[H-verkko] CFP: Trace-Jälki-Spåret (uusi journaali)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Kesä 26 21:29:19 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Trace-Jälki-Spåret (uusi journaali)
---------------------------------------------------------
CFP for a new journal on human-animal studies:

Trace  The Finnish Society for Human-Animal Studies is launching a new
scientific journal called  Trace – Finnish Journal for Human-Animal
Studies.  Traceis a peer-reviewed, fully open access online journal that
provides a forum for the discussion of human-animal relations from social and
cultural perspectives. The journal publishes original research articles,
lectiones praecursoriae, and conference reports, as well as reviews on books,
art exhibitions, films, and other media. Traceaccepts submissions in Finnish,
English, and Swedish.  Traceinvites contributions to human-animal studies that
deal with a wide range of topics and represent diverse perspectives.

The editorial board encourages writers to offer multi- and transdisciplinary
contributions which broaden the conventional ontologies, epistemologies, and
methodologies applied in human-animal studies. 

The first Editor-in-Chief for Traceis D.S.Sc. Outi Ratamäki (University of
Eastern Finland & Finnish Environment Institute), who is substituted for the
first issue by D. Sc. Nina Nygren (University of Tampere, Finland). 

*** 

The deadline for submissions for the first issue of Trace is 15. 12. 2014. The
issue will be out in the spring of 2015.  For more information on the journal
and on submitting, visit the journal’s homepage at 
http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/ 

*** 

Human-animal studies is a broad and multidisciplinary field of research that
includes a diversity of topics, such as the social, cultural and material
construction of beliefs, values and attitudes relating to animals; the ethics
and politics of animal issues; animal welfare legislation and governance;
approaches to the agency of animals; philosophical issues in the epistemology
and ontology of human-animal relations; as well as a variety of other
theoretical and practical questions concerning human-animal relations. 

CFP uuteen yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen journaaliin:
Jälki  CFP för en ny vetenskaplig tidskrift: Spåret  Yhteiskunnallisen ja
kulttuurisen eläintutkimuksen seura alkaa julkaista uutta tieteellistä lehteä
nimeltä Jälki – Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen
journaali ––– Spåret – Samhälls och kulturvetenskapliga tidskriften i
Finland. 

Jälki on vertaisarvioitu, maksuton ja avoin verkkojulkaisu, joka tarjoaa
foorumin yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle eläintutkimukselle ja
keskustelulle. Jälki julkaisee alkuperäisten vertaisarvioitujen artikkeleiden
lisäksi lektioita, konferenssi- ja seminaariraportteja, arvioita kirjoista,
näyttelyistä ja elokuvista, sekä harkinnan mukaan muita puheenvuoroja.
Julkaisukielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.  Jäljen päätoimittajana
aloittaa YTT Outi Ratamäki (Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus),
jota ensimmäisen numeron ajan sijaistaa HT Nina Nygren (Tampereen yliopisto). 

*** 

Artikkelien viimeinen jättöpäivä Jäljen ensimmäistä numeroa varten on 15.
12. 2014. Numero julkaistaan keväällä 2015.  Lisää tietoa julkaisusta ja
ohjeet kirjoittajille löytyvät Jäljen kotisivuilta osoitteessa 
http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/ 

*** 

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus on laaja ja monitieteinen
tutkimusala, jonka kattamia teemoja ovat eläimiin liittyvien uskomusten ja
asenteiden sosiaalinen, kulttuurinen ja materiaalinen rakentuminen;
eläinkysymysten etiikka ja politiikka; eläinten hyvinvointilainsäädäntö ja
-hallinto; eläinten toimijuus eri ympäristöissä; ihmis-eläin-suhteiden
filosofiset haasteet tietoteorialle ja ontologialle; ja monet muut ihmisten ja
eläinten suhteita jäsentävät käytännölliset ja teoreettiset kysymykset. 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Taija Kaarlenkaski <taija.kaarlenkaski at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://ojs.tsv.fi/index.php/trace/index