[H-verkko] Työtä: Avoimia työpaikkoja Turun museokeskuksessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 11 10:41:10 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Avoimia työpaikkoja Turun museokeskuksessa
---------------------------------------------------------
Tutkija, Kulttuuriperintö

Tehtäviin kuuluvat kaupunkiarkeologiaan liittyvät tehtävät Varsinais-Suomen
alueella, mm. kaupunkiarkeologisten kaivausten ja tutkimusten suunnittelu,
kaupunkiarkeologisten kaivausten ja muiden tutkimusten raporttien
valmistumisesta vastaaminen, kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön liittyvien
asioiden hoito, lausuntojen valmistelu, muinaisjäännösselvitysten laatiminen
ja maastotarkastusten tekeminen, viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö,
maalöytökokoelmasta ja sen käytöstä huolehtiminen yhteistyössä
konservointiyksikön kanssa, arkeologisen kulttuuriperinnön välittäminen,
kaupunkiarkeologisten tietokantojen ylläpidosta huolehtiminen, osallistuminen
museon näyttely- ja pedagogiseen toimintaan liittyen arkeologiseen
kulttuuriperintöön sekä kulttuuriperintöyksikön muuhun toimintaan.

Hakijan pääaineen edellytetään olevan arkeologia. Hakijalta edellytetään
perehtyneisyyttä historiallisenajan arkeologiaan ja varsinkin
kaupunkiarkeologiaan ja sen tutkimiseen sekä siihen liittyvää riittävää
kenttätyökokemusta. Lisäksi edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja sekä organisointi- ja neuvottelutaitoja. Tutkija
ylläpitää kaupunkiarkeologista rooliamme ja johtaa kaupunkialueen
arkeologisia kaivauksia.

Pätevyys: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy arvosana
kahdesta museoaineesta, joista toinen on pääaine tai vastaava opintomäärä
sekä riittävä työtehtävän edellyttämä museoalan kokemus.

Haku päättyy 2.12.2013 klo 15:00. Työn alkamisajankohta 1.5.2013.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Työavain TKU00-44-35-13. Ilmoitus
sekä haku Turun kaupungin rekrytointijärjestelmässä:

http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=TKU00-44-35-13&JobLanguage=fi_FI

Tutkija, Näyttelyt

Tutkija toteuttaa taidenäyttelyjä Wäinö Aaltosen museoon. Hän osallistuu
näyttelyiden sisältötuotantoon ja käytännön toteutukseen joko työryhmän
jäsenenä tai vastaten itsenäisesti vastuulleen annetuista
näyttelyprojekteista. Tutkija toimii tiiviissä yhteistyössä museokeskuksen
muihin tulosyksiköihin kuuluvien kanssa. Työ edellyttää yhteistyö- ja
organisointitaitoja. Valinnassa katsotaan eduksi kielitaito, työkokemus
taidenäyttelyiden toteuttamisesta sekä taidemuseokentän tuntemus ja
verkostoituminen.

Pätevyys: tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy arvosana
kahdesta museoaineesta, joista toinen on pääaine tai vastaava opintomäärä
sekä riittävä työtehtävän edellyttämä museoalan kokemus.

Haku päättyy 25.11.2013 klo 15:00. Työn alkamisajankohta 1.1.2014.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Työavain TKU00-44-36-13. Ilmoitus
sekä haku Turun kaupungin rekrytointijärjestelmässä:

http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=TKU00-44-36-13&JobLanguage=fi_FI

Konservaattori

Konservaattorin tehtäviin kuuluvat kirkkotekstiilien konservointi ja huolto.
Asiakkaat koostuvat pääasiassa ev.lut. seurakunnista. Toimenkuvaan kuuluu
konservoinnin lisäksi tilausten hankinta ja tarjousten laadinta. Lisäksi
työtehtäviin kuuluu seurakuntien työntekijöiden koulutusta, dokumentointia,
neuvontaa ja laskutusta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista
tekstiilikonservoinnin alalla sekä perehtyneisyyttä kirkkotekstiileihin.
Lisäksi vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kielitaito lasketaan
eduksi.

Pätevyys: konservointialan koulutus tai vastaavat tiedot ja riittävä
työtehtävän edellyttämä museoalan kokemus.

Haku päättyy 2.12.2013 klo 15:00. Työn alkamisajankohta 1.1.2014.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Työavain TKU00-44-37-13. Ilmoitus
sekä haku Turun kaupungin rekrytointijärjestelmässä:

http://www.kuntarekry.fi/AvoimetTyopaikat/Sivut/Jobs.aspx?JobId=TKU00-44-37-13&JobLanguage=fi_FI

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 3.12.2013