[H-verkko] CFP: Kuoleman tieteellinen tutkiminen, 9.–10.10.2014, Turun yliopisto

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 3 11:22:53 EET 2014


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kuoleman tieteellinen tutkiminen, 9.–10.10.2014, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Call for Papers: Monitieteinen seminaari “Kuoleman tieteellinen tutkiminen:
menetelmät, aineistot ja etiikka,” 9.–10.10.2014, Turun yliopisto

Kuolemantutkimusta eli tanatologiaa tehdään Suomessa useilla eri
tieteenaloilla. Tutkittavat aiheet liittyvät usein yhteiskunnallista
keskustelua herättäviin eettisiin kysymyksiin ja ihmisten arkielämää
koskettaviin teemoihin, kuten eutanasiaan, elinsiirtoihin, kloonaukseen,
lapsikuolemiin ja itsemurhiin. Ulkopuolisissa kuolemantutkimus saattaa
herättää hämmennystä: aihetta pidetään raskaana tai outona. Tutkittavat
aiheet ja käytettävät aineistot herättävät myös itsessään eettisiä
kysymyksiä; toisinaan taas tutkimusaiheiden tabuluontoisuus haittaa
tutkimustuloksista käytävää julkista keskustelua. Näistä tanatologiaan
liitetyistä, osin kielteisistäkin mielikuvista johtuen kaikki kuolemaa
tutkivat eivät välttämättä miellä itseään “kuolemantutkijoiksi”.
Keskustelu kuolemantutkimuksen menetelmistä, käytetyistä aineistoista ja
eettisistä kysymyksistä on kuitenkin tärkeää riippumatta siitä,
tiedostetaanko oma tutkijapositio vai ei.

Suomalaisen kuolemantutkimuksen seura ry. (http://kuolemantutkimus.com/)
järjestää kuolemantutkijoille ja alasta kiinnostuneille opiskelijoille
kaksipäiväisen monitieteisen seminaarin, jossa tarkastellaan tanatologian
erityispiirteitä ja kartoitetaan Suomessa tehtävää kuolemantutkimusta. 
Seminaarissa pohditaan tanatologian tutkimusmenetelmiä, näkökulmia,
tutkimusaineistoja ja kuolemaan ja kuolemantutkimukseen liittyviä eettisiä
kysymyksiä. Esityksiä toivotaan niin lääketieteen, terveystieteiden,
teologian, mediatutkimuksen, yhteiskuntatieteiden kuin humanististen tieteiden
alalta. Esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavanlaisia teemoja:

 

Kuolemantutkimuksen tutkimusmenetelmät ja metodologia (myös menetelmälliset
ja teoreettiset ongelmakohdat)
Suomalaisen kuolemantutkimuksen näkökulmat ja aiheet
Kuolemantutkimuksessa käytetyt aineistot
Kuoleman ja kuolemantutkimuksen eettiset kysymykset
Kuolemantutkimuksen haasteet ja ongelmat
Kuolemantutkimuksen motiivit ja päämäärät
Asennoituminen kuolemantutkimukseen
Kuolemantutkimuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet

Seminaarin keynote-puhujana on PhD Benita Heiskanen (johtaja, John Morton Center
for North American Studies, Turun yliopisto).

Lähetä esitelmäehdotuksesi (max 300 sanaa) 30.4.2014 mennessä osoitteeseen
tanatologia2014(at)gmail.com. Halutessasi voit mainita esitelmäehdotuksessasi
teeman, jonka yhteyteen toivot esitelmäsi asetettavan. Yksittäisen esitelmän
sijaan voit ehdottaa myös tiettyyn teemaan keskittyvää workshopia. Koska
seminaarin toivotaan toimivan foorumina myös uusien tutkimusaiheiden ja
-projektien esittelylle, suunnittelulle ja työstämiselle, esitelmäehdotukset,
joissa esitellään tai luonnostellaan uutta tutkimusaihetta, -ideaa tai
-menetelmää, ovat tervetulleita.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi Kanerva <ktkane at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 5.5.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://kuolemantutkimus.com/2014/02/03/call-for-papers-monitieteinen-seminaari-kuoleman-tieteellinen-tutkiminen-menetelmat-aineistot-ja-etiikka-9-10-10-2014-turun-yliopisto/