[H-verkko] Työtä: Projektitutkija (TUCEMEMS)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Tammi 14 14:23:45 EET 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Projektitutkija (TUCEMEMS)
---------------------------------------------------------
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella
Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) -keskuksessa on
haettavana projektitutkijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä
1.3.-31.12.2014.  (On mahdollista, että tehtävä jatkuu myös tulevina
vuosina.

Palkatun henkilön edellytetään toimivan keskuksen monitieteisen Lutherin
reformaation 500-vuotisjuhlaan 2017 liittyvän hankkeen puitteissa. Hänen
odotetaan koordinoivan juhlavuosihanketta sekä tekevän ja julkaisevan
reformaatioon liittyvää uutta tutkimusta jollain  TUCEMEMS-keskuksen alalla.
Keskuksesta lisätietoa löytyy osoitteesta: http://tucemems.utu.fi

Reformaatio ymmärretään laveasti siten, että tehtävään valitun
edellytetään tekevän tutkimusta joko jostain seuraavista kolmesta
aihepiiristä tai muusta reformaatioon oleellisesti liittyvästä teemasta:

1) aineellinen reformaatio
2) kirja ja reformaatio
3) Lutherin jälkivaikutus Suomessa
Eduksi katsotaan, jos tutkimus linkittyy Turkuun.

Projektitutkijan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää
korkeakoulututkintoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon
tehtäväalueen osaaminen ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Ansioksi katsotaan tohtorintutkinto tai sitä vastaavat opinnot.

Tieteellisen pätevyytensä lisäksi hakijoiden on osoitettava tutkimuksen
kautta hallitsevansa tutkimusaikakaudelle relevantteja kieliä sekä
lähdeaineistoa. Tutkimuksellisten meriittien lisäksi tehtävään valittavalta
toivotaan myös kokemusta projektityöskentelystä ja hankkeen koordinoinnista.
Tehtävään otettavan edellytetään edustavan jotain TUCEMEMS -keskuksen
edustamaa tieteenalaa.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustasojen 4 - 5 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa
on 2432,20 - 2820,64 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu
henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta
palkanosasta.

Hakemuksiin tulee liittää motivaatiokirje, tutkimus- ja julkaisusuunnitelma,
ansioluettelo (CV) ja julkaisuluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat
vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Hakemukset osoitetaan humanistiselle
tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO) tai
sähköpostitse: hkt-kanslia at lists.utu.fi viimeistään torstaina 23.1.2014
kello 15.45.

 

Lisätietoja antaa / Additional information from

        professori Marjo Kaartinen, mkaartin at utu.fi, puh. 02-333 5054

Haku päättyy / The application period ends on

        23.1.2014, 15:45

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marjo Kaartinen <mkaartin at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 24.1.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://tucemems.utu.fi