikan laitoksessa ja se julkaistaan Taktiikan laitoksen julkaisusarjassa 1.
Työssä tarkastellaan sotateoriaa.

Sotateoreetikko Carl von Clausewitz

Anders Palmgrenin väitöskirjakäsikirjoituksessa analysoidaan preussilaisen
kenraalin ja sotateoreetikon Carl von Clausewitzin strategista ajattelua
hahmottamalla ja selittämällä sitä, miten hänen kuuluisa teoksensa Vom
Kriege (Sodasta) on kirjoitettu. Työ perustuu pääasiassa saksankielisiin
primäärilähteisiin tavoitteena tulkita Clausewitzia aikalaiskontekstissa. 
Työn metodi on rakennettu Hans-Georg Gadamerin filosofisesta hermeneutiikasta
ja tulkinnan teoriasta (Wirkungsgeschichte), Reinhardt Kosselckin
käsitehistoriasta (Begriffsgeschichte) ja Quentin Skinnerin poliittisen
ajattelun kontekstisoinnin teoriasta. Nykyinen Clausewitz-tutkimus sekä
erilaiset tulkinnat Clausewitzista ja strategiasta on pyritty hahmottamaan
näiden teorioiden näkökulmasta.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Kaikille avoin tilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa 20.5.2014
kello 12 alkaen. Tilaisuus pidetään Helsingin keskustassa, Sotamuseon tiloissa
(Liisankatu 1, 00170 Helsinki). Kuuntelijoita pyydetään saapumaan paikalla
hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/