[H-verkko] Arvosteltavaksi: Atlantis bokförlaget kevään 2014 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Tammi 31 18:26:07 EET 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Atlantis bokförlaget våren 2014


Hedvig Rudling:
Djur i krigets öga
 
Många är skildringarna av soldaternas helvetiska tillvaro i Västfrontens skyttegravar och på andra krigsskådeplatser under första världskriget. Men soldaterna hade sällskap av andra levande varelser. I denna unika fotobok skildras de roller som djur kom att spela i kriget. Vi möter dem som aktiva krigsdeltagare, sällskapsdjur, föda, skadedjur och, inte minst, som offer. Här finns hästar i strid, hundar med gasmask som tar sig genom ingenmansland, brevduvor som förmedlar budskap över linjerna, elefanter som drar kol, katter, apor och kängurur som blir maskotar, höns som föds upp i skyttegravar och julgrisar som fraktas med flyg till fronten.
Här ges nya perspektiv på det krig som formande 1900-taltets fortsatta historia.
Boken utkommer i mars 2014.
 
***
Pehr Thermaenius:
Julmatchen på Västfronten
 
På juldagen 1914 hade första världskriget pågått i fyra månader och soldaterna på båda sidor insåg att de inte skulle få fira jul »hemma hos mamma«, som de hade blivit lovade. På julnatten befann sig
tyskarna, från Sachsen, och britterna, från Skottland, i vidriga skyttegravar på var sin sida av ett fält. De sjöng tillsammans tvärs över ingenmansland. På juldagen gick de ut på fältet, bytte julklappar, jagade några harar – och spelade fotboll. Två hängivna fotbollsspelare var med.
Skotten Jimmy Coyle hade spelat proffsfotboll före kriget. Sachsaren Albert Schmidt spelade i tredjelaget i sin klubb. På juldagens eftermiddag fick de chansen att besegra motståndaren utan vapen. Pehr Thermaenius har spårat Jimmy och Albert och deras förband i arkiven, från mobiliseringen i augusti till den hårdfrusna gyttjan på det där fältet i Flandern som blev en fotbollsplan på juldagen. Berättelsen om fotbollsmatchen är ett ljus i mörkret när världen minns den tragiska hösten för hundra år sedan. Pehr Thermaenius är journalist. Han arbetade under många år på Dagens Industri och
har sedan lång tid intresserat sig för första världskriget.
Boken utkommer i februari 2014.
***
Missdådare
Brott och människoöden i Sverige omkring 1600
 
Hur såg tidens människor på brott och straff, på heder och skam och på sin plats i gemenskapen? Historikern Annika Sandén skildrar ett antal brottsfall som speglar vanliga människors liv och värderingar.
 
När Sverige blev ett stormaktsvälde genom olika krigsföretag stärkte kyrkan samtidigt sitt grepp. Men i rikets socknar hade kvinnor och män att ordna och leva sina liv. Konflikter uppstod och brott begicks. Och det var den lokala rättvisan som skulle lösa konflikterna och döma brottslingarna. I denna bok får vi bland annat läsa om mord, hor, sexuella övergrepp, förtal, könsöverskridande beteende, kyrkostölder och supande präster i ett mikrokosmos där människors livsföring ofta kom i konflikt med överhetens önskemål.
***
Dramatik och prosatexter
 
För första gången finns nu Büchners litterära produktion samlad i en volym på svenska, i briljant översättning av Lars Bjurman. Boken ingår i klassikerserien Atlantis väljer ur världslitteraturen.
 
Medicinaren och revolutionären Georg Büchner lämnade vid sin död 1837 i en ålder av endast 23 år efter sig en rik produktion av pjäser, dikter, brev och prosatexter. Politiskt var han radikal, en utopist som hamnade i konflikt med de styrande i storhertigdömet Hessen och dog i landsflykt i Zürich. Inte minst hans visionära och kompositionsmässigt avancerade pjäser bjuder på lysande exempel på den framväxande sociala kritik som började spridas sig i industrialismens spår i det förrevolutionära Tyskland. Eftervärlden menar att han kunnat nå Goethes och Schillers storhet som författare om han fått leva längre. Efter sin död har han kommit att inspirera en rad både naturalistiska och expressionistiska författare och hans pjäser har anammats av ständigt nya generationer teaterregissörer. I Lars Bjurmans briljanta och språkligt följsamma översättning kommer nu hans litterära produktion för första gången samlad i en volym på svenska.
****
Kärlek och vänskap
 
De sju skrifter ur Plutarchos stora skriftsamling Moralia, som ingår i denna volym under temat kärlek och vänskap, behandlar frågor om sexualitet, kvinnosyn och samlevnad och belyser synen på dessa frågor för tvåtusen år sedan.
 
Plutarchos (ca 46-120 e.Kr.) är i Sverige nästan enbart känd som levnadstecknare. Hans parallella biografier över ryktbara greker och romare var från renässansen och framåt länge en självklar del av skolundervisningen och inspirerade Shakespeare till flera dramer. Plutarchos var emellertid inte i första hand levnadstecknare. Större delen av hans produktion utgörs av skriftsamlingen Moralia, ett sjuttiontal skrifter som täcker flera genrer: avhandlingar, essäer, dialoger, föreläsningar, brev.
***
Winston Churchill: Citat
 
Ingen statsman under de senaste hundra åren har givit upphov till så många anekdoter och bevingade ord som Winston Churchill. Med sin vassa formuleringskonst och sina snabba och humoristiska repliker har han präglat vår bild av brittisk politik, andra världskriget och det kalla kriget.
 
I denna tänkvärda och roliga bok, den första sammanställningen på svenska, presenteras citat från Churchills hela karriär. Här finns allt från berömda historiska yttranden som "vi har inget annat att erbjuda än blod, möda, tårar och svett" och "Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkts över kontinenten" till vitsigheter som "champagne ska vara torr, kall och gratis".
***
Winston
Churchill och den brittiska världsordningens slut
 
Svante Nordins nya bok "Winston. Churchill och den brittiska världsordningens fall" är inte enbart en heltäckande biografi. Den tar också upp Winston Churchill från en annorlunda vinkel: hans roll för att förmedla övergången från det brittiska imperium som han älskade till den nya atlantiska världsordning som kom i dess ställe.
 
Winston Churchill var en av en handfull ledare som på ett avgörande sätt påverkat världens historia under de senaste drygt hundra åren. Hans betydelse för att besegra Hitler och Nazi-tyskland är välkänd. Men Svante Nordins nya bok Winston. Churchill och den brittiska världsordningens fall ger inte bara en heltäckande biografi. Den tar också upp Winston Churchill från en annorlunda vinkel: hans roll för att förmedla övergången från det brittiska imperium som han älskade till den nya atlantiska världsordning som kom i dess ställe.Churchill såg hos "de engelsk-talande folken" den bästa garanten för civilisationen. Den grundtanken, kanske mer än någon annan, gav en riktning och konsekvens åt en politisk gärning, som i övrigt innehöll många häftiga girar, brutala kraschlandningar och hisnande triumfer. Personen är också med. Alla kallade honom "Winston". Han skapade sin egen oförglömliga image med hjälp av cigarren, V-tecknet och en retorik utan motstycken i vår tids historia.
***
Brev
Brev Machiavelli 
Även i sina personliga brev framstår Niccolò Machiavelli som en lysande stilist och breven är alltid fängslande.
 
I ett av breven skildrar han hur han skeptiskt lyssnar till Savonarolas botpredikningar, och i ett annat hur han, efter att ha fått lämna sin tjänst som sekreterare i Andra kansliet, vistas på sin lilla lantgård utanför Florens. Han besöker dagligen bykrogen, där han spelar kort med ett par tegelbrännare och en slaktare. När kvällen kommer, träder han högtidsklädd in i sin kammare och samtalar med antikens vise. Tillsammans med Francesco Guicciardini skojar han med munkar i Capri, och försöker också råda sin vän inför den svåra uppgiften att gifta bort en dotter. Hösten 1526 och våren 1527 talar de båda vännerna nästan bara om det ökande krigshotet. I ett ömsint brev till sonen Guido uppmuntrar Machiavelli pojken i hans studier och ger honom goda råd i fråga om hans lilla mulåsna som har blivit tokig. Breven speglar Niccolò Machiavellis personlighet, hans klarsynthet, hans skarpa iakttagelseförmåga, hans självironi och vänfasthet.
****
I skuggan av Rom
Romersk kulturpåverkan i Norden
 
Århundradena kring vår tideräknings början dominerades Europa av det romerska riket. Det bredde ut sig runt Medelhavet och sträckte sig ända till gränsen mot Skottland i norr. Men så långt som till Norden nådde aldrig den romerska expansionen. Däremot påverkades människorna där på många olika sätt av romersk kultur och det romerska sättet att leva.
 
Kent Andersson, docent i arkeologi och en av landets främsta experter på området, berättar den fascinerande historien om de mer än tusenåriga kontakterna mellan Norden och Romarriket. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd och undersökningar från främst Sverige kastas nytt ljus över en tidigare tämligen okänd del av historien, en tid som i Norden präglades av stora förändringar där romerska föremål och idéer användes som medel i förändringsprocessen.
***
Guddöttrar
 
Den 30 juli 1977 mördades chefen för Dresdner Bank, Jürgen Ponto, i sitt hem utanför Frankfurt. Pontos guddotter Julia Albrecht och dottern Corinna Ponto har tillsammans skrivit en bok som ger en unik bild av konfrontationen mellan borgerlig idyll och terroristisk attack. Boken innehåller också avslöjande exempel på hur underrättelsetjänsten i det forna DDR arbetade.
 
Den 30 juli 1977 mördades chefen för Dresdner Bank, Jürgen Ponto, i sitt hem utanför Frankfurt. Mördarna, Christian Klar och Brigitte Mohnhaupt, var båda medlemmar av Röda Armé-Fraktionen, RAF. Möjligheten att komma in i Pontos hem hade Susanne Albrecht ordnat, dotter till Jürgen Pontos vän Hans-Christian Albrecht, sjörättsadvokat i Hamburg. Hennes syster Julia, som var 13 år när mordet begicks, var Jürgen Pontos guddotter. I gengäld var Hans-Christian Albrecht gudfar till Jürgen Pontos dotter Corinna, som vid den tiden var 20 år.
Genom dådet skars banden mellan de båda familjerna av, men trettio år senare sökte Julia Albrecht kontakt med Corinna Ponto. Det började med en brevväxling, sedan träffades de och bestämde sig för att skriva en bok tillsammans. Den ger en unik bild av konfrontationen mellan borgerlig idyll och terroristisk attack. Boken innehåller också avslöjande exempel på hur underrättelsetjänsten i det forna DDR arbetade.
***
Medeltiden i ord och bild
 
Några av medeltidens skämtballader är grovt vulgära. Vulgära är också, kanske mer överraskande, många av kyrkmålningarna med sina sexuella motiv och sina bilder av förtappade syndare.
 
Under nordisk medeltid var kyrkan inte bara en kristen kultplats utan även den viktigaste scenen för massmedial kommunikation. På väggarna inuti kyrkorna målades huvudsakligen scener ur Bibeln men här och var även sådant med ursprung i populärkulturen. Den mest spridda profana kulturyttringen var den muntligt traderade balladen och man återfinner många målningar med anknytning till den i våra medeltida kyrkor.
Sigurd Kværndrup och Tommy Olofsson har ägnat åratal av forskning och många mil av resor runtom i Danmark och Sverige för att med kameran i hand granska de spår som den skandinaviska medeltidens mest spridda konstart, den muntligt traderade balladen, har satt på kalkmålningarna i de gamla kyrkorna. Deras bok Medeltiden i ord och bild är ett pionjärverk.
***
Tutankhamons väverskor
 
Upptäckten av Tutankhamons grav 1922 röjde en unik textil skatt som länge låg liggande i Egyptiska museet i Kairo utan att ha analyserats närmare. Först på 1990-talet genomfördes ett stort internationellt projekt för att rekonstruera faraos kläder. Denna bok berättar om att försöka förstå hur väverskorna på faraonernas tid spunnit extremt tunna trådar och åstadkommit tyger av häpnadsväckande täthet och prakt.
 
Upptäckten av Tutankhamons grav 1922 röjde en unik textil skatt ¬ praktfullt lotusmönstrade handskar och ank- och falkmönstrade tunikor likaväl som enkla höftskynken som länge i förmultnat tillstånd låg liggande i Egyptiska museet i Kairo utan att ha analyserats närmare. Först på 1990-talet genomfördes ett stort internationellt projekt för att rekonstruera faraos kläder all dess färgprakt, med handvävningsexperten vid Högskolan i Borås Christina Rinaldo och ett antal skickliga väverskor medverkande från svensk sida. Denna bok berättar om deras försök att förstå hur väverskorna på faraonernas tid spunnit extremt tunna trådar och åstadkommit tyger av häpnadsväckande täthet för att åstadkomma faraos kläder. Jakten på denna tysta kunskap förde dem till färgerier i Japan och moderna spinnerier i Italien men också till Saharas öken, där mattväverskorna än idag väver sina komplicerade mönster på samma vis som på Tutankhamons tid.
***
Modernism, modernitet, musik
 
Vi som är radikala i socialpolitik bör vara det också i kulturpolitik. Så kunde man uttrycka sig i svensk kulturdebatt för femtio år sedan. Därmed anslås ett ledmotiv i denna essä: växelspelet mellan modernitet och modernism och dess konsekvenser för musikens vidkommande.
 
Vi får följa denna utveckling från mitten av 1800-talet till slutet av 1960-talet med personer som Wagner, Baudelaire och Nietzsche, Schönberg, Stravinskij och Adorno, de italienska futuristerna och fransmännen kring den konkreta musiken i blickpunkten. Vi möter reflexioner kring avantgardism och dess svenska varianter i symbios med folkhemmet och det hela utmynnar i ett sammanflöde av modernism och modernitet med Luciano Berios berömda Sinfonia i centrum.
 
***
Medeltida byggmästare i Norden
 
Den eminente kännaren av vårt medeltida konstarv, Jan Svanberg, skildrar i denna rikt illustrerade bok hur skickliga yrkesmän byggde kyrkor och borgar i Norden, hur arbetet organiserades vid byggnadshyttorna och vilka roller arkitekterna och byggmästarna spelade.
 
Vi får veta hur timmermän, murare och stenmästare arbetade och vilken viktig roll ölet spelade för särskilt de ständigt törstiga murarna. Särskild uppmärksamhet ges byggnadsverksamheten vid Linköpings domkyrka, ett av gotikens främsta minnesmärken i Sverige och Norden, och vid vår bäst bevarade medeltidsborg, det som representativ högreståndsbostad byggda Glimmingehus.
***
Foto Beata Bergström
 
Hon var en pionjär inom sin genre. Hon bröt mot konventioner och fotade på det sätt som för henne var mest naturligt. Istället för att fotografera arrangerade situationer och skådespelare på uppställning tog hon bilder under pågående repetition/föreställning. Beata Bergström fångade ögonblicken likt en reporter. Hennes arbete har efterlämnat en fantastisk bildskatt, både konstnärligt och dokumentärt.
 
Beata Bergström, född 1921, är en av våra första kvinnliga teaterfotografer. I mer än trettio år, fram till mitten av 1980-talet, fotograferade hon på Dramaten. Senare fotograferade hon musikalen Kristina från Duvemåla på Malmö Musikteater och ända in på 2000-talet har hon varit aktiv på Orionteatern i Stockholm.
Genom åren har Beata samarbetat med de flesta stora inom svensk teater - Olof Molander, Alf Sjöberg, Ingmar Bergman, Inga Tidblad, Lars Hanson, Margareta Krook, Allan Edwall för att nämna några - och fotograferat klassiker som Bengt Ekerots Lång dags färd mot natt, vilken kommit att betraktats som en milstolpe inom svensk teaterhistoria för dess psykologiska realism. Denna rikt illustrerade bok samlar Beatas livsverk, med förord av Magnus Florin.
***
Den nya svenska filmen
Kultur, kriminalitet och kakafoni
 
Den nya svenska filmen följer de senaste årens utveckling i den svenska filmkulturen. Oerhört mycket har hänt. Aldrig någonsin tidigare har svenskarna tittat så mycket på rörliga bilder.
 
I boken ställs frågor om vithet, brott, främlingskap, sexualitet, funktionshinder och det rämnande folkhemmet i filmer om allt från Sverige under andra världskriget till den nya politiska samtiden i Millennium-trilogin. Flera populära filmer sätts under luppen, men också mer konstnärligt strävande film som Äta, sova, dö, Ninas resa, Låt den rätte komma in och Play. Flera dimensioner av rörlig bildkultur i vidaste bemärkelse står i blickpunkten. Här diskuteras således även produktionsklimatet, biografsituationen, filmfestivaler, digitaliseringen, Hollywood-fruarna och Ingmar Bergmans betydelse post mortem.
Håkan Möller : Lyx och mode i stormaktstidens Sverige
Stormaktstidens ekonomiska uppsving ledde till en påtaglig ökning av konsumtionen. En luxuös, modern livsstil blev nu ett sätt att uttrycka status. Men många reagerade mot begäret efter lyx, inte minst prästerskapet. En av de mest kritiska var
biskopen i Skara, Jesper Swedberg. Men varför var man så upptagen av frågor om lyx, mode, samhälle och moral? Vad fick riksdagsdebatten att fyllas av franska modedetaljer? Vad fick kungamakten att med lagstiftning försöka reglera individernas val av klädedräkt? Och varför utsattes den påstått modeupptagna kvinnan för en särskilt intensiv kritik? Litteratur- och religionsvetaren
Håkan Möller berättar om en fascinerande epok i Sveriges historia, präglad av motstridiga krafter som stimulerade framväxten av den moderna storstadsindividen. Håkan Möller är professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.
Boken utkommer i mars 2014.
 
***
Karina Ericsson Wärn: Banbrytande mode
 
Banbrytande mode handlar om plagg, detaljer, personer och företeelser som haft stor betydelse för
modet genom tiderna, som orsakat en förändring,
ett före och ett efter. Via väskor, accessoarer och kända designernamn berättar Karina Ericsson Wärn om hur populärkultur, medicinska upptäckter, politiska ideologier och nya levnadssätt fört modet framåt (vilket inte är detsamma som att det alltid blivit bättre). Karina Ericsson Wärn har ett förflutet som curator med inriktning på samtida konst. Sedan 1996 skriver hon om mode på ett ytterst personligt sätt och har gett ut ett flertal böcker i ämnet, bland andra Modebibeln – den svenska och Margò Fallai – Modedrottningen.
Karina Ericsson Wärn har sin bas i trendiga Stockholm och haute couturens huvudstad Paris. Tillsammans med designern Camilla Thulin driver hon nätmagasinet
www.granntanter.se
Boken utkommer i mars 2014.
 
***
Marina Thorborg : Kvinnor i Kina
 
Kvinnor i Kina har lett härar i strid, vunnit i lärda debatter, anfört sjörövarflottor, smugglat opium och drivit bordeller, verkat i hemliga sällskap, grundat skolor och bombfabriker, riskerat livet
i uppror och revolutioner, utgett tidningar, blivit affärskvinnor och deltagit i diskussionen om den
nya människan. Marina Thorborg skildrar de stora linjerna i kinesisk kvinnohistoria med tonvikt på den omvälvande perioden efter Kinas andra revolution 1949 och fram till idag. Detta är inte den sanktionerade historien, ofta handlar det om sådant som man officiellt försöker glömma. Marina Thorborg är professor i ekonomisk historia vid Södertörns högskola, främst specialiserad på Kina, ekonomi och kvinnofrågor.
Boken utkommer i mars 2014.
***
Dimplomat idag
 
I dagens globaliserade värld sker den diplomatiska
rapporteringen i nya former. Bloggdiplomati och »open diplomacy« har blivit minst lika viktiga som sekretessbelagda förhandlingar. Ett antal svenskar med erfarenhet av diplomatiskt arbete ger här sina personliga bilder av svensk diplomati i dag, dess problem och utmaningar.
Redaktörer: Helena Gustavsson Wahlund och Jenny Lennung Malmqvist.
Boken utkommer i mars 2014.
***
Alexandra von Schwerin (red.): Den dolda kvinnomakten
 
Vad gör en slottsfru? Det är, liksom stora delar av kvinnornas historia, en vit fläck i svensk historieskrivning. Ändå var det ofta hustrun som i praktiken bestämde över hushåll och ekonomi, inte minst i herrskapskretsar. När det visade sig att maken inte var av rätta virket fick hustrun rycka in och rädda situationen. Denna bok, med skånska Skarhults kvinnor som exempel, handlar om hur kvinnor i det förgångna utövat makt och drivit gårdar, bruk och handelshus. En rad kända historiker som Dick Harrison och Carin Bergström, gör här deras öden levande igen.
Boken utkommer i mars 2014.
***
Monica Braw: Mitt Tokyo
 
Det är inte lätt att hitta det förgångna bland skyskraporna i vår tids mångmiljonmetropol. Men
få svenskar känner Tokyo så väl som Monica Braw, författare, journalist och fil.dr i japansk historia. Med utgångs punkt från de sex adresser hon har bott på under femton år och på vandring härs och tvärs längs stadens många gator utan namn finner hon spåren av en dramatisk historia och säregen kultur, till en del även okänd för de flesta Tokyobor. Boken utkommer i april 2014.
 
****
Agneta Blomqvist : Till Berlin
 
Det är lätt att ta sig till Berlin, Sveriges närmaste kontinentala storstad. Det är också lätt att fascineras av dess kulturella rikedom, dess avspända och toleranta livsstil, dess historia i fråga
om katastrofer och framsteg. Agneta Blomqvist
har bott månadsvis under många år i staden, strövat, upplevt och iakttagit. Resultatet är denna inspirerande, informativa och underhållande litterära resebok. Förord av Lars Gustafsson.
Illustrerad av Stina Eidem.
Boken utkommer i april 2014.
******
Ingela Lind : Blod i salongerna
 
Trött på den moderna civilisationen, på det onaturliga livet i storstäderna? För många författare, konstnärer och filosofer har svaret varit primitivismen, en riktning som står för allt det grymma, vilda, opassande som civilisationen förgäves sökt kväsa men som är »den verkliga människan«. I denna bok skildrar den välkända konstkritikern Ingela Lind det breda och frestande stråk av irrationalism som i omgångar löpt genom den västerländska kulturen och nu åter väller fram som en dröm om helhet och något primärt och naturligt. Boken koncentrerar sig särskilt på alternativa kommuner som Mabel Dodges och D.H. Lawrences koloni i Taos i New Mexico och den österrikiska Friedrichshofskommunen i Österrike, samt tar upp tänkare, författare och konstnärer som Wilhelm Reich, Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein, J.M.G. Le Clézio, Bruce Chatwin, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Jean-Michel Basquiat, Pina Bausch och Marina Abramovi?.
Boken utkommer i april 2014.
 
***
Dag Kronlund: Porträtt på Dramaten
 
Denna bok lyfter fram ett drygt hundratal porträtt i Dramatens förnämliga konstsamling, med verk från 1800-talets första decennier fram till våra dagar. Magnifika oljemålningar, teckningar i blyerts och krita, storslagna skulpturer i marmor och brons, mindre saker i gips. Alla bidrar de till att belysa en viktig del av Dramatens långa och innehållsrika historia. Dag Kronlund är fil.dr i teatervetenskap och chef för Kungliga Dramatiska teaterns arkiv och bibliotek.
***
Hans Henrik Brummer : Osäkra rum
 
Temat i denna lärda och skarpsinniga samling texter är att tolkningen av konstverk, konstnärskap och konstriktningar vid ett närmare studium alltid visar sig vara provisorisk. Förståelsehorisonter förskjuts och omvandlas med tiden, innebörder förväxlas, felläsningar fördunklar
eller blir ironiskt nog fruktbara. Det finns inga säkra svar. Till de konstverk, konstnärskap och konstriktingar som tas upp hör Piranesis fängelsefantasier, Lessing och Laokoon, Dorian Grays porträtt, impressionismen, Böcklins Dödens ö, Monets målning av Camille, och Damien Hirst.
Hans Henrik Brummer har varit överintendent och chef för Nationalmuseum och Waldema. Boken utkommer i april 2014
***
Lumpen
 
Värnplikten är fortfarande en erfarenhet som delas av över en miljon män och några kvinnor. Men 2010 avskaffades den helt. Minnena bleknar och dagens ungdomar har oftast inte gjort den. De många historierna om livet i lumpen är nu en del av vårt kulturarv, och en viktig del i berättelsen om
hur Sverige blev det Sverige vi har idag. Sedan 2011 har Armémuseum drivit det stora forsknings- och insamlings projektet »Lumpen – identitet och materiella minnen«.
Djupintervjuer har genomförts, brev, dagböcker, fotografier, föremål och svar på enkäter har samlats in. Detta rika material är utgångspunkten för Lumpen. Här finns starka minnen. Det är ångest över att tvingas bli soldat, ilska mot orättvisor och inkompetenta befäl. Men också känslan av stark vänskap och solidaritet, stolthet över att ha klarat av hårda prövningar, glädjen att växa som människa.
Redaktörer: Anna MAria Forssberg och Klas Kronberg.
Boken utkommer i april.
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.