[H-verkko] Työtä: Post-doc till KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Elo 19 15:20:54 EEST 2014


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Post-doc till KTH Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
---------------------------------------------------------
Anställningen avser forskning inom det av Mistra finansierade programmet “New
Governance for Sustainable Development in the European Arctic”. Detta program
leds av Umeå Universitet, med KTH’s avdelning för historiska studier som
huvudpartner tillsammans med SEI, SIPRI och European University at St
Petersburg. Programmets avser att skapa en bred förståelse rörande
utmaningarna för styrning och förvaltning av naturresurser och exploatering i
den europeiska delen av Arktis, i syftet är att stärka lokala och regionala
beslutsfattares kapacitet att fatta välgrundade beslut rörande hållbar
utveckling. 

Programmet fokuserar på sju ekonomiska och kommunala sektorer: gruvdrift,
skogsbruk, olja- och naturgas, fiske, rennäring, turistnäring och kommunal
planering. En central forskningsuppgift inom programmet är att undersöka hur
och varför de lagar och regelverk som idag influerar hur resursexploatering
bedrivs, har konstruerats och förändrats över tid, liksom hur lokalsamhällen
i Arktis har hanterat dessa förändringar. 

Postdoc forskarens huvudsakliga uppgift är att undersöka och förklara hur
lagar och regleringar för skogsnäringen har växt fram, utformats samt
förändrats och varför. Den geografiska avgränsningen är Sverige, Norge och
Finland, med jämförelses mot Ryssland. Fokus ska ligga på nordområdena i
respektive land. Detta innebär att den forskare vi söker måste ha goda
språkkunskaper i svenska, norska och finska. 

Tjänsten är på heltid och består till 75 % av forskning och 25 % av
undervisning inom avdelningens utbud av kurser.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Seija-Leena Nevala-Nurmi <seija-leena nevala-nurmi at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 14.9.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://
www.kth.se/aktuellt/lediga-anstallningar/Assignmentview.aspx?guid=06604D70-0EEF-45D4-B75A-1FD9FB709AB5&templateid=0