[H-verkko] CFP: Historiallinen Aikakauskirja etsii elämää diktatuureissa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 22 09:12:13 EEST 2013


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiallinen Aikakauskirja etsii elämää diktatuureissa
---------------------------------------------------------
Vaihtoehdoton arki? – Elämää ”diktatuureissa”

Historiallisen Aikakauskirjan 2/2014 teemanumero ”Elämää diktatuureissa”
käsittelee elämää rajatuissa olosuhteissa. 

Autoritäärisesti hallittuja yhteiskuntia on usein tavattu tarkastella vallan
ja vallanpitäjien näkökulmasta. Yleisimpiä esimerkkejä lienevät Mussolinin
Italia, Hitlerin Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto. Keskeistä näissä
tutkimuksissa on ollut vallanpitäjien harjoittama politiikka, jonka on katsottu
luoneen vaihtoehdottomuuden tilan. Tyypillistä on myös ollut uhriasetelma,
jossa diktatuurien tai totalitaaristen valtioiden kansalaiset on nähty
passiivisina objekteina vailla mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Viimeaikoina tutkimus on laajentanut käsitystämme totalitaarisista
yhteiskunnista ja ihmisten toimintamahdollisuuksista niissä. Esimerkiksi
Stephen Kotkin ja Timothy Johnston ovat korostaneet tietynlaisten puhetapojen ja
selviytymisstrategioiden merkitystä ihmisten arkipäivässä
neuvostojärjestelmässä. Kotkin ja Johnston ovat osoittaneet, että
neuvostojärjestelmä ei näyttäytynyt ihmisille yksiselitteisen negatiivisena
ja rajoittavana tekijänä. Kansalaiset keksivät vaihtoehtoisia arjen
toimintatapoja ja saattoivat jopa hyödyntää järjestelmää omien etujensa
ajamisessa.

Tämän teemanumeron pyrkimyksenä on laajentaa vaihtoehdottomuuden käsitettä
perinteisistä poliittisista diktatuurikuvauksista yleisemmäksi kokemukseksi
vaihtoehdottomasta yhteiskunnallisesta tai sosiaalisesta tilanteesta. Jollekin
1970-luvun Suomi oli diktatuuri, erään taiteilijan lausuman mukaan Suomessa on
taidepolitiikassa hallinnut pitkään vasemmistolainen mafia. Julkisuudessa on
esiintynyt puheenvuoroja, joiden mukaan vaikkapa yliopistohallintouudistus tai
sosiaali- ja terveydenhuolloin uudistussuunnitelmat edustavat
vaihtoehdottomuuden politiikkaa.

Haluamme myös muistuttaa, että harvainvallalla tai diktatuurilla ei ole vain
vastustajia ja toisinajattelijoita – näkökulmaa tuovat myös passiiviset
kannattajat, sivustakatsojat, hyötyjät, myötäjuoksijat, ääritapauksessa
jopa kanssarikolliset. Jossakin tilanteessa yksilön tai yhteisön pakkotila on
myös sen edun mukaista, pakkoa voi verrata siinä tapauksessa vaikkapa
mielisairaanhoidosta tuttuun pakkohoito –termiin. Millaisia tällaiset
yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ovat olleet historiassa? Miten
ihmiset ovat niissä toimineet?

Historiallisen Aikakauskirjan 2/2014 teemanumeroon ”Elämää
diktatuureissa” haetaan artikkeleita, jotka laajasti käsittelisivät
elämää vaihtoehdottomuuden keskellä, tapahtui se sitten menneisyydessä
poliittisessa järjestelmässä, yhteisössä tai kulttuurisessa tilassa.

Lähetä artikkelisi abstrakti Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeron
toimittajille Pia Koivuselle ja Marko Tikalle perjantaihin, 14. kesäkuuta 2013
mennessä osoitteisiin marko.tikka at uta.fi ja pia.koivunen at uta.fi

Artikkelit valitaan teemanumeroon esitettyjen abstraktien pohjalta, ja valinnan
tuloksista ilmoitetaan kaikille 19.6.2013 mennessä. Valmiit artikkelit tulee
lähettää teemanumeron toimittajille 30.11.2013 mennessä, jonka jälkeen
artikkelit vertaisarvioidaan.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Tikka <marko.tikka at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.6.2013