[H-verkko] Helsinki, Historiaa, kirkkohistoriaa vai poliittista historiaa? Näkökulmia uusimman ajan historian tutkimukseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 6 14:26:30 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Historiaa, kirkkohistoriaa vai poliittista historiaa? Näkökulmia uusimman ajan
historian tutkimukseen

Helsinki, Vuorikatu 3
15.11.2013 klo 13:15 –  klo 15:00
---------------------------------------------------------

Historiaa, kirkkohistoriaa vai poliittista historiaa? Näkökulmia uusimman ajan
tutkimukseen

Englanninkielinen paneelikeskustelu tieteenalojen yhteistyöstä uusimman ajan
tutkimuksessa.

Uusimman ajan tapahtumien tutkiminen on osa monien eri tieteenalojen toimintaa,
ja kullakin tieteenalalla on omat metodologiset näkemyksensä siitä, miten
tutkimusta pitäisi tehdä. Mutta mikä on oikea tapa tutkia uusimman ajan
historiaa ja onko sellaista ylipäätään? Mikä erottaa historian,
kirkkohistorian ja poliittisen historian? Ovatko erot todellisia vai
makuasioita? Paneelikeskustelun tarkoituksena on rakentaa siltoja uusinta aikaa
tutkivien tieteenalojen välille ja tarkastella sitä, millaisia
yhteneväisyyksiä ja eroja eri tieteenalojen välillä esiintyy sekä sitä,
miten eri tieteenalojen välinen yhteistyö voisi parhaalla tavalla rikastuttaa
tutkimusta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Panelisteina Hugh McLeod (kirkkohistoria, University of Birmingham), Vesa Vares
(poliittinen historia, Turun yliopisto), Juha Meriläinen (kirkkohistoria,
Helsingin yliopisto), Kirsi Salonen (historia, Turun yliopisto). Tilaisuuden
juontaa Mikko Ketola (kirkkohistoria, Helsingin yliopisto)

Aika: perjantai 15.11.2013 klo 13-15

Paikka: Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tiedekuntasali (Vuorikatu 3
B, 5. krs).

Järjestää: Suomen Akatemian ”Uskonto, politiikka ja nationalismi”
-tutkimusprojekti ja Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta

Tiedustelut: Kirsi Salonen (kirsi.l.salonen at utu.fi), puhelin 02-3336725
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/