[H-verkko] Arvosteltavaksi: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kevään 2014 julkaisuja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Helmi 14 11:53:50 EET 2014


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
 
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Suvikumpu, Liisa
Suomalaiset kylpylät . Kotimaisen kylpyläkulttuurin historiaa
 
1800-luvun lopulta 1930-luvulle kukoistuskauttaan eläneet kylpylät välittivät terveydenhoidon, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja muodin kansainvälisiä vaikutteita ympäri Suomea. Kylpylät olivat paikkakuntiensa sosiaalisia keskuksia ja tunnettuja nähtävyyksiä.
Juuri nyt kylpylät ovat jälleen ajankohtaisia: oman hyvinvoinnin vaaliminen hemmottelevin hoidoin on vanhan kylpyläkulttuurin uusi muoto ja vapaa-ajan vietto kylpylöissä on taas suosittua.
Suomalaiset kylpylät tarkastelee kotimaisten kylpylaitosten kulttuurihistoriaa ensi kertaa kokonaisuutena, menneiltä vuosisadoilta nykypäivään. Runsaasti kuvitettu teos esittelee runsaat 20 kylpylää Naantalista Terijoelle. Kirjassa käydään läpi kylpyläkulttuuria hoitoineen ja seurustelutapoineen unohtamatta muuttuvia kauneuskäsityksiä ja terveysihanteita.
Liisa Suvikumpu on Euroopan historian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänet tunnetaan lukuisista palkituista kulttuurihistoriallisista teoksistaan, joiden aiheet vaihtelevat Pörssiklubista kartanoihin ja Helsingin mikrohistoriasta Suomi-kuvaan.
***
Lyytikäinen, Pirjo
Leena Krohn ja allegorian kaupungit
 
Teos tarkastelee arvostetun ja suositun nykykirjailijan Leena Krohnin tuotantoa, jota on tutkittu toistaiseksi vähän. Aiheena on Krohnille ominainen allegorinen fantasia, jota analysoidaan kirjailijan neljän keskeisen teoksen kautta. Donna Quijote ja muita kaupunkilaisia, Tainaron, Oofirin kultaa ja Umbra ovat erilaisten fantasiaepisodien kudelmia, vain väljästi romaania muistuttavia kokonaisuuksia, jotka kertovat todellisuudesta kuvaamalla allegorisia henkilöitä ja kaupunkeja.
Tutkimus osoittaa havainnollisesti, kuinka Krohnin teokset kytkeytyvät allegorian pitkään perinteeseen ja modernistisen romaanin poetiikkaan. Keskeisiä ovat myös intertekstuaaliset analyysit, jotka kartoittavat oivaltavasti Krohnin teosten moninaisia pohjatekstejä.
FT Pirjo Lyytikäinen on kotimaisen kirjallisuuden professori Helsingin yliopistossa.
***
Vilén, Timo
Ragnar Granitin Nobel-ura
Tutkimus tieteen palkinnoista ja palkintojen tieteestä
 
Tarkastelun kohteena on tieteen palkitsemisjärjestelmä, jonka korkeinta ilmentymää Nobelin palkinto edustaa. Tutkimuksen keskiössä on suomalais-ruotsalaisen fysiologi Ragnar Granitin yli 20 vuotta kestänyt Nobel-ura, joka 1967 huipentui palkitsemiseen silmän värinäköä ja verkkokalvon toimintaa koskevista tutkimuksista. Granitin vaiherikkaan Nobel-uran avulla kirjassa tehdään näkyväksi tieteen palkitsemisjärjestelmän olemusta ja merkitystä ja sitä, miten tiedeyhteisö toimii sosiaalisena järjestelmänä. Kirjoittaja piirtää värikkään ja elämänmakuisen kuvan Nobelin fysiologian tai lääketieteen palkinnon kulissien takaisesta toiminnasta. Kuka palkittiin ja kuka ei saanut palkintoa?
***
Ilomäki, Henni
Loitsun mahti
 
Loitsun mahti johdattaa lukijan salaperäiseen ja rikkaaseen maailmaan, jossa vuosisatojen ajan on sanan voimalla parannettu vaivoja, nostatettu lempeä, varmisteltu kala- ja metsästysonnea sekä haettu voimaa syntymän ja synnytyksen hetkellä.
Loitsun ääneen lausumisella – mumisten, vimmaisesti huutaen tai supattaen – pyritään muuttamaan asiaintila toiseksi. Sillä halutaan torjua jokin pulma tai aiheuttaa pahaa toiselle. Loitsujen tehon on uskottu piilevän sanoihin latautuneessa voimassa eli väessä. Loitsut eivät ole mystiikkaa, ne nojaavat kansanuskon kannalta loogiseen maailmankuvaan.
Loitsun mahti esittelee kalevalamittaisten loitsujen muotoa ja kieltä, loitsujen käyttäjiä ja kuulijoita sekä loitsujen heijastamia käsityksiä, joista monet ovat kansainvälistä perua.
Henni Ilomäki on eläkkeellä oleva kirjastonjohtaja ja folkloristi. Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. Tartto - Kirjailijan kaupunki ja Eläin ihmisen mielenmaisemassa.
 
***
Eilola, Jari; Moilanen, Laura-Kristiina (toim.)
Yhteisöllisyyden perintö. Tutkimuksia yhteisöistä eri vuosisadoilla
 
Ensimmäinen laaja teos yhteisöllisyyden kulttuurihistoriasta tarkastelee erilaisia yhteisöjä Ruotsissa ja Suomessa viidellä vuosisadalla. Artikkeleissa tuodaan esiin yhteisöllisyyden muuttuvia ja pysyviä piirteitä ja pohditaan, miten yhteisössä eletään, mitä yhteisöllisyys ihmisille merkitsee ja kuinka yhteisö ja sen jäsenet muokkaavat toisiaan. Empiiristen tapausesimerkkien lisäksi käsitellään myös historiantutkimuksen metodiikkaa. Teos soveltuu kurssikirjaksi historia-aineiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, historian harrastajille ja kaikille, joita yhteisössä eläminen askarruttaa.
****
Suutari Pekka (toim.)
Karjala-kuvaa rakentamassa
 
Monitieteinen artikkelikokoelma nostaa esiin kysymyksen Karjalan konstruoituneisuudesta: moninaisista tavoista, joilla se rakentuu tutkimuksen, historian, perinneaineksen ja kielen avulla. Teoksessa ei pyritä esittämään Karjalaa yhtenäisenä kokonaisuutena tai luetteloimaan karjalaista kulttuuria kattavasti. Kirja tarjoaa uutta tietoa siitä, miten erilaiset aineistot ja lähestymistavat ovat tuottaneet käsitystä karjalaisuudesta useilla tieteenaloilla. Niiden takia ymmärrämme Karjalan sellaisena kuin se nyt on: kulttuurisena kokemuksena, kielenä ja historiana. Erilaisista lähtökohdistaan johtuen ne synnyttävät monella tapaa konstruoidun Karjalan.
****
Silfverhuth, Voitto
Tampereen seurakuntahistoria 1-2.
Tampereen evankelisluterilaiset seurakunnat kaupungin perustamisesta 2000-luvulle
 
Vielä 1880-luvulla tehtaalaiset olivat Tampereella kirkollisesti aktiivisin sosiaaliryhmä. Sata vuotta myöhemmin kaupungin punatiiliset tehtaanpiiput eivät enää työnnä savua eikä valtaosa kaupunkilaisista enää usko, siten kuin kirkko opettaa. Seurakunnat Tampereella etsivät toiminnalleen uusia muotoja ja ovat tulleet maanlaajuisesti tunnetuiksi innovaatioistaan, kuten puhelinkampanjoista, mummonkammareista ja ruokapankeista.
Kaksiosainen Tampereen seurakuntahistoria kattaa kaupungin evankelisluterilaisten seurakuntien vaiheet runsaan 230 vuoden ajalta. Runsaasti kuvitettu teospari tarkastelee seurakuntien elämää muotoineen ja puitteineen, suhteutettuna kulloiseenkin toimintaympäristöönsä ja yleiskirkolliseen kehitykseen.
Teoksen kirjoittaja Voitto Silfverhuth on tuomiorovasti emeritus ja teologian tohtori.
****
Virtanen, Sakari
Oswald Kihlman-Kairamo 1858-1938.
Luonnontutkija, poliitikko, talousmies
 
Perhekronikka kertoo ruotsinkielisen pappisperheen pojan Oswaldin (1858–1938) suomalaistumisesta ja kasvusta ensin kansainvälisesti tunnetuksi tundran tutkijaksi ja sitten merkittäväksi toimijaksi talouselämän eri aloilla ja politiikassa.
Oswald Kihlman toimi sortokaudella senaattorina sekä myöhemmin Kairamona kansanedustajana. Hän oli suomalaisen osuustoimintaliikkeen käynnistäjiä ja kuului useiden muidenkin yhteiskunnallisesti tärkeiden yritysten ja järjestöjen ylimpiin hallintoelimiin. Hänen pitkäaikaisia työ- ja aatetovereitaan olivat Hannes Gebhard, J. K. Paasikivi, H. G. Paloheimo ja J. R. Danielson-Kalmari.
Oswald Kairamon tuhansia kirjeitä sisältävä kirjeenvaihto perheen, suvun ja ystäväpiirin kanssa avaa kiinnostavia näkymiä autonomian ajan sivistyneistön perhe-elämään, tapakulttuuriin ja erilaisiin verkostoihin.
VTM Sakari Virtanen on toiminut liike-elämässä toimitusjohtajana ja tiedotuspäällikkönä sekä viimeksi Oulun yliopiston tutkijana. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluvat monet metsäteollisuusyrityksiä käsittelevät historiateokset.
****
Kaivola-Bregenhöj, Annikki
Vanhoja arvoituksia
 
Arvoitukset kertovat ihmisten kekseliäisyydestä kuvata tuttuja asioita, ne voivat olla suorasukaisuudessaan myös karun arkisia ja joskus jopa kaksimielisiä. Arvaajan on aina syytä olla varuillaan, sillä vastaus on usein aivan muuta kuin mitä ensi alkuun kuvittelee.
Arvoitusperinne on kansainvälistä, ja sama kysymys voidaan tuntea eri puolilla maailmaa. Osa arvoituksista alkaa olla jo unohdettua perinnettä, mutta moni ilmaisuvoimainen arvoitus on säilynyt nykypäivään. Vanhoja arvoituksia sisältää perinnetekstien lisäksi arvoitusten maailmaan johdattelevan esipuheen sekä outojen sanojen selitysosan. Teos on uudistettu laitos jo pitkään loppuunmyytynä olleesta klassikosta Mikä se on? Vanhoja arvoituksia.
Annikki Kaivola-Bregenhøj on folkloristiikan professori emerita, joka toimii tutkijana ja tietokirjailijana. Hän on julkaissut teoksia mm. arvoituksista, unista ja kansankertomuksista.
****
Hirvi, Laura
Identities in Practice  . A Trans-Atlantic Ethnography of Sikh Immigrants in Finland and in California
 
Identities in Practice draws a nuanced picture of how the experience of migration affects the process through which Sikhs in Finland and California negotiate their identities. What makes this study innovative with regard to the larger context of migration studies is the contrast it provides between experiences at two Sikh migration destinations. By using an ethnographic approach, Hirvi reveals how practices carried out in relation to work, dress, the life-cycle, as well as religious and cultural sites, constitute important moments in which Sikhs engage in the often transnational art of negotiating identities. Laura Hirvi’s rich ethnographic account brings to the fore how the construction of identities is a creative process that is conditioned and infiltrated by questions of power. Identities in Practice will appeal to scholars who are interested in the study of cultures, identities, migration, religion, and transnationalism.
****
Taipale, Ilkka (toim.) 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta
 
Mitä yhteistä on yksikamarisella eduskunnalla ja astiankuivauskaapilla, tekstiviestillä ja sadutuksella? Tai äitiyspakkauksella, yhteisvastuukeräyksellä, pyykkilaiturilla, maksuttomalla kouluaterialla ja Afrikantähdellä? Ne ovat kaikki sosiaalisia keksintöjä Suomesta.
Suomessa on liian pitkään tuijotettu vain teknisiin keksintöihin taloutemme perustana. Vasta viime vuosina on ryhdytty puhumaan sosiaalisista innovaatioista hyvinvointimme perustana. Miesten ja naisten tasa-arvo, maksuton koulutus, jokaiselle kuuluva sosiaaliturva, parlamentaarienn demokratiamme ja niiden luoma yhteiskuntarauha ovat hyvinvoinnin takana. Tässä kirjassa kohtaavat ilo ja vakavuus - sata sosiaalista innovaatiota maastamme.
****
Virtanen, Pirjo Kristiina; Kantonen; Lea Seurujärvi-Kari Irja (toim.)
Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa
 
Maailman kaikissa maanosissa asuvia alkuperäiskansoja koskettavat usein samantyyppiset, valtasuhteista ja historiasta juontuvat haasteet. Kirjassa pohditaan, millaisia haasteita nämä kansat eri maantieteellisillä alueilla kohtaavat ja miten alkuperäiskansat ovat pystyneet vastaamaan niihin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kokoelman teemat käsittelevät alkuperäiskansojen oikeuksia ja niiden toteutumista, määrittelyn haasteita, suhdetta ympäristöön, valtioon ja vallankäyttöön sekä alkuperäiskansojen esittämistä. Näkökulmana on alkuperäiskansojen moderniteetit ja dekoloniaalinen kosmopoliittisuus: toimijuus modernissa maailmassa, jossa tuotetaan uudenlaisia kansojen ja yksilöiden välisiä suhteita ja yhteisöllisyyttä.
****
Luoma-aho, Mika ; Nykänen, Tapio (toim.)
Poliittinen lestadiolaisuus
 
Pastori Lars Levi Laestadiuksen ankara parannussaarna jätti 1800-luvun pohjoiseen Lappiin lähtemättömän jäljen. Synnintunto toi ahdistusta ja tukahdutti vanhat tavat, mutta parannuksen armo synnytti väkevän hengellisen kulttuurin.
2000-luvulla lestadiolaisuuden eri haarat muodostavat evankelis-luterilaisen kirkon suurimman herätysliikkeiden kokonaisuuden. Samalla vähäväkisten liike on keskiluokkaistunut ja muuttanut kaupunkeihin. Modernisaatio on pakottanut liikkeen etsimään itseään vanhojen uskontotuuksien ja uudenlaisen arkielämän välimaastosta. Kamppailu ei ole ollut kaikin osin kivutonta.
Poliittinen lestadiolaisuus on politiikkatieteellinen katsaus lestadiolaisuuden historiaan ja nykypäivään. Teoksessa tulkitaan liikkeen merkkihenkilöitä ja historiaa uusista, rohkeistakin näkökulmista, sekä keskustellaan sitä nykyään koettelevista poliittisista kysymyksistä. Kirjoituksissa käsitellään muun muassa Lars Levi Laestadiuksen ja Juhani Raattamaan poliittisuutta, vanhoillislestadiolaisen liikkeen valtamekanismeja, saamelaisuuden ja lestadiolaisuuden suhdetta sekä naisen asemaa herätysliikkeen piirissä.
****
Eväsoja, Minna
Teetaide ja runous.
Wabi ja sabi japanilaisessa estetiikassa
 
Wabi ja sabi, ’karu’ ja ’haikeus’, ovat japanilaisen estetiikan keskeisiä käsitteitä. Perinteisesti ne liittyvät runouteen ja teetaiteeseen. Tämä teos tarkastelee niiden merkityksiä Japanin klassisessa runoudessa ja teetaiteen klassisissa teksteissä, mutta myös tämän päivän tanka- ja haikurunoudessa sekä teetaiteessa.
Tutkimus antaa uutta tietoa wabin ja sabin käytöstä nykyrunoudessa ja nostaa esiin kysymyksiä teetaiteen kaupallistumisesta. Teoksessa pohditaan myös perinteisten esteettisten käsitteiden ja teetaiteen muuttumista kulttuurisiksi ikoneiksi tai brändeiksi. Teos käsittelee wabin ja sabin merkityksiä länsimaissa poikkeuksellisen laajasti ja kattavasti.
Minna Eväsoja on japanilaisen estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on opiskellut Japanissa useita vuosia.
****
Tuomi-Nikula, Outi; Haanpää, Riina Kivilaakso-Aura (toim.)
Mitä on kulttuuriperintö?
 
Mikä yhdistää Englannin kartanoita, inkerinsuomalaisia ja Kiikoisten purpuria? Miksi jokin rakennus, tapa tai tarina säilyy tuleville polville, joku toinen taas unohdetaan? Kenellä on valta valita jokin menneisyyden jälki säilyttämisen arvoiseksi? 
Artikkelikokoelmassa avataan kulttuuriperinnön käsitettä monipuolisesti ja innovatiivisesti. Kokoelma on ensimmäinen Suomessa julkaistu perusteos kulttuuriperinnöstä. Tarkasteltavina ovat sekä aineellinen että aineeton kulttuuriperintö, joita tutkitaan etnologiatieteiden ja historiantutkimuksen kysymysten näkökulmasta. Teoksessa käsitellään myös kulttuuriperintöprosessia eli tapaa jolla kulttuuriperintöä määritetään paikallisen perinteen, muistin, vallan, rahan ja politiikan keinoin. 
Teos soveltuu yliopistolliseksi oppikirjaksi, mutta se tarjoaa kiinnostavaa pohdittavaa myös kaikille kulttuuriperintökysymyksistä kiinnostuneille.
Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineen entisiä ja nykyisiä opettajia ja jatko-opiskelijoita.
****
Rossi  Riikka Isomaa Saija (toim.)
Kirjallisuuden naiset  .
 
Naisten esityksiä 1840-luvulta 2000-luvulle 386   Kirjallisuuden naiset tutkii kotimaisen kirjallisuuden naiskuvia ja naisten esittämistä 1800-luvulta nykypäivään. Artikkelit tarkastelevat klassikkokirjailijoiden teoksia ja pureutuvat kirjallisiin keinoihin ja tapoihin, joilla teokset kuvaavat naisia, heidän elämäänsä ja kokemustaan. Pohdittavana ovat myös naiskirjailijoiden esitykset ja toiminnan ehdot. Artikkelit purkavat naiskuviin kätkeytyviä arvoja, oletuksia ja pyrkimyksiä ja suhteuttavat niitä aikalaisyhteiskunnan ilmiöihin ja keskusteluihin.
 
Kirjallisuuden naiset analysoi klassikoita tuoreesti ja avaa teoksiin uusia, historiallisesti perusteltuja tarkastelukulmia. Tutkimuksen kohteena on laaja joukko suomalaisia kirjailijoita Fredrika Runebergistä Juhani Ahoon ja Joel Lehtosesta Anja Snellmaniin.
****
Heinonen Visa; Peltonen, Matti (toim.)
Finnish Consumption . An Emerging Consumer Society between East and West’
 
The collection of articles focuses on Finland as modernising society between the East and the West. Strong and comprehensive agrarian heritage and delayed modernisation in the sense of structural change, industrialisation and urbanisation are the central features of the Finnish society during the 20th century. The special characteristics in this transformation were manifold influences from both Western Europe and Russia. Although Finnish consumers adopted television and private cars, they also kept their saunas, summer houses and fishing as the favourite hobby.
****
Latvala , Pauliina
Kerrottu politiikka. Muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista
 
Teos tarkastelee tavallisten suomalaisten muistoja arjen poliittisesta kulttuurista. Se perustuu muisteluteksteihin, jotka kuvaavat itsenäisyyden ajan poliittisia kasvuympäristöjä ja kertovat, kuinka politiikasta on perheissä ja muissa yhteisöissä puhuttu.
Kansanomainen puhetapa on siirtänyt politiikkaan liittyviä käsityksiä sukupolvelta toiselle. Arkeen ovat kuuluneet myös kirjoittamattomat säännöt: tiettyyn kauppaan ei ole saanut mennä, vappumarssia on pitänyt seurata salaa tai perheessä on kontrolloitu naisten äänestämistä. Nämä ja monet muut politiikkamuistoista avautuvat näkökulmat hahmottavat yksilöllisesti koettua poliittista perintöämme ja auttavat ymmärtämään, mistä kansalaisten nykyinen politiikkasuhde juontaa juurensa.
Teos sopii eri tieteenalojen tutkimus- ja opetuskäyttöön mutta myös politiikan piirissä työskenteleville sekä kaikille politiikan merkityksistä kiinnostuneille.
FT Pauliina Latvala on poliittista kulttuuria koskevaan muistitietoon erikoistunut folkloristi.
 
****
Kalha, Harri
Kokottien kultakausi. Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina
 
Suuren maailman tyyliä, seksiä ja skandaalinkäryä, kauniita naisia, kurtisaaneja ja kuninkaallisia…
Kokottien kultakausi tempaa lukijansa 1900-luvun alun Belle Époquen, ”kauniin aikakauden” pyörteisiin. Harri Kalha haastaa kirjassaan modernin naiskuvan kirjoittamalla huonon naisen historiaa.
Varhaiset naisjulkkikset olivat skandaalinkäryisiä seikkailijattaria, joiden epäsovinnaista elämää paheksuttiin äänekkäästi – ja ihailtiin salaa. Moderni naiseus tanssittiin maailmankartalle varieteenäyttämöillä. Se poseerattiin julki paheellisissa parrasvaloissa, joiden hämärässä loisteessa tarkentui myös suomalainen naisihanne.
Kokottien kultakausi nostaa esiin nämä historian unohtamat sankarit. 1900-luvun alun orastavaa julkkiskulttuuria tarkastellaan niin kuvataiteen ja kaunokirjallisuuden kuin teatterin, tanssin, muodin ja median näkökulmista. Keskiössä on miljoonayleisön tavoittanut valokuvateollisuus, joka teki kohteistaan globaaleja modernin elämän ikoneita.
Tieto-Finlandia-ehdokas 2013
"Harri Kalhan kirja tarjoaa sekä visuaalista nautintoa että kiinnostavasti esitettyä kulttuuritietoa. Aineistona ovat kirjoittajan kokoamat kokotteja - aikansa huippumalleja tai mediatähtiä - esittävät postikortit. Analyysi ei kuitenkaan jää vain ajankuvaksi viime vuosisadan alun Euroopasta, vaan tekijä liittää nk. Belle Époquen mediailmiöitä nykyaikaan ja aikamme tapaan tuotteistaa naista. Kalhan teksti avautuu helposti, niin viisaasti kirjoittaja kulkee lukijansa rinnalla häntä opastaen. Näin päästään kauniin pinnan alle yhä syvempiin tulkintoihin." Tieto-Finlandia-esiraadin perustelut
****
Kanerva, Kirsi; Lamberg, Marko (toim.)
Hyvä elämä keskiajalla
 
Oliko keskiajalla hyvinvointia väkivallan, niukkuuden, kulkutautien ja suurten kuolleisuuslukujen todellisuudessa? Suuntautuivatko keskiajan ihmiset todella ensi sijassa tuonpuoleiseen? Keskiajantutkimuksen ammattilaisten teos väittää keskiajalla vallinneen useita, toisistaan poikkeaviakin käsityksiä hyvästä elämästä ja sen muodoista. Joissain tapauksissa käsitykset olivat yllättävän lähellä moderneja, maallistuneita käsityksiä hyvinvoinnista.
FT Pauliina Latvala on poliittista kulttuuria koskevaan muistitietoon erikoistunut folkloristi.
****
Hallila, Mika; Hosiaisluoma, Yrjö Karkulehto, Sanna(toim.)
Suomen nykykirjallisuus 1–2
 
Mitä Suomen kirjallisuudessa on tapahtunut vuosituhannen taitteessa? Kaksiosainen Suomen nykykirjallisuus kartoittaa nykykirjallisuuden teemoja, ilmaisukeinoja ja yhteiskunnallista kontekstia yli kahden vuosikymmenen ajalta.
Ensimmäisen osan keskiössä ovat lajit ja poetiikan kysymykset. Proosan, draaman ja lyriikan kehityslinjojen ohella käsitellään niin lasten- ja nuortenkirjallisuutta kuin esseistiikkaakin. Tarkastelussa ovat myös taiteenalojen ja medioiden rajoilla operoivat lajit: sarjakuva, elokuvasovitukset, popsanoitukset ja verkkokirjallisuus.
Toinen osa käsittelee kirjallisuutta kehystävää yhteiskunnallista todellisuutta ja kirjallisuusinstituutiota. Kirjallisuus on hahmotellut uudelleen kansallista identiteettiä ja heijastellut entistä monikulttuurisempaa Suomea. Keskeisiä aihepiirejä ovat olleet niin ikään sukupuoli ja seksuaalisuus, globaalit ympäristöongelmat ja kapitalismi. Osan jälkipuolisko kartoittaa kirjallisen elämän muutoksia – kirjailijakunnasta lukijakuntaan ja kustannusalasta kirjallisuudenopetukseen.
Yleistajuisesti kirjoitettu teospari on tarkoitettu sekä kirjallisuuden harrastajille että opiskelu- ja ammattikäyttöön lukioista yliopistoihin.
****
Forssell, Hanna
Lastenvaunut rullaavat
 
Ilman lastenvaunuja ei lapsiperheen arki rullaa! Miten helppoa onkaan peitellä perheen pienokainen päiväunille vaunuihin ja lähteä kauppaan tai kävelylenkille. Lastenvaunut ovat usein myös tulevan lapsiperheen ensimmäinen ja kallein hankinta.
Lastenvaunut rullaavat on nostalginen ja hauska kirja lastenvaunuista ja elämästä niiden ympärillä. Teos kertoo lastenhoidon ja elämäntyylin muutoksesta 1800-luvulta nykyaikaan, Silver Crossista Bugaboohon – unohtamatta Brion, Jovin ja Emmaljungan suosittuja vaunuja. Vaunujen malli ja verhoilukuosit paljastavat sisällä nukkuvasta asukkaastaan usein sukupuolen ja vanhempien elämäntyylin, mutta ehkä enemmänkin: ovatko vaunut uusinta muotia, isoäidiltä perityt vai sporttinen kulkupeli?
Kirja tuo elävästi mieleen lapsuuteen ja vanhemmuuteen liittyvät aurinkoiset muistot, mutta siitä on myös konkreettista apua retrovaunuista tietoa etsivälle, antiikinharrastajalle tai muuten vanhoja esineitä arvostavalle.
Hanna Forssell on koulutukseltaan kansatieteilijä ja työskentelee Suomen kansallismuseossa museolehtorina. Hän on aikaisemmin kirjoittanut teoksia teollisuusperinteestä ja museopedagogiikasta.
****
Löfgren, Kai
Kisavisa 365 knoppia suomiurheilusta
 
Kuka suomalaishiihtäjä hävisi olympiakullan sadasosasekunnilla vuoden 1980 olympialaisissa? Miksi Emil Väreen ja Taavi Tammisen painifinaali vuoden 1920 olympialaisissa oli sopupeli? Minkä takia Suomen ja Turkin välinen jalkapallo-ottelu keskeytettiin kesäkuussa 1999?
Ei päivää ilman urheilua! Kisavisa tarjoaa 365 viihdyttävää urheiluknoppia helposta haasteelliseen ja kuhunkin päivään liittyvän anekdootin. Mukana on tapahtumia Paavo Nurmen päivistä 2010-luvulle ja lajeja korkeushypystä ringetteen.
Kirjaa voi käyttää tietovisana ja lukea vain kysymykset ja vastaukset, mutta todellinen penkkiurheilija ahmii myös anekdootit, jotka tarjoavat kiehtovaa triviaa urheilun ilmiöistä. Välttämätön testi urheiluhullulle, kelpo kirittäjä aloittelijalle!
Kai Löfgren on filosofian maisteri ja suomen kielen opettaja, joka on omistanut elämänsä urheilulle.
****
Pohls  Maritta
Korkeasti koulutetut naiset. Suomen Akateemisten Naisten Liiton historia
 
Teos kertoo yhden naisjärjestön kautta naisten ja naisasialiikkeen historiaa. 1922 perustettu Suomen Akateemisten Naisten Liitto ja sen jäsenyhdistykset ovat vuosikymmenien ajan kannustaneet naisia opiskelemaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Teos kertoo, miten sinnikkäästi liiton piirissä on ponnisteltu, jotta naiset saivat oikeuden suorittaa ylioppilastutkinnon, oikeuden yliopisto-opintoihin ja loppututkintoon, väitellä, päästä yliopistolliseen virkaan ja harjoittaa tutkinnon oikeuttamaa ammattia. Kirjassa pohditaan myös kysymystä, joka kiinnostaa kaikkia järjestöjä: mikä saa yhdistyksen elämään?
Teoksen kirjoittaja filosofian tohtori Maritta Pohls on tutkinut järjestöjä useissa teoksissa ja tukenut järjestötoiminnan kehittämistä koulutusten avulla. 
****
Joffe  Eleonora
Mannerheimin kuriiri . Kirill Pushkareffin arvoituksellinen elämä
 
G. Mannerheim piti 1920-luvulla yhteyttä venäläisiin valkoisiin vastavallankumouksellisiin, mutta varjeli asiaa yhtä tiukasti kuin muuta yksityiselämäänsä. Suomessa ja muualla Euroopassa eläneiden venäläisten emigranttiupseereiden vaiheista kertova kirja valaisee Suomen ja Neuvostoliiton historiaan liittyviä tapahtumia uudesta näkökulmasta.
Teoksen päähenkilö on venäläinen kapteeni, Suomeen emigroitunut Kirill Pushkareff, jonka peiterooleja olivat 1920-luvulla Etsivän Keskuspoliisin tiedottaja Carl Pushkin ja ulkomaalaisten kuulustelija August Veinil, 1950-luvulla passitoimiston kanslisti ja Suojelupoliisin tiedottaja Kyril Cornell.
Ihmiskohtaloihin kietoutuva tarina perustuu tiukasti arkistodokumentteihin, mutta on kuin trilleri: uskollisuus ja petos, vakoilu ja kohtalokas rakkaus sekä valkoisten taistelijoiden terrori-iskut ja salaisen poliisin GPU:n ”Trust”-operaation verinen loppunäytös punoutuvat kirjavaksi kudokseksi, josta erottuvat Suomen ja Venäjän yhteisen historian käänteet taustanaan viime vuosisadan tapahtumat.
Eleonora Joffe on Suomessa vuodesta 1984 asunut muusikko, runoilija ja kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu mm. suomalaisen kirjallisuuden käännöksiä. Hän on aiemmin kirjoittanut Mannerheimin kirjeenvaihtoon pohjautuvan elämäkerran Mannerheim – Chevalierkaartin kasvatti.
****
Leppänen, Kalevi
Lapinhullu.
Tarinoita Lappiin rakastuneista
 
Mikä saa etelän ihmisen vahtimaan Lapin sääennustetta, utelemaan paikallisilta marjasatoja ja karkaamaan tunturiin heti kun silmä välttää? Tämä teos kertoo kaiken, mitä lapinhullun ja hänen lähipiirinsä tulee tietää pohjoisen kävijöitä vaivaavasta oudosta taudista.
Kirja antaa perustiedot lapinhulluuden oireistosta ja historiasta sekä esittelee mielenkiintoisen joukon eri aikojen lapinkävijöitä – hahmoja, joihin nykyajan lapinhullu voi ylpeänä samastua. Petronellan, Urho Kekkosen, Eeva Kilven, Kai Lehtisen ja monien muiden tarinat auttavat ymmärtämään, mistä kumpuaa se ehdoton rakkaus Lappiin, joka on tunnettu vuosisatoja ja joka 1930-luvulla nimettiin lapinhulluudeksi. Teos sisältää myös lapinhulluustestin.
Kalevi Leppänen on tietokirjailija ja etelästä Rovaniemelle muuttanut lapinhullu. Hän on perehtynyt pohjoisen paikallishistoriaan ja kouluttautunut Lapin Tarinamestariksi.
****
Halonen, Marko
Kulosaaren suojeluskunta
 
Kulosaaren suojeluskunta (1918–1944) oli yksi Kulosaaren kunnan ja nykyisen Itä-Helsingin merkittävimmistä järjestöistä. Teos esittelee järjestön eri toimintamuodot, tunnukset ja toimitilat sekä valaisee kulosaarelaisten lottien toimintaa suojeluskunnan tukijärjestönä. Se kertoo suojeluskunnan jäsenistöstä ja heidän toimintaympäristöstään, joka kattoi Kulosaaren lisäksi Herttoniemen ja Laajasalon lähialueineen.
Kirjassa on runsaasti uutta ja aikaisemmin täysin tutkimatonta ja julkaisematonta tietoa Kulosaaren historiasta. Teos on myös merkittävä lisä Helsingin kaupungin ja etenkin Itä-Helsingin alueen historiaan.
Marko Halonen on filosofian maisteri ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka harrastaa sotahistoriaa.
****
Uola  Mikko
Marskin ryyppy. Juomakulttuuria Venäjän hovista Mikkelin päämajaan
 
Suomen marsalkka Mannerheimin kulinaarisiin harrastuksiin liittyy hänen omaleimainen juomakulttuurinsa, jonka legendaarisimpia ilmentymiä on Marskin ryyppy.
Kirja kuvaa marsalkkamme hienostunutta juomakulttuuria chevalierkaartin upseerina, ylipäällikkönä päämajassa ja seurapiirien isäntänä. Teoksessa esitellään juoman kehittämiseen johtaneita vaiheita sekä annetaan dokumentteihin perustuva resepti ryypylle, jonka koostumuksesta on olemassa varsin erilaisia käsityksiä. Samalla avautuu näkökulma juomakulttuuriin, jonka oleellinen osa on oikeassa paikassa otetun ryypyn tarjoama pikku nautinto.
Pitkään loppuunmyytynä ollut teos on nyt jälleen saatavana.
***
Kalleinen, Kristiina
Kuninkaan ja keisarin Nordenskiöldit
 
Teos kartoittaa Koillisväylän löytäjästä N. A. E. Nordenskiöldistä tunnetuksi tulleen suvun historiaa 1700-luvulta 1900-luvun alkuun. Suvun kautta kuvataan 1800-luvun yhteiskunnallista dynamiikkaa sekä avioliittostrategioiden ja verkostojen merkitystä. Tutkimus tuo esille uutta tietoa myös aikakauden luonnontieteellisestä toiminnasta ja matkoista. Yleisestä aatelin toimintamallista poiketen Nordenskiöld- suvun jäsenet eivät halunneet sopeutua elämään Venäjän keisarin alaisessa Suomessa, mikä aiheutti muuttoliikkeen Ruotsiin ja lopulta suvun sammumisen Suomessa.
****
Kivi, Aleksis
Kullervo. Kriittinen editio
 
Aleksis Kiven Kullervo (1864) on ensimmäinen näyttämökelpoinen suomenkielinen tragedia ja kirjoittajansa esikoisteos. Kriittisessä editiossa tätä klassikkoa tarkastellaan länsimaista tragediaperinnettä vasten ja käsitellään Kiven draaman moniulotteista suhdetta Lönnrotin kalevalaiseen Kullervo- taruun. Kommentaariviitteillä täydennetyn näytelmätekstin ja kirjallisuushistoriallisten artikkeleiden lisäksi editio sisältää ainoan Kullervosta säilyneen käsikirjoituskatkelman sekä tarjoaa uutta tietoa teoksen julkaisu- ja näyttämöhistoriasta.
****
O'Neill Itha (toim.) Beda Stjernschantz 1867–1910 . Ristikkoportin takana / Bakom gallergrinden
 
Taidemaalari Beda Stjernschantz (1867–1910) eli rikkaan elämän, joka vei hänet Pariisiin, Viroon, Venäjälle, Italiaan ja Yhdysvaltoihin. Sairauden sävyttämä, lyhyeksi jäänyt elämä on syynä siihen, että hänen taiteellinen tuotantonsa jäi suppeaksi ja hajanaiseksi. Taidehistoriassa on painotettu hänen elämänsä traagisia piirteitä, mikä on varjostanut hänen taitelijakuvaansa. Hiljattain löydetty Stjernschantzin kirjeenvaihto ja muistiinpanot antavat kuitenkin aiempaa monisyisemmän kuvan yhdestä merkittävimmästä, taidehistorian väheksymästä symbolistimaalaristamme.
Kirja julkaistaan yhteistyössä Amos Andersonin taidemuseon kanssa.
Itha O´Neill toimii kuraattorina Amos Andersonin taidemuseossa vastuualueinaan näyttelyt ja museopedagogiikka.
***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös Agricolassa.
 
Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- arvostelut/.