[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Apurahoja kuvataidetta koskevaan taidehistorialliseen tutkimukseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Marras 14 09:08:26 EEST 2013


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Apurahoja kuvataidetta koskevaan taidehistorialliseen tutkimukseen
---------------------------------------------------------
Taidesäätiö Merita on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on 
toimia suomalaisen taiteen ja taidehistorian tutkimuksen hyväksi.

Taidesäätiö Merita julistaa haettavaksi apurahan kuvataidetta koskevaan 
taidehistorialliseen tutkimukseen. Etusijalla ovat 
väitöskirjatutkimukset tai post doc-tutkimukset. Apurahan suuruus on 
enintään 20.000 euroa.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siihen tulee liittää tutkimussuunnitelma 
aikatauluineen, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, tiedot hakijalle 
aiemmin myönnetyistä apurahoista sekä vireillä olevista muista 
apurahahakemuksista, ansioluettelo tai cv, jäljennökset akateemisten 
tutkintojen todistuksista arvosanatietoineen sekä 
väitöskirjatutkimuksessa ohjaajan lausunto, joka toimitetaan suoraan 
säätiölle.

Apuraha on tarkoitettu työskentelykorvaukseksi. Hakemuksessa on 
mainittava lisäksi mille ajanjaksolle tai kuinka monelle kuukaudelle 
apurahaa haetaan.

Kaikkien apurahan saajien eläkevakuuttaminen toteutetaan 
maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Apurahan saajat ja heidän 
henkilötietonsa ilmoitetaan lain mukaisesti Melalle. Lisätietoja 
apurahan saajan sosiaaliturvasta saa Melasta, PL 16, 02101 Espoo, puh 
020 630 0650 sekä www.mela.fi.

Lisätietoja Taidesäätiö Meritasta ja myönnetyistä apurahoista on myös 
internetsivuilla: www.artmerita.fi

Hakemus tulee toimittaa viimeistään 25.10.2013 mennessä osoitteella:

Taidesäätiö Merita
c/o Nordea Pankki Suomi Oyj
Mirja Welin
Keskuskatu 3
00100 HELSINKI

Apurahaa koskevat tiedustelut:
mirja.welin at artmerita.fi tai puhelimitse 050 530 3770.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.10.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: www.artmerita.f