[H-verkko] Tampere, Väitös: Ad crucesignatos et crucesignandos. Crusade Preaching and the Construction of the ’True’ Crusader in the 13th Century

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 27 12:01:31 EEST 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Ad crucesignatos et crucesignandos. Crusade Preaching and the
Construction of the ’True’ Crusader in the 13th Century

Tampere, Kanslerinrinne 1
8.6.2013 klo 12:00
---------------------------------------------------------

FM Miikka Tammisen historian alaan kuuluva väitöskirja

Ad crucesignatos et crucesignandos. Crusade Preaching and the Construction of
the ’True’ Crusader in the 13th Century (Ristiretkeläisille ja
retkeläisiksi aikoville. Ristiretkisaarnaaminen ja ’todellisen’
ristiretkeläisen luominen 1200-luvulla)

tarkastetaan 8.6.2013 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen
luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kurt Villads Jensen (University of Southern
Denmark). Kustoksena toimii professori Christian Krötzl.

********

Todellisen ristiretkeläisen luominen keskiaikaisissa ristiretkisaarnoissa 

Väitöskirjatutkimus käsittelee keskiaikaista ristiretki-ideologiaa ja
propagandaa. Tamminen on tutkinut väitöksessään 1200-luvun
ristiretkisaarnoja ja tarkastellut näissä rakennettavaa ”ideaalia”
ristiretkeläisestä. Keskiajalla ristiretkipropagandaa levitettiin kansan
keskuuteen monin eri tavoin. Saarnat olivat paras tapa levittää
ristiretkiaatetta. Saarnaamista voidaan pitää keskiaikaisena vastineena
”massamedialle”. Tämä joukkoviestin tavoitti suurimman osan kansasta. 

Tammisen tutkimus haastaa perinteisen käsityksen ihanteellisesta
ristiretkeläisestä. Aikalaiset eivät katsoneet retkien kuuluvan vain
aatelisille, ritareille ja sotilaille vaan myös papisto, köyhät, naiset ja
lapset saivat osallistua. Tutkimus osoittaa, että yhteiskunnallinen asema,
ammatti, sukupuoli tai ikä eivät määritelleet ristiretkeilijän ideaalia.
Saarnoissa esitetty ihanteellinen ristiretkeläinen oli harras kristitty, joka
pyrki rakentamaan henkilökohtaista, läheistä suhdetta Kristukseen ja
imitoimaan häntä eri tavoin osallistuessaan retkiin. Saarnaajien mukaan
ristiretkeläisen tuli olla nöyrä, hurskas ja luotettava. Lähimmäisen
rakkaus, rakkaus Jumalaan ja vilpitön katumus motivoivat ideaalia
ristiretkeläistä, eivät viha, kosto tai saaliinhimo. Matkallaan
ristiretkeläiset pyrkivät toteuttamaan Jumalan tahtoa, sekä puolustivat
kristinuskoa ja kristittyjä.

Miikka Tamminen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen
yliopistossa. 

Tammisen väitöskirja ilmestyy omakustanteena.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/