[H-verkko] Apurahoja kirjan tutkimukseen

Tuomas Heikkilä tuomas.m.heikkila at helsinki.fi
Ti Marras 15 17:24:14 EEST 2013


Apurahoja kirjan tutkimukseen


Kalevi Kuitusen säätiö edistää kirjan ja kirjataiteen kehityksen 
tutkimusta ja tuntemusta sekä kiinnostusta bibliofiliaan.

Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja kirjan ja kirjataiteen sekä 
bibliofilian tutkimukseen.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, 
ansioluettelo sekä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta. Mahdollisia 
suosittelijoita pyydetään lähettämään suosituksensa suoraan säätiölle. 
Säätiön hallitukselle osoitettu hakemus tulee toimittaa viimeistään 
15. marraskuuta 2013 osoitteeseen

Kalevi Kuitusen säätiö
c/o Cecil Hagelstam
Fredrikinkatu 35
00120 Helsinki.

Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön hallituksen jäsen, dos. Tuomas 
Heikkilä: tuomas.m.heikkila at helsinki.fi.

 
-----

Stipendier till forskning om boken


Kalevi Kuitusen säätiö befrämjar forskning och kännedom om bokens och 
bokkonstens utveckling samt intresse för bibliofili.

Stiftelsen lediganslår stipendier till forskning om boken, bokkonsten 
samt bibliofilin.

Till sin fritt formulerade ansökan skall sökanden foga sin 
forskningsplan, uppgifter om sina meriter samt en redovisning om 
forskningsprojektets övriga finansiering. Eventuella referenser skall 
skickas direkt till stiftelsen. Den till stiftelsens styrelse 
adresserade ansökan skall ställas senast den 15 november 2013 till:

Kalevi Kuitusen säätiö
c/o Cecil Hagelstam
Fredriksgatan 35
00120 Helsingfors.

Vid behov erhålls tilläggsuppgifter av styrelsemedlemmen, doc. Tuomas 
Heikkilä: tuomas.m.heikkila at helsinki.fi.