[H-verkko] CFP: Länsimainen ihminen, ideologia ja maailmankuva

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti toukokuu 6 10:49:41 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Länsimainen ihminen, ideologia ja maailmankuva
---------------------------------------------------------
LÄNSIMAINEN IHMINEN, IDEOLOGIA JA MAAILMANKUVA

Kuinka käsite rakentaa maailmaa ja maailma käsitettä?

Jyväskylän yliopistossa pidettiin syksyllä 2013 valtakunnallinen workshop,
jonka aiheena oli länsimaisuus. Työpajan pohjalta toimitamme länsimaisuuden
käsitettä tarkastelevan kokoomateoksen, joka lähtee siitä huomiosta, että
“länsimaiset ihmiset” ovat arkipuheessa (Michael Billig, James Carrier)
massamedian innoittamana tuotettu kansa. Länsimaat, länsi ja länsimaalaiset
ovat ainakin jossain määrin mielikuvituksen tuotetta (Benedict Anderson),
mutta kuten muillakin mielikuvituksen tuotteilla, myös lännellä on vaikutusta
reaalimaailmassa (Antonio Gramsci, Edward Said, Michel Foucault).

Tieteessä, mediassa ja arjen puheessa termiä “länsimainen” käytetään
paljon, mutta usein puolihuolimattomasti ja ilman erityistä määritelmää
sille, mitä sana tarkoittaa. “Länsimaat” tai lyhyemmin “Länsi” on
helppo nähdä esimerkiksi yleistyksenä NATO:n ympärillä keskittyneille
geopoliittisille toimijoille tai vaikkapa useamman eurooppalaisen maan
edustamana yhteisönä, joka on huolissaan Venäjän tilanteesta. Adjektiivi
“länsimainen” on monitulkinnallisempi. Sitä käytetään tarkentamaan
hyvinkin erilaisia käsitteitä, kuten demokratia, tiede, kulttuuri,
yhteiskunta, talous, filosofia, elämäntapa, kulutus, kauneusihanne, etiikka
jne. Länsimaisuuden konnotaatiot viittaavat erilaisiin arvoihin, tiloihin tai
kehitysasteisiin kuten moderniin, rationaaliseen, liialliseen, pinnalliseen tai
vailla pitkiä perinteitä olevaan.

Länsimaisuus on usein poissulkeva käsite. Ilmiö, joka on länsimainen, ei
kuulu muualle. Tai jos kuuluu, niin se on tullut sinne lännestä. Aasia,
Afrikka, esimoderni, etniset vähemmistöt jne. eivät ole länsimaisia tai
sitten ne ovat länsimaistuneet. Toisinaan “länsimainen” on banaaliin
nationalismiin verrattavissa oleva diskursiivinen tekniikka, jonka tarkoituksena
on vain vahvistaa länsimaista yhteisöä rajaamalla globaali aihe koskemaan
vain länsimaita tai yleistämällä lokaali aihe käsittämään kaikki
länsimaat.

Tulevassa teoksessa haluamme tarkastella millaisia käsitteitä ovat
länsimainen kulttuuri, yhteiskunta, tiede tai demokratia. Millainen
diskursiivinen, narratiivinen tai retorinen ilmiö “länsimaisuus” on -
millaista kuviteltua yhteisöä sillä rakennetaan tai ylläpidetään? Missä
määrin länsimaisuus on osuva termi kuvaamaan tietyllä maantieteellisellä
alueella ilmenevää ajattelua, arvoja ja käytäntöjä? Onko länsimaita edes
olemassa muuten kuin mielikuvissa - vai miten länsimaat ovat olemassa?
Millaisia ihmisiä, kansoja, valtioita ja maailmankuvia jää lännen
ulkopuolelle? Millaisesta maailmasta länsi erottuu - toiminnassa, ajattelussa,
tutkimuksessa, retoriikassa tai mielikuvituksessa? Mitä länsi merkitsee meille
ja muille - mediassa, tieteessä, populaarikulttuurissa, arkipuheessa?

Pyydämme kirjoittajia tarjoamaan aiheita, joissa käsite länsimainen tai sen
johdokset ovat empiirisesti merkittäviä eli tulevat esiin aineistossa.

Mahdollisia teemoja voivat olla muun muassa:

Länsimaistuminen
Länsimaat käsitehistoriallisena ilmiönä
Länsimainen moraali ja sen konnotaatiot
Länsimainen uskonto tai uskonnottomuus
Poliittiset ja sosiaaliset arvot, kuten liberalismi, demokratia tai
individualismi
Länsimainen yhteiskunta
Länsimainen kulttuuri
Länsimainen tiede, oppineisuus ja rationaalisuus
Länsimaat, sivilisaatio ja sivistys
Länsimainen taide ja estetiikka
Länsimainen kauneusihanne
Länsimainen historia ja historiankirjoitus
Länsimainen filosofia
Länsimainen talous, kulutuskulttuuri, teollisuus, teknologia
Länsimaat ja moderni, modernisoituminen
Länsimainen hegemonia tai heikkous, dekadenssi
Länsimainen, valkoihoinen ihminen
Länsimainen diskursiivisena, retorisena tai narratiivisena valintana
Banaali länsimaisuus
Länsimaisuus ja Suomi
Ei-länsimaiset kuvaukset länsimaisuudesta
Mitä länsi ei ole? Aasia, Afrikka, alkuperäiskansat, etniset vähemmistöt,
sivilisaatioiden yhteentörmäys, länsimaisuuden piirissä koetut anomaliat
jne. 

 

Kirjoittajat voivat esittää aiheita myös yllä mainitun listan ulkopuolelta.

Toimitetun teoksen kieli on suomi. Hyväksytyt tekstit käyvät läpi anonyymin
vertaisarvoinnin. Teoksen kustantajaksi suunnitellaan korkeatasoista suomalaista
kustantajaa, joka selviää abstraktien valinnan jälkeen.

Prosessin aikataulu:

25.8.2014 -  Abstraktien deadline.

15.9.2014 -  Abstraktien hyväksymisestä tiedotetaan kirjoittajille.

28.2.2015 -  Tekstien deadline.

14.5.2015 -  Referee-kommentit kirjoittajille.

15.8.2015 -  Lopullisten versioiden deadline.

Talvi 2015/2016 kirja julkaistaan.


Pyydämme lähettämään abstraktit (max. 1 s.) ja tiedustelut osoitteeseen
lansimaisuus at gmail.com.

 

Terveisin kirjan toimittajat

Jukka Jouhki ja Henna-Riikka Pennanen

Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jukka Jouhki <jukka.jouhki at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 25.8.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://lansimaisuusworkshop.blogspot.fi/