[H-verkko] Työtä: Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettaja

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 21 18:53:49 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettaja
---------------------------------------------------------
Suomen Ateenan-instituutin säätiön hallitus ilmoittaa haettavaksi

Suomen Ateenan-instituutin tutkijaopettajan toimen ajalle 1.1.2015-31.12.2017

Toimi on suunnattu itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevalle henkilölle,
joka on jo osoittanut tutkijankykynsä. Tutkijaopettaja osallistuu instituutin
toiminnan toteuttamiseen laaja-alaisesti sekä tekee omaa tieteellistä työtä.
Tieteellisen työn alueena tulee kyseeseen kaikki Kreikkaan ja kreikkalaiseen
kulttuuriin kohdistuva tutkimus. Tutkijaopettaja vastaa erityisesti
perusopetukseen kuuluvan antiikin Kreikan peruskurssin toteutuksesta ja
osallistuu myös muuhun opetukseen. Tutkijaopettaja osallistuu toiminnan
suunnitteluun johtajan kanssa. Hän on mukana julkaisutoiminnassa,
harjoittelijoiden työnohjauksessa ja instituutin viestinnässä sekä toimii
instituutin kirjahankintojen vastuuhenkilönä.

Kyseessä on lähtökohtaisesti post doc -toimi. Tohtorintutkinnon
suorittamisesta hakuajan päättyessä ei saa olla kulunut yli neljää vuotta.
Pääpaino on kuitenkin tutkimussuunnitelmassa ja hakijan kokonaisosaamisessa
eikä suoritetussa tutkinnossa. Tällöin myös väitöskirjatyön
loppuvaiheessa oleva maisteri voi hakea ja tulla valituksi toimeen.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito;
kreikan taito on suotava.Monipuolinen tietokoneosaaminen ja ajokortti ovat
toimenkuvan kannalta hyödyksi. Tehtävän menestyksellinen hoito edellyttää
sekä oma-aloitteisuutta että hyviä sosiaalisia taitoja kansainvälisessä ja
toisinaan kiivastahtisessa toimintaympäristössä.

Hakuaika päättyy perjantaina 21.2.2014. Hakemukset toivotaan lähetettävän
sähköisessä muodossa, jolloin niiden tulee olla perillä perjantain aikana.
Postitettavissa hakemuksissa riittää viimeisen hakupäivän postileima.
Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma toimikauden ajaksi sekä
ansioluettelo. Lisätietoja antaa ja hakemuksia ottaa vastaan säätiön
asiamies

Manna Satama, satama at finninstitute.gr, puh. 050 434 5523;

hakemusten postitusosoite:

Manna Satama, Antiikin kielet ja kulttuurit, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto.--

Manna Satama, FT/PhDAsiamies / General secretarySuomen Ateenan-instituutin
säätiö / The Foundation of the Finnish Institute at Athenspuh. / tel.
+358504345523

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.2.2014