[H-verkko] CFP: Historiska och litteraturhistoriska studier 90 (2015)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 23 12:27:08 EEST 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiska och litteraturhistoriska studier 90 (2015)
---------------------------------------------------------
Call for papers, Historiska och litteraturhistoriska studier 90 (2015)


Vi tar emot om artikel- och essäförslag till Svenska litteratursällskapets i
Finland (SLS) årsbok Historiska och litteraturhistoriska studier (HLS) som 2015
utkommer med volym nr 90.

I HLS publiceras vetenskapliga artiklar och essäer i historia och
litteraturvetenskap med anknytning till det svenska i Finland. 

Artiklarna granskas av två utomstående sakkunniga, medan essäerna bearbetas
inom redaktionen. Bidrag kan inlämnas på svenska, finska eller engelska (i de
senare fallen översätts antagna texter till svenska).

Vi anhåller om korta, fritt formulerade artikel- och essäförslag senast den
15 september till redaktörernas e-postadresser (se nedan) eller till
info at sls.fi. Sista inlämningsdag för de färdiga vetenskapliga artiklarna är
den 31 oktober och för essäerna den 30 november 2014.

För närmare anvisningar om längden på bidrag, noter etc., se
www.sls.fi/media/pdf/HLS_skribentanvisningar.pdf eller kontakta SLS förlag, tfn
09-61 87 77.

 

Vänliga hälsningar,

redaktörerna för HLS 90 (2015)

Jennica Thylin-Klaus, jennica.thylin-klaus at sls.fi

Julia Tidigs, julia.tidigs at abo.fi

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jennica Thylin-Klaus <jennica.thylin-klaus at sls.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.12.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.sls.fi/media/pdf/HLS_skribentanvisningar.pdf