[H-verkko] CFP: Emerging ideas in masculinity research Last call for papers - Deadline January, 25th. 2014

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 21 08:52:13 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Emerging ideas in masculinity research Last call for papers - Deadline January,
25th. 2014
---------------------------------------------------------
English:

Emerging ideas in masculinity research
Last call for papers - Deadline January, 25th. 2014

This is the last call for papers for the Nordic conference on research on men
and masculinities which will be held 4th.-6th. June 2014, at the University of
Iceland, Reykjavík.

Keynote speakers are Raeywin Connell and Michael Kimmel

Suggested workshops are: 

 Economy/financial crisis 
 The affective turn and masculinity studies 
 Relations between queer theory and masculinity studies 
 Global masculinities 
 Family work balance 
 Antifeminism and xenophobia 
 Men and feminism 
 Confronting gender based violence 
 Theory and practice in working with men 
 Masculinity and the media 
 Fatherhood and parental leave 
 Trafficking in the North 
 Men and health 
 Arctic masculinities 
 Masculinity and UNSCR 1325 
 Doing food and doing masculinity 
 Women‘s views on masculinity 
 Sexuality 
 The male body 
 Men in history 
 Politics 
 Cultural construction
 Radicalism 
 Changing masculinities 
 Education 
 Trans - masculinities 
 Constructing masculinities 
 Gender segregation in the labour market

The conference is organised by the Nordic Association for Research on Men and
Masculinities (NFMM), as part of the Icelandic Presidency of the Nordic Council
of Ministers in 2014, in cooperation with the Ministry of Welfare, Centre for
Gender Equality in Iceland, MARK (Centre for diversity- and gender research),
RIKK (Centre for Women’s and Gender Research) and the Equal Rights Committee
at the University of Iceland.

Please upload your abstracts
here: http://nfmm2014.yourhost.is/call-for-papers/8-nfmm2014/6-abstract-form

All practical information are available here: http://nfmm2014.yourhost.is/

For general enquiries: yourhost at yourhost.is

Swedish:

Framväxande idéer i maskulinitetsforskning
- Maskulinitetsstudier i Norden

Sista kallelsen för papper - Deadline 25 january 2014

Detta er sista kallelse for nordiska konferens om män och maskuliniteter äger
rum vid Islands Universitet i Reykjavík mellan 4 och 6 juni 2014.

Keynote föreläsare är Raewyn Connell och Michael Kimmel.

Arbetsgrupper inkluderar:

 Den ekonomiska/finansiella krisen
 Den affektiva vändningen och maskulinitetsstudier
 Relationen mellan queerteori och maskulinitetsforskning
 Globala maskuliniteter
 Familj-arbetsbalansen
 Kulturella konstruktioner
 Sexualitet
 Kvinnors syn på maskulinitet
 Män och hälsa
 Maskulinitet och UNSCR 1325
 Arktisk maskulinitet
 Att göra mat och göra maskulinitet
 Män i historien
 Utbildning
 Den manliga kroppen
 Politik
 Radikalism
 Konstruera maskulinitet
 Förändrande maskulinitet
 Könsuppdelning på arbetsmarknaden
 Anti-feminism och xenofobi
 Transsexuella maskuliniteter
 Män och feminism
 Att konfrontera könsbaserad våld
 Teori och praxis i arbete med män
 Maskulinitet och massmedia
 Faderskap och föräldraledighet
 Människohandel i Norden

Konferensen organiseras av Nordisk förening for forskning om män och
maskuliniteter (NFMM) som en del av Islands ordförandeskap i Nordiska
ministerrådet 2014, i samarbete med Välfärdsministeriet och
Jämställdhetscentret på Island, MARK (Centre for diversity- and gender
research), RIKK (Centre for Women’s and Gender Research) och Islands
Universitets jämställdhet kommitté.

Ladda upp din abstract
här: http://nfmm2014.yourhost.is/call-for-papers/8-nfmm2014/6-abstract-form

Närmare information: http://nfmm2014.yourhost.is/

Allmänna frågor: yourhost at yourhost.is

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Ilana Aalto <ilana.aalto at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 25.1.2014