[H-verkko] CFP: Lähde 2014: Eläimet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 19 17:04:07 EET 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Lähde 2014: Eläimet
---------------------------------------------------------
Lähde on ensi kerran keväällä 2004 ilmestynyt tieteellinen aikakauskirja. Se
on suunnattu erityisesti historian jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta
kirjoituksia otetaan vastaan myös muiden tieteiden edustajilta. Vuodesta 2006
alkaen Lähdettä on julkaistu vuosikirjana. Vuoden 2013 numero oli ensimmäinen
vertaisarvioitu Lähde ja myös tulevat Lähteet ovat referee- arvioituja
julkaisuja. Lähteen toimintaperiaatteena on tarkastella kussakin numerossa
yhtä laajaa teemaa monista eri näkökulmista ja yhdistää kriittinen
tieteellinen kirjoittaminen vahvaan taidekuvitukseen. Vuonna 2014 Lähteen
ajankohtaisena teemana ovat Eläimet. Artikkelit voivat käsitellä esimerkiksi
eläinten asemaa, käyttöä tai merkityksiä aina Kalevalan Ikutursosta tai
Suomen leijonasta aina nykypäivän susipolitiikkaan. Kriittiset ja uudet
näkökulmat ovat tervetulleita.

Kirjoittaja voi edustaa mitä tieteenalaa tahansa. Kirjoittajille ei makseta
palkkioita. Kirjoitustarjouksien jättämisen määräaika on 15.1.2014.
Kirjoitustarjous tehdään laatimalla ytimekäs, korkeintaan kahden liuskan
mittainen abstrakti aiotusta artikkelista tai kirjoituksesta, ja
lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen jani.karhu at uef.fi. Abstraktista
on käytävä ilmi artikkelin tai kirjoituksen tavoitteet, aineisto, menetelmät
ja keskeiset hypoteesit. Lisätietoja kirjoittamisesta antaa tarvittaessa Jani
Karhu. Hyväksytystä abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti tammikuun
loppuun mennessä. Mikäli kirjoitustarjous hyväksytään, on valmiin tekstin
deadline perjantai 11.4.2014. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille
arvioitsijoille.

 

 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jani Karhu <jani.karhu at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.1.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: www.lahde.info